เครื่องวัดเสียง เครื่องมือวัดเสียง เครื่องวัดความดังเสียง (Sound Level Meters)                                                    (17 items)
เครื่องวัดเสียง
เครื่องวัดความดัง
  เครื่องวัดเสียง เครื่องวัดความดังเสียง เครื่องวัดระดับเสียง เครื่องวัดเสียงดัง
Sound meter,  Sound Level Meter
  เครื่องวัดเสียง เครื่องวัดความดังเสียง เครื่องวัดระดับเสียง เครื่องวัดเสียงดัง Sound meter,
  รหัสสินค้า : SLM-AS-R4824

SMART SENSOR Digital Sound Level  Meter
เครื่องวัดเีสียง  Range : 30-130 dB, ตั้งระดับช่วงวัดได้ 4 ระดับ, ความละเอียด 0.1 dB, ความแม่นยำ ±1.5 dB, แสดงผล LCD มาตรฐาน CE/IEC651, Type 2,
|ดูรายละเอียดเพิ่มเติม » More product info
 
ราคา/บาท

2,890.00

ราคานี้ยังไม่รวม VAT

เครื่องวัดเสียง
เครื่องวัดความดัง
  เครื่องวัดเสียง เครื่องวัดความดังเสียง เครื่องวัดระดับเสียง เครื่องวัดเสียงดัง
Sound meter,  Sound Level Meter
  เครื่องวัดเสียง เครื่องวัดความดังเสียง เครื่องวัดระดับเสียง เครื่องวัดเสียงดัง Sound meter,
  รหัสสินค้า : SLM-TS-130

Digital Sound Level  Meter
เครื่องวัดเสียง เครื่องมือวัดเสียง(TASI)
เครื่องวัดเีสียง  Range : 30-130 dB, ความละเอียด 0.1 dB, ความแม่นยำ ±1.5 dB, แสดงผล LCD มาตรฐาน ดูค่า สูงสุด ต่ำสุดและค้างค่าหน้าจอได้
|ดูรายละเอียดเพิ่มเติม » More product info
 
ราคา/บาท

1,350.00

ราคานี้ยังไม่รวม VAT

เครื่องวัดเสียง
เครื่องวัดความดัง
  เครื่องวัดเสียง เครื่องวัดความดังเสียง เครื่องวัดระดับเสียง เครื่องวัดเสียงดัง
Sound meter,  Sound Level Meter
  เครื่องวัดเสียง เครื่องวัดความดังเสียง เครื่องวัดระดับเสียง เครื่องวัดเสียงดัง Sound meter,
  รหัสสินค้า : SLM-HP-13082

Digital Sound Level  Meter
เครื่องวัดเสียง เครื่องมือวัดเสียง(HP-882C)
เครื่องวัดเีสียง  Range : 30-130 dB, ความละเอียด 0.1 dB, ความแม่นยำ ±1.5 dB, แสดงผล LCD มาตรฐาน ดูค่า สูงสุด ค้างค่าหน้าจอได้
|ดูรายละเอียดเพิ่มเติม » More product info
 
ราคา/บาท

2,250.00

ราคานี้ยังไม่รวม VAT

เครื่องวัดเสียง
เครื่องวัดความดัง
  เครื่องวัดเสียง เครื่องวัดความดังเสียง เครื่องวัดระดับเสียง เครื่องวัดเสียงดัง
Sound meter,  Sound Level Meter
  เครื่องวัดเสียง เครื่องวัดความดังเสียง เครื่องวัดระดับเสียง เครื่องวัดเสียงดัง Sound meter,
  รหัสสินค้า : SLM-HP-13082AC

Digital Sound Level  Meter
เครื่องวัดเสียง เครื่องมือวัดเสียง(HP-882A)
เครื่องวัดเีสียง  Range : 30-130 dBA/C, ความละเอียด 0.1 dB, ความแม่นยำ ±1.5 dB, แสดงผล LCD มาตรฐาน ดูค่า สูงสุด ค้างค่าหน้าจอได้
|ดูรายละเอียดเพิ่มเติม » More product info
 
ราคา/บาท

4,650.00

ราคานี้ยังไม่รวม VAT

เครื่องวัดเสียง
เครื่องวัดความดัง
  เครื่องวัดเสียง เครื่องวัดความดังเสียง เครื่องวัดระดับเสียง เครื่องวัดเสียงดัง
Sound meter,  Sound Level Meter
  เครื่องวัดเสียง เครื่องวัดความดังเสียง เครื่องวัดระดับเสียง เครื่องวัดเสียงดัง Sound meter,
  รหัสสินค้า : SLM-AR-814

SMART SENSOR Digital Sound Level  Meter
เครื่องวัดเีสียง  Range : 30-130 dBA, 35-130 dBC, ความละเอียด 0.1 dB, ความแม่นยำ ±1.5 dB, แสดงผล LCD มาตรฐาน IEC651, Type 2, ANSI S1.4 Type 2, CE |ดูรายละเอียดเพิ่มเติม » More product info/
 
ราคา/บาท

2,990.00

ราคานี้ยังไม่รวม VAT

เครื่องวัดเสียง
เครื่องวัดความดัง
  เครื่องวัดเสียง เครื่องวัดความดังเสียง เครื่องวัดระดับเสียง เครื่องวัดเสียงดัง
Sound meter,  Sound Level Meter
  เครื่องวัดเสียง เครื่องวัดความดังเสียง เครื่องวัดระดับเสียง เครื่องวัดเสียงดัง Sound meter,
  รหัสสินค้า : SLM-HL-MH130AC

Digital Sound Level Meter เครื่องวัดเสียง (MS-6708)
เครื่องวัดเสียง  Range : 30-130 dBA, 35-130 dBC แสดงผล LCD ค้าวค่าสูงสุดได้
ความละเอียด 0.1
dB, ความแม่นยำ ±1.5 dB มีไฟส่องสว่างหน้าจอ
มาตรฐาน CE RoHS|ดูรายละเอียดเพิ่มเติม » More product info
 
ราคา/บาท

3,800.00

ราคานี้ยังไม่รวม VAT

เครื่องวัดเสียง
เครื่องวัดความดัง
  เครื่องวัดเสียง เครื่องวัดความดังเสียง เครื่องวัดระดับเสียง เครื่องวัดเสียงดัง
Sound meter,  Sound Level Meter
  เครื่องวัดเสียง เครื่องวัดความดังเสียง เครื่องวัดระดับเสียง เครื่องวัดเสียงดัง Sound meter,
  รหัสสินค้า : SLM-F-4013A

Digital Sound Level Meter เครื่องวัดเสียง
เครื่องวัดเสียง Range : 40-130 dBA, แสดงผล LCD  ค้างค่าหน้าจอได้  ความแม่นยำ ±1.5dB ปิดเครื่องอัตโนมัติ |ดูรายละเอียดเพิ่มเติม » More product info
 
ราคา/บาท

2,190.00

ราคานี้ยังไม่รวม VAT

เครื่องวัดเสียง
เครื่องวัดความดัง
  เครื่องวัดเสียง เครื่องวัดความดังเสียง เครื่องวัดระดับเสียง เครื่องวัดเสียงดัง
Sound meter,  Sound Level Meter
  เครื่องวัดเสียง เครื่องวัดความดังเสียง เครื่องวัดระดับเสียง เครื่องวัดเสียงดัง Sound meter,
  รหัสสินค้า : SLM-HY-MM130

Digital Sound Level Meter เครื่องวัดเสียง
เครื่องวัดเสียง Range : 30-130 dB (Auto range), แสดงผล LCD  ดูค่าสูงสุด-ต่ำสุดและค้างค่าหน้าจอได้  ความแม่นยำ ±1.4dB ปิดเครื่องอัตโนมัติ
มาตรฐาน IEC61672-1 class2 |ดูรายละเอียดเพิ่มเติม » More product info
 
ราคา/บาท

4,790.00

ราคานี้ยังไม่รวม VAT

เครื่องวัดเสียง
เครื่องวัดความดัง
  เครื่องวัดเสียง เครื่องวัดความดังเสียง เครื่องวัดระดับเสียง เครื่องวัดเสียงดัง
Sound meter,  Sound Level Meter
  เครื่องวัดเสียง เครื่องวัดความดังเสียง เครื่องวัดระดับเสียง เครื่องวัดเสียงดัง Sound meter,
  รหัสสินค้า : SLM-DT-85A

CEM  Digital Mini Sound Level Meter
เครื่องวัดเสียง  Range : 40-130 dB, แสดงผล LCD แสดงค่าสูงสุด/ต่ำสุด  ความละเอียด 0.1 dB, ความแม่นยำ ±3.0 dB  ปิดเครื่องอัตโนมัติ
|ดูรายละเอียดเพิ่มเติม » More product info
 
ราคา/บาท

3,790.00

ราคานี้ยังไม่รวม VAT

เครื่องวัดเสียง
เครื่องวัดความดัง
  เครื่องวัดเสียง เครื่องวัดความดังเสียง เครื่องวัดระดับเสียง เครื่องวัดเสียงดัง
Sound meter,  Sound Level Meter
  เครื่องวัดเสียง เครื่องวัดความดังเสียง เครื่องวัดระดับเสียง เครื่องวัดเสียงดัง Sound meter,
  รหัสสินค้า : SLM-DT-805

CEM Digital Sound Level  Meter เครื่องวัดเสียง เครื่องมือวัดเสียง
เครื่องวัดเสียง  Range : 30-100 dB, 60-130 dB, ความละเอียด 0.1, ความแม่นยำ ±1.5 dB, แสดงผล LCD  มาตรฐาน CE, IEC651, Type 2, ANSI S1.4 Type 2
|ดูรายละเอียดเพิ่มเติม » More product info
 
ราคา/บาท

7,790.00

ราคานี้ยังไม่รวม VAT

เครื่องวัดเสียง
เครื่องวัดความดัง
  เครื่องวัดเสียง เครื่องวัดความดังเสียง เครื่องวัดระดับเสียง เครื่องวัดเสียงดัง
Sound meter,  Sound Level Meter
  เครื่องวัดเสียง เครื่องวัดความดังเสียง เครื่องวัดระดับเสียง เครื่องวัดเสียงดัง Sound meter,
  รหัสสินค้า : SLM-PSPL01

PYLE  Digital Mini Sound Level Meter เครื่องวัดเสียง
เครื่องวัดเสียง  Range : 40-130 dB, แสดงผล LCD แสดงค่าสูงสุด/ต่ำสุด  ความละเอียด 0.1 dB, ความแม่นยำ ±3.0 dB  ปิดเครื่องอัตโนมัติ
|ดูรายละเอียดเพิ่มเติม » More product info
 
ราคา/บาท

4,590.00

ราคานี้ยังไม่รวม VAT

เครื่องวัดเสียง
เครื่องวัดความดัง
  เครื่องวัดเสียง เครื่องวัดความดังเสียง เครื่องวัดระดับเสียง เครื่องวัดเสียงดัง
Sound meter,  Sound Level Meter
  เครื่องวัดเสียง เครื่องวัดความดังเสียง เครื่องวัดระดับเสียง เครื่องวัดเสียงดัง Sound meter,
  รหัสสินค้า : SLM-SPL-1000

SCOSCHE SPL Sound Level Meter
เครื่องวัดเสียง
ครื่องวัดเสียง  Range : 60-130 dB, แสดงผล LCD ค้างค่าสูงสุด/ต่ำสุด ปิดเครื่องอัตโนมัติ เหมาะสำหรับเครื่องเสียง |ดูรายละเอียดเพิ่มเติม » More product info
 
ราคา/บาท

4,490.00

ราคานี้ยังไม่รวม VAT

เครื่องวัดเสียง
เครื่องวัดความดัง
  เครื่องวัดเสียง เครื่องวัดความดังเสียง เครื่องวัดระดับเสียง เครื่องวัดเสียงดัง
Sound meter,  Sound Level Meter
  เครื่องวัดเสียง เครื่องวัดความดังเสียง เครื่องวัดระดับเสียง เครื่องวัดเสียงดัง Sound meter,
  รหัสสินค้า : SLM-840018

SPER SCIENTIFIC Digital Sound Level Meter
เครื่องวัดเสียง
เครื่องวัดเสียง  Range : Auto range 32-130 dB, ความละเอียด 0.1dB, ความแม่นยำ ±1.5 dB แสดงผล LCD  ค้างค่าสูงสุด, คาลิเบรทได้ในตัวเครื่อง(Internal Calibrator)  ปิดเครื่องอัตโนมัติ าตรฐาน ANSI S1.4 Type 2 and IEC61672-1 Class 2 |ดูรายละเอียดเพิ่มเติม » More product info
 
ราคา/บาท

7,190.00

ราคานี้ยังไม่รวม VAT

เครื่องวัดเสียง
เครื่องวัดความดัง
  เครื่องวัดเสียง เครื่องวัดความดังเสียง เครื่องวัดระดับเสียง เครื่องวัดเสียงดัง
Sound meter,  Sound Level Meter
  เครื่องวัดเสียง เครื่องวัดความดังเสียง เครื่องวัดระดับเสียง เครื่องวัดเสียงดัง Sound meter,
  รหัสสินค้า : SLM-CENTER-329

Center Digital Sound Level Meter
เครื่องวัดเสียง
เครื่องวัดเสียง  Range : Auto range 40-130 dB, ความละเอียด 0.1dB,
ความแม่นยำ ±2 dB แสดงผล LCD  ค้างค่าสูงสุด ปิดเครื่องอัตโนมัติ าตรฐาน  EC61672-1 Class 2 |ดูรายละเอียดเพิ่มเติม » More product info
 
ราคา/บาท

5,790.00

ราคานี้ยังไม่รวม VAT

เครื่องวัดเสียง
เครื่องวัดความดัง
  เครื่องวัดเสียง เครื่องวัดความดังเสียง เครื่องวัดระดับเสียง เครื่องวัดเสียงดัง
Sound meter,  Sound Level Meter
  เครื่องวัดเสียง เครื่องวัดความดังเสียง เครื่องวัดระดับเสียง เครื่องวัดเสียงดัง Sound meter,
  รหัสสินค้า : HGM-DT-8820

4 in 1 Environment Meter(Light/Sound Level/Temp/Humidity)

เครื่องวัดแสง เครื่องวัดเสียง เครื่องวัดอุณหภูมิ เครื่องวัดความชื้น ในเครื่องเดียวกัน Range : 20-20000 lux, 35-100 dB, -20 to 750 °C, 35-95% RH, ความละเอียด 0.01, ความแม่นยำ ±5.0%, แสดงผล LCD
|ดูรายละเอียดเพิ่มเติม » More product info
 
ราคา/บาท

6,990.00

ราคานี้ยังไม่รวม VAT

เครื่องวัดเสียง
เครื่องวัดความดัง
  เครื่องวัดเสียง เครื่องวัดความดังเสียง เครื่องวัดระดับเสียง เครื่องวัดเสียงดัง
Sound meter,  Sound Level Meter
  เครื่องวัดเสียง เครื่องวัดความดังเสียง เครื่องวัดระดับเสียง เครื่องวัดเสียงดัง Sound meter,
  รหัสสินค้า : SLM-AR-824

SMART SENSOR Digital Sound Level  Meter
เครื่องวัดเีสียง  Range : 30-130 dB, ตั้งระดับช่วงวัดได้ 4 ระดับ, ความละเอียด 0.1 dB, ความแม่นยำ ±1.5 dB, แสดงผล LCD มาตรฐาน IEC651, Type 2, ANSI S1.4 Type 2, |ดูรายละเอียดเพิ่มเติม » More product info
 
ราคา/บาท

4,900.00

ราคานี้ยังไม่รวม VAT

เครื่องวัดเสียง
เครื่องวัดความดัง
  เครื่องวัดเสียง เครื่องวัดความดังเสียง เครื่องวัดระดับเสียง เครื่องวัดเสียงดัง
Sound meter,  Sound Level Meter
  เครื่องวัดเสียง เครื่องวัดความดังเสียง เครื่องวัดระดับเสียง เครื่องวัดเสียงดัง Sound meter,
  รหัสสินค้า : SLM-SL-130A

Mini Digital Sound Level Meter เครื่องวัดเสียง
เครื่องวัดเสียง Range : 30-130 dBA, แสดงผล LCD  ค้างค่าสูงสุด  ความแม่นยำ ±1.5dB ปิดเครื่องอัตโนมัติ |ดูรายละเอียดเพิ่มเติม » More product info
 
ราคา/บาท

1,390.00

ราคานี้ยังไม่รวม VAT

เครื่องวัดเสียง
เครื่องวัดความดัง
  เครื่องวัดเสียง เครื่องวัดความดังเสียง เครื่องวัดระดับเสียง เครื่องวัดเสียงดัง
Sound meter,  Sound Level Meter
  เครื่องวัดเสียง เครื่องวัดความดังเสียง เครื่องวัดระดับเสียง เครื่องวัดเสียงดัง Sound meter,
เครื่องวัดเสียง ต่อคอมพิวเตอร์ได้/บันทึกข้อมูลได้(Sound Level Meters/PC Conect/ Data Logger)                   (6 items)
เครื่องวัดเสียง
เครื่องวัดความดัง
  เครื่องวัดเสียง เครื่องวัดความดังเสียง เครื่องวัดระดับเสียง เครื่องวัดเสียงดัง
Sound meter,  Sound Level Meter
  เครื่องวัดเสียง เครื่องวัดความดังเสียง เครื่องวัดระดับเสียง เครื่องวัดเสียงดัง Sound meter,
  รหัสสินค้า : SLM-MS-701RSPC

Digital
Sound Level Data Logger with RS-232 (DT-173)
เครื่องวัดเสียง และบันทึกข้อมูล ต่อคอมพิวเตอร์ได้  Range : 30-130dB ความละเอียด 0.1 dB, ความแม่นยำ ±1.4 dB, แสดงผล LED  ต่อ PC ผ่าน USB บันทึกได้ 16000 ข้อมูล คาลิเบรทได้ด้วยซอฟท์แวร์ พร้อมซอฟท์แวร์และอุปกรณ์มาตรฐานครบชุด |ดูรายละเอียดเพิ่มเติม » More product info
 
ราคา/บาท

9,980.00

ราคานี้ยังไม่รวม VAT

เครื่องวัดเสียง
เครื่องวัดความดัง
  เครื่องวัดเสียง เครื่องวัดความดังเสียง เครื่องวัดระดับเสียง เครื่องวัดเสียงดัง
Sound meter,  Sound Level Meter
  เครื่องวัดเสียง เครื่องวัดความดังเสียง เครื่องวัดระดับเสียง เครื่องวัดเสียงดัง Sound meter,
  รหัสสินค้า : SLM-DT-815

CEM Digital Sound Level/Data Logger Meter เครื่องวัดเสียง เครื่องมือวัด
เครื่องวัดเสียง และบันทึกข้อมูลเสียง  Range : Low 30-80 dB, Med 50-100 dB,  Hi 80-130 dB, 30-130 dB (Auto) ความละเอียด 0.1, ความแม่นยำ ±1.5 dB, แสดงผล LCD , บันทึกข้อมูลได้ 50 ข้อมูล,  มาตรฐาน  IEC651, Type 2, ANSI S1.4 Type 2, IE61672-1 |ดูรายละเอียดเพิ่มเติม » More product info
 
ราคา/บาท

8,990.00

ราคานี้ยังไม่รวม VAT

เครื่องวัดเสียง
เครื่องวัดความดัง
  เครื่องวัดเสียง เครื่องวัดความดังเสียง เครื่องวัดระดับเสียง เครื่องวัดเสียงดัง
Sound meter,  Sound Level Meter
  เครื่องวัดเสียง เครื่องวัดความดังเสียง เครื่องวัดระดับเสียง เครื่องวัดเสียงดัง Sound meter,
  รหัสสินค้า : SLM-844-4700

Smart Sensor High Accuracy
Digital Sound Level Meter with USB
เครื่องวัดเสียง และบันทึกข้อมูล ต่อคอมพิวเตอร์ได้  Range : 30-130dBA/35-130dBC (5 Level ranges : 30-80, 50-100, 60-110, 80-130, 30-130) ความละเอียด 0.1, ความแม่นยำ ±1.5 dB, แสดงผล LCD  มาตรฐาน IEC PUB 651 Type 2/ANSI S1.4 Type 2  ต่อ PC ผ่าน USB บันทึกได้ 4700 ข้อมูล พร้อมซอฟท์แวร์และอุปกรณ์มาตรฐานครบชุด |ดูรายละเอียดเพิ่มเติม » More product info
 
ราคา/บาท

8,990.00

ราคานี้ยังไม่รวม VAT

เครื่องวัดเสียง
เครื่องวัดความดัง
  เครื่องวัดเสียง เครื่องวัดความดังเสียง เครื่องวัดระดับเสียง เครื่องวัดเสียงดัง
Sound meter,  Sound Level Meter
  เครื่องวัดเสียง เครื่องวัดความดังเสียง เครื่องวัดระดับเสียง เครื่องวัดเสียงดัง Sound meter,
  รหัสสินค้า : SLM-SL-5868-30

High Accuracy Digital Sound Decibel Meter with PC Connection
เครื่องวัดเสียง และบันทึกข้อมูล ต่อคอมพิวเตอร์ได้  Range : Lp 30-130 dB(A), 35-130 dB(B), 40-130 dB(C), Leq 30-130 dB,  LN  0-100% ความละเอียด 0.1, ความแม่นยำ ±1 dB, แสดงผล LCD  มาตรฐาน IEC 651 Type 2, ANSI 1.4 Type 2ต่อ PC ผ่าน RS-232 พร้อมซอฟท์แวร์และอุปกรณ์มาตรฐานครบชุด
|ดูรายละเอียดเพิ่มเติม » More product info
 
ราคา/บาท

8,190.00

ราคานี้ยังไม่รวม VAT

เครื่องวัดเสียง
เครื่องวัดความดัง
  เครื่องวัดเสียง เครื่องวัดความดังเสียง เครื่องวัดระดับเสียง เครื่องวัดเสียงดัง
Sound meter,  Sound Level Meter
  เครื่องวัดเสียง เครื่องวัดความดังเสียง เครื่องวัดระดับเสียง เครื่องวัดเสียงดัง Sound meter,
  รหัสสินค้า : SLM-HL-130-320

Digital
Sound Level Data Logger with USB SR-6622
เครื่องวัดเสียง และบันทึกข้อมูล ต่อคอมพิวเตอร์ได้  Range : 30-130dB ความละเอียด 0.1 dB, ความแม่นยำ ±1.5 dB, แสดงผล LCD   ต่อ PC ผ่าน USB บันทึกได้ 32000 ข้อมูล ตั้งระดับเตือนได้ พร้อมซอฟท์แวร์และอุปกรณ์มาตรฐานครบชุด
|ดูรายละเอียดเพิ่มเติม » More product info
 
ราคา/บาท

4,290.00

ราคานี้ยังไม่รวม VAT

เครื่องวัดเสียง
เครื่องวัดความดัง
  เครื่องวัดเสียง เครื่องวัดความดังเสียง เครื่องวัดระดับเสียง เครื่องวัดเสียงดัง
Sound meter,  Sound Level Meter
  เครื่องวัดเสียง เครื่องวัดความดังเสียง เครื่องวัดระดับเสียง เครื่องวัดเสียงดัง Sound meter,
  รหัสสินค้า : SLM-DT-129920

Digital
Sound Level Data Logger with USB (DT-173)
เครื่องวัดเสียง และบันทึกข้อมูล ต่อคอมพิวเตอร์ได้  Range : 30-130dB ความละเอียด 0.1 dB, ความแม่นยำ ±1.4 dB, แสดงผล LED   ต่อ PC ผ่าน USB บันทึกได้ 129920 ข้อมูล คาลิเบรทได้ด้วยซอฟท์แวร์ พร้อมซอฟท์แวร์และอุปกรณ์มาตรฐานครบชุด |ดูรายละเอียดเพิ่มเติม » More product info
 
ราคา/บาท

10,290.00

ราคานี้ยังไม่รวม VAT

         
       
 

    Action Panel Menu/แถบเมนูทำการสำหรับลูกค้า(ท่านสามารถทำการต่างๆ ได้ จากเมนูด้านล่างนี้)

    ดูวิธีการสั่งซื้อ  สั่งซื้อทางอินเตอร์เนต    สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม  ezylifenow@gmail.com

   

Copy Rights© 2013, All rights reserved, www.ezy-life.com,                      Email : ezylifenow@gmail.com                                       Powered by Abi Net Group. Thailand.