เครื่องวัดความชื้น ไม้ คอนกรีต วัสดุก่อสร้าง  (Wood & Material Moisture Meters)                                                   (26 items)
เครื่องวัดความชื้น   เครื่องวัดความชื้นไม้ เครื่องวัดความชื้นกระดาษ เครื่องวัดความชื้นวัสดุก่อสร้าง
เครื่องวัดความชื้นคอนกรีต เครื่องวัดความชื้นปูนฉาบ เครื่องวัดความชื้น
  เครื่องวัดความชื้นข้าว เครื่องวัดความดิน เครื่องวัดความชื้นแป้ง เครื่องวัดความชื้นทราย เครื่องวัดความเมล็ดพืช
  รหัสสินค้า : MTM-TRHM-326-10P

10 in 1 Moisture/Temp/Humidity/Pressure/Dew Point/GPP/Recordable Meter (วัดความชื้นเนื้อไม้และวัสดุ ความชื้นอากาศ)
เครื่องวัดความชื้น-อุณหภูมิ อากาศ ความชื้นไม้และวัสดุ แบบเข็มเจาะและแบบสัมผัส วัดความดันอากาศ วัดจุดน้ำค้าง วัด GPP และบันทึกข้อมูลได้ 20 ชุด ชนิดพกพา Range : 0 ~ 99.9%, -29 to 75C, 0-100%RH  แสดงผล LED,  มาตรฐาน CE
|ดูรายละเอียดเพิ่มเติม » More product info/
 
ราคา/บาท

 16,990.00

ราคานี้ยังไม่รวม VAT

เครื่องวัดความชื้น   เครื่องวัดความชื้นไม้ เครื่องวัดความชื้นกระดาษ เครื่องวัดความชื้นวัสดุก่อสร้าง
เครื่องวัดความชื้นคอนกรีต เครื่องวัดความชื้นปูนฉาบ เครื่องวัดความชื้น
  เครื่องวัดความชื้นข้าว เครื่องวัดความดิน เครื่องวัดความชื้นแป้ง เครื่องวัดความชื้นทราย เครื่องวัดความเมล็ดพืช
  รหัสสินค้า : MTM-MS-900WMT

3 in 1 Moisture/Temp/Humidity Meter (วัดความชื้นเนื้อไม้และวัสดุ อุณหภูมิ ความชื้นอากาศ)(MS6900)
เครื่องวัดความชื้น อุณหภูมิ อากาศ ความชื้นไม้และวัสดุ แบบเข็มเจาะ ชนิดพกพา
Range : 0 ~ 99.0%, -10 to 50C, 0.0-96.0%RH  แสดงผล LED-กร๊าฟ, มาตรฐาน CE |ดูรายละเอียดเพิ่มเติม » More product info/
 
ราคา/บาท

2,990.00

ราคานี้ยังไม่รวม VAT

เครื่องวัดความชื้น   เครื่องวัดความชื้นไม้ เครื่องวัดความชื้นกระดาษ เครื่องวัดความชื้นวัสดุก่อสร้าง
เครื่องวัดความชื้นคอนกรีต เครื่องวัดความชื้นปูนฉาบ เครื่องวัดความชื้น
  เครื่องวัดความชื้นข้าว เครื่องวัดความดิน เครื่องวัดความชื้นแป้ง เครื่องวัดความชื้นทราย เครื่องวัดความเมล็ดพืช
  รหัสสินค้า : MTM-ST-8040

Digital 2 Pins Wood Moisture Meter (วัดความชื้นเนื้อไม้และวัสดุแบบ 2 เข็ม)
เครื่องวัดความชื้นไม้ แบบเข็มเจาะ 2 เข็ม ระบบดิจิตอล ชนิดพกพา Range : 0.0 ~ 54.0%, -10 to 50C, ความละเอียด 1%, ความแม่นยำ ±2%, แสดงผล LED ดิจิตอล, มาตรฐาน CE |ดูรายละเอียดเพิ่มเติม » More product info
 
ราคา/บาท

1,590.00

ราคานี้ยังไม่รวม VAT

เครื่องวัดความชื้น   เครื่องวัดความชื้นไม้ เครื่องวัดความชื้นกระดาษ เครื่องวัดความชื้นวัสดุก่อสร้าง
เครื่องวัดความชื้นคอนกรีต เครื่องวัดความชื้นปูนฉาบ เครื่องวัดความชื้น
  เครื่องวัดความชื้นข้าว เครื่องวัดความดิน เครื่องวัดความชื้นแป้ง เครื่องวัดความชื้นทราย เครื่องวัดความเมล็ดพืช
  รหัสสินค้า : MTM-MD-814

Digital 4 Pins Wood Moisture Meter (วัดความชื้นเนื้อไม้และวัสดุแบบ 4 เข็ม)
เครื่องวัดความชื้นไม้ แบบเข็มเจาะ 4 เข็ม ระบบดิจิตอล ชนิดพกพา Range : 5 ~ 40%, ความละเอียด 1%, ความแม่นยำ ±0.5%, แสดงผล LED ดิจิตอล, มาตรฐาน CE
|ดูรายละเอียดเพิ่มเติม » More product info
 
ราคา/บาท

1,890.00

ราคานี้ยังไม่รวม VAT

เครื่องวัดความชื้น   เครื่องวัดความชื้นไม้ เครื่องวัดความชื้นกระดาษ เครื่องวัดความชื้นวัสดุก่อสร้าง
เครื่องวัดความชื้นคอนกรีต เครื่องวัดความชื้นปูนฉาบ เครื่องวัดความชื้น
  เครื่องวัดความชื้นข้าว เครื่องวัดความดิน เครื่องวัดความชื้นแป้ง เครื่องวัดความชื้นทราย เครื่องวัดความเมล็ดพืช
  รหัสสินค้า : MTM-MD-812

Digital 2 Pins Wood Moisture Meter (วัดความชื้นเนื้อไม้และวัสดุแบบ 2 เข็ม)
เครื่องวัดความชื้นไม้ แบบเข็มเจาะ 2 เข็ม ระบบดิจิตอล ชนิดพกพา Range : 5 ~ 40%, ความละเอียด 1%, ความแม่นยำ ±0.5%, แสดงผล LED ดิจิตอล, มาตรฐาน CE
|ดูรายละเอียดเพิ่มเติม » More product info
 
ราคา/บาท

1,690.00

ราคานี้ยังไม่รวม VAT

เครื่องวัดความชื้น   เครื่องวัดความชื้นไม้ เครื่องวัดความชื้นกระดาษ เครื่องวัดความชื้นวัสดุก่อสร้าง
เครื่องวัดความชื้นคอนกรีต เครื่องวัดความชื้นปูนฉาบ เครื่องวัดความชื้น
  เครื่องวัดความชื้นข้าว เครื่องวัดความดิน เครื่องวัดความชื้นแป้ง เครื่องวัดความชื้นทราย เครื่องวัดความเมล็ดพืช
  รหัสสินค้า : MTM-MD-N814

Digital 4 Pins Wood Moisture Meter (วัดความชื้นเนื้อไม้และวัสดุแบบ 4 เข็ม)
เครื่องวัดความชื้นไม้ แบบเข็มเจาะ 4 เข็ม ระบบดิจิตอล ชนิดพกพา Range : 5 ~ 40%, ความละเอียด 1%, ความแม่นยำ ±1%, แสดงผล LED ดิจิตอล จอภาพใหญ่, มาตรฐาน CE |ดูรายละเอียดเพิ่มเติม » More product info
 
ราคา/บาท

1,690.00

ราคานี้ยังไม่รวม VAT

เครื่องวัดความชื้น   เครื่องวัดความชื้นไม้ เครื่องวัดความชื้นกระดาษ เครื่องวัดความชื้นวัสดุก่อสร้าง
เครื่องวัดความชื้นคอนกรีต เครื่องวัดความชื้นปูนฉาบ เครื่องวัดความชื้น
  เครื่องวัดความชื้นข้าว เครื่องวัดความดิน เครื่องวัดความชื้นแป้ง เครื่องวัดความชื้นทราย เครื่องวัดความเมล็ดพืช
  รหัสสินค้า : MTM-DT-123

CEM Wood Moisture Meter (วัดความชื้นเนื้อไม้และวัสดุ)
เครื่องวัดความชื้นไม้และวัสดุ แบบเข็มเจาะ ชนิดพกพา Range : 6 ~ 44%, ความละเอียด 0.05%, ความแม่นยำ ±1%, แสดงผล LED,  มาตรฐาน CE
|ดูรายละเอียดเพิ่มเติม » More product info
 
ราคา/บาท

4,450.00

ราคานี้ยังไม่รวม VAT

เครื่องวัดความชื้น   เครื่องวัดความชื้นไม้ เครื่องวัดความชื้นกระดาษ เครื่องวัดความชื้นวัสดุก่อสร้าง
เครื่องวัดความชื้นคอนกรีต เครื่องวัดความชื้นปูนฉาบ เครื่องวัดความชื้น
  เครื่องวัดความชื้นข้าว เครื่องวัดความดิน เครื่องวัดความชื้นแป้ง เครื่องวัดความชื้นทราย เครื่องวัดความเมล็ดพืช
  รหัสสินค้า : MTM-MS-7003

LUTRON Wood-Concrete Moisture Meter (วัดความชื้นเนื้อไม้และคอนกรีต)
เครื่องวัดความชื้นไม้และคอนกรีต แบบเข็มเจาะ ชนิดพกพา Range : ไม้  6 ~ 40%, คอนกรีต 0 ~ 100%, ความละเอียด 0.1%, ความแม่นยำ ±5%, แสดงผล LED, Bar graph,  มาตรฐาน CE |ดูรายละเอียดเพิ่มเติม » More product info
 
ราคา/บาท

18,890.00

ราคานี้ยังไม่รวม VAT

เครื่องวัดความชื้น   เครื่องวัดความชื้นไม้ เครื่องวัดความชื้นกระดาษ เครื่องวัดความชื้นวัสดุก่อสร้าง
เครื่องวัดความชื้นคอนกรีต เครื่องวัดความชื้นปูนฉาบ เครื่องวัดความชื้น
  เครื่องวัดความชื้นข้าว เครื่องวัดความดิน เครื่องวัดความชื้นแป้ง เครื่องวัดความชื้นทราย เครื่องวัดความเมล็ดพืช
  รหัสสินค้า : MTM-CME-4

TRAMEX Concrete Encounter Moisture Meter(วัดความชื้นคอนกรีต)
เครื่องวัดความชื้นคอนกรีต และยิบซั่ม แบบสัมผัสไม่ต้องเจาะ ระบบส่งคลื่น ชนิดพกพา Range : คอนกรีต 0 ~ 6%, ยิบซั่ม 0~10% วัดได้ลึก 0.5 นิ้ว แม่นยำสูง, แสดงผล Analog,  มาตรฐาน CE |ดูรายละเอียดเพิ่มเติม » More product info
 
ราคา/บาท

39,500.00

ราคานี้ยังไม่รวม VAT

เครื่องวัดความชื้น   เครื่องวัดความชื้นไม้ เครื่องวัดความชื้นกระดาษ เครื่องวัดความชื้นวัสดุก่อสร้าง
เครื่องวัดความชื้นคอนกรีต เครื่องวัดความชื้นปูนฉาบ เครื่องวัดความชื้น
  เครื่องวัดความชื้นข้าว เครื่องวัดความดิน เครื่องวัดความชื้นแป้ง เครื่องวัดความชื้นทราย เครื่องวัดความเมล็ดพืช
  รหัสสินค้า : MTM-MC-7825S

MC Wood, Concrete & Material Moisture Meter(วัดความชื้นไม้
คอนกรีตและวัสดุ)

เครื่องวัดความชื้นไม้และวัสดุ แบบสัมผัสผิว ระบบดิจิตอล ชนิดพกพา  Range : 0 ~ 80%, ความละเอียด 0.5%, ความแม่นยำ ±1%, แสดงผล LCD, มาตรฐาน CE
|ดูรายละเอียดเพิ่มเติม » More product info
 
ราคา/บาท

11,890.00

ราคานี้ยังไม่รวม VAT

เครื่องวัดความชื้น   เครื่องวัดความชื้นไม้ เครื่องวัดความชื้นกระดาษ เครื่องวัดความชื้นวัสดุก่อสร้าง
เครื่องวัดความชื้นคอนกรีต เครื่องวัดความชื้นปูนฉาบ เครื่องวัดความชื้น
  เครื่องวัดความชื้นข้าว เครื่องวัดความดิน เครื่องวัดความชื้นแป้ง เครื่องวัดความชื้นทราย เครื่องวัดความเมล็ดพืช
  รหัสสินค้า : MTM-PL-079C

2 in 1 Digital Pinless Inteligent Moisture Meter(วัดความชื้นไม้)
เครื่องวัดความชื้นไม้ และอุณหภูมิ แยกประเภทไม้ได้ 8 ประเภท แบบสัมผัสผิว ระบบดิจิตอล ชนิดพกพา  Range : 0.5 ~ 79.5%, 0 -50 C ความละเอียด 0.5%, ความแม่นยำ 1.5 % แสดงผล LCD, วัดได้ลึกจากผิวสัมผัส 0.75 นิ้ว, ค้างค่าหน้าจอได้ มีชดเชยอุณหภูมิ มาตรฐาน CE |ดูรายละเอียดเพิ่มเติม » More product info
 
ราคา/บาท

2,890.00

ราคานี้ยังไม่รวม VAT

เครื่องวัดความชื้น   เครื่องวัดความชื้นไม้ เครื่องวัดความชื้นกระดาษ เครื่องวัดความชื้นวัสดุก่อสร้าง
เครื่องวัดความชื้นคอนกรีต เครื่องวัดความชื้นปูนฉาบ เครื่องวัดความชื้น
  เครื่องวัดความชื้นข้าว เครื่องวัดความดิน เครื่องวัดความชื้นแป้ง เครื่องวัดความชื้นทราย เครื่องวัดความเมล็ดพืช
  รหัสสินค้า : MTM-MD-2G

Digital Wood Moisture Meter (วัดความชื้นเนื้อไม้และวัสดุแบบ 2 เข็ม)
เครื่องวัดความชื้นไม้ แบบเข็มเจาะ 2 เข็ม ระบบดิจิตอล ชนิดพกพา Range : 5 ~ 40%, ความละเอียด 1%, ความแม่นยำ ±1%, แสดงผล LED ดิจิตอล, มาตรฐาน CE
|ดูรายละเอียดเพิ่มเติม » More product info
 
ราคา/บาท

2,890.00

ราคานี้ยังไม่รวม VAT

เครื่องวัดความชื้น   เครื่องวัดความชื้นไม้ เครื่องวัดความชื้นกระดาษ เครื่องวัดความชื้นวัสดุก่อสร้าง
เครื่องวัดความชื้นคอนกรีต เครื่องวัดความชื้นปูนฉาบ เครื่องวัดความชื้น
  เครื่องวัดความชื้นข้าว เครื่องวัดความดิน เครื่องวัดความชื้นแป้ง เครื่องวัดความชื้นทราย เครื่องวัดความเมล็ดพืช
  รหัสสินค้า : MTM-VA-8040

Wood/Cement Moisture Meter (วัดความชื้นเนื้อไม้และวัสดุ)
เครื่องวัดความชื้น-อุณหภูมิ ไม้และวัสดุ แบบเข็มเจาะ ชนิดพกพา Range : 0 ~ 95.7%, -10 to 50 C ความละเอียด 0.1%, ความแม่นยำ ±2%, แสดงผล LED,  มาตรฐาน CE |ดูรายละเอียดเพิ่มเติม » More product info
 
ราคา/บาท

4,590.00

ราคานี้ยังไม่รวม VAT

เครื่องวัดความชื้น   เครื่องวัดความชื้นไม้ เครื่องวัดความชื้นกระดาษ เครื่องวัดความชื้นวัสดุก่อสร้าง
เครื่องวัดความชื้นคอนกรีต เครื่องวัดความชื้นปูนฉาบ เครื่องวัดความชื้น
  เครื่องวัดความชื้นข้าว เครื่องวัดความดิน เครื่องวัดความชื้นแป้ง เครื่องวัดความชื้นทราย เครื่องวัดความเมล็ดพืช
  รหัสสินค้า : MTM-TRHM-620-270

3 in 1 Digital 2 Pins Wood Moisture/Temp/Hygrometer(วัดความชื้นไม้
อุณหภูมิและความชื้นสัมพัทธ์)

เครื่องวัดความชื้นไม้ อุณหภูมิ ความชื้นสัมพัทธ์ แบบเข็มเจาะ 2 เข็ม  ระบบดิจิตอล ชนิดพกพา Range : 2 ~ 70%, -10 to  60 C, 20-90%RH ความละเอียด 0.5%, ความแม่นยำ ±1%, แสดงผล LED ดิจิตอล, พร้อมโพรบวัดสั้นและยาว มาตรฐาน CE
|ดูรายละเอียดเพิ่มเติม » More product info
 
ราคา/บาท

7,490.00

ราคานี้ยังไม่รวม VAT

เครื่องวัดความชื้น   เครื่องวัดความชื้นไม้ เครื่องวัดความชื้นกระดาษ เครื่องวัดความชื้นวัสดุก่อสร้าง
เครื่องวัดความชื้นคอนกรีต เครื่องวัดความชื้นปูนฉาบ เครื่องวัดความชื้น
  เครื่องวัดความชื้นข้าว เครื่องวัดความดิน เครื่องวัดความชื้นแป้ง เครื่องวัดความชื้นทราย เครื่องวัดความเมล็ดพืช
  รหัสสินค้า : MTM-MD-820-270

Wood/Paper/Temp Moisture Meter (วัดความชื้นไม้/กระดาษ/อุณหภูมิ)
เครื่องวัดความชื้น-อุณหภูมิ ไม้และกระดาษ แบบเข็มเจาะ ชนิดพกพา Range : 0.0 ~ 70.0%, -10 to 60 C ความละเอียด 0.5%, ความแม่นยำ ±1%, แสดงผล LCD, จอใหญ่ โพรบคู่สเตนเลส มาตรฐาน CE
|ดูรายละเอียดเพิ่มเติม » More product info/
 
ราคา/บาท

7,290.00

ราคานี้ยังไม่รวม VAT

เครื่องวัดความชื้น   เครื่องวัดความชื้นไม้ เครื่องวัดความชื้นกระดาษ เครื่องวัดความชื้นวัสดุก่อสร้าง
เครื่องวัดความชื้นคอนกรีต เครื่องวัดความชื้นปูนฉาบ เครื่องวัดความชื้น
  เครื่องวัดความชื้นข้าว เครื่องวัดความดิน เครื่องวัดความชื้นแป้ง เครื่องวัดความชื้นทราย เครื่องวัดความเมล็ดพืช
  รหัสสินค้า : MTM-WCP-80

Digital 2 Pins Wood/Cotton/Paper & Material Meter(วัดความชื้นไม้
ผ้า กระดาษและวัสดุ)

เครื่องวัดความชื้นไม้ ผ้า กระดาษและวัสดุ แบบเข็มเจาะ 2 เข็ม  ระบบดิจิตอล ชนิดพกพา Range : 0 ~ 80%, ความละเอียด 0.1%, ความแม่นยำ ±0.5%, แสดงผล LCD และ LED ดิจิตอล, คาลิเบรชั่นอัตโนมัติ เลือกระหัสวัสดุได้ 10 ประเภท 150 ชนิด พร้อมโพรบวัด มาตรฐาน CE |ดูรายละเอียดเพิ่มเติม » More product info
 
ราคา/บาท

9,890.00

ราคานี้ยังไม่รวม VAT

เครื่องวัดความชื้น   เครื่องวัดความชื้นไม้ เครื่องวัดความชื้นกระดาษ เครื่องวัดความชื้นวัสดุก่อสร้าง
เครื่องวัดความชื้นคอนกรีต เครื่องวัดความชื้นปูนฉาบ เครื่องวัดความชื้น
  เครื่องวัดความชื้นข้าว เครื่องวัดความดิน เครื่องวัดความชื้นแป้ง เครื่องวัดความชื้นทราย เครื่องวัดความเมล็ดพืช
  รหัสสินค้า : MTM-Universal-806

Digital Grain Moisture Meter(วัดความชื้นไม้/ขี้เลื่อย/ฝ้าย/ยาสูบ/เมล็ดพืช)
ครื่องวัดความชื้นไม้ ขี้เลื่อย ฝ้าย ยาสูบ กระดาษ เมล็ดพืช  ระบบดิจิตอล ชนิดพกพา  Range : 0 ~ 50%, -10 ~ 65 °C, ความละเอียด 0.1%, ความแม่นยำ ±0.5%, แสดงผล LCD, มาตรฐาน CE |ดูรายละเอียดเพิ่มเติม » More product info
 
ราคา/บาท

9,290.00

ราคานี้ยังไม่รวม VAT

เครื่องวัดความชื้น   เครื่องวัดความชื้นไม้ เครื่องวัดความชื้นกระดาษ เครื่องวัดความชื้นวัสดุก่อสร้าง
เครื่องวัดความชื้นคอนกรีต เครื่องวัดความชื้นปูนฉาบ เครื่องวัดความชื้น
  เครื่องวัดความชื้นข้าว เครื่องวัดความดิน เครื่องวัดความชื้นแป้ง เครื่องวัดความชื้นทราย เครื่องวัดความเมล็ดพืช
  รหัสสินค้า : MTM-WM-642

Digital 2 Pins Wood Moisture & Temp Meter(วัดความชื้นเนื้อไม้และวัสดุ)
เครื่องวัดความชื้นและอุณหภูมิ ไม้ ระดาษ และวัสดุแบบเข็มเจาะ 2 เข็ม ระบบดิจิตอล ชนิดพกพา Range : 6 ~ 42%, 0-40 C, ความละเอียด 1%, ความแม่นยำ ±2%, แสดงผล LED ดิจิตอล, มาตรฐาน CE
|ดูรายละเอียดเพิ่มเติม » More product info
 
ราคา/บาท

1,990.00

ราคานี้ยังไม่รวม VAT

เครื่องวัดความชื้น   เครื่องวัดความชื้นไม้ เครื่องวัดความชื้นกระดาษ เครื่องวัดความชื้นวัสดุก่อสร้าง
เครื่องวัดความชื้นคอนกรีต เครื่องวัดความชื้นปูนฉาบ เครื่องวัดความชื้น
  เครื่องวัดความชื้นข้าว เครื่องวัดความดิน เครื่องวัดความชื้นแป้ง เครื่องวัดความชื้นทราย เครื่องวัดความเมล็ดพืช
  รหัสสินค้า : MTM-WM-660WMT

Digital 2 Pins Wood Moisture & Temp Meter(วัดความชื้นเนื้อไม้และวัสดุ)
เครื่องวัดความชื้นและอุณหภูมิ ไม้ ระดาษ และวัสดุแบบเข็มเจาะ 2 เข็ม ระบบดิจิตอล ชนิดพกพา Range : 6 ~ 60%, 0-40 C, ความละเอียด 1%, ความแม่นยำ ±2%, แสดงผล LED ดิจิตอล, มาตรฐาน CE
|ดูรายละเอียดเพิ่มเติม » More product info
 
ราคา/บาท

2,190.00

ราคานี้ยังไม่รวม VAT

เครื่องวัดความชื้น   เครื่องวัดความชื้นไม้ เครื่องวัดความชื้นกระดาษ เครื่องวัดความชื้นวัสดุก่อสร้าง
เครื่องวัดความชื้นคอนกรีต เครื่องวัดความชื้นปูนฉาบ เครื่องวัดความชื้น
  เครื่องวัดความชื้นข้าว เครื่องวัดความดิน เครื่องวัดความชื้นแป้ง เครื่องวัดความชื้นทราย เครื่องวัดความเมล็ดพืช
  รหัสสินค้า : MTM-2 in 1 UPS-825

2 in 1
Wood and Material Moisture Meter(วัดความชื้นไม้และวัสดุ)
เครื่องวัดความชื้นไม้ คอนกรีต กระดาษ และวัสดุ แบบสัมผัสผิวและเข็มเจาะ ระบบดิจิตอล ชนิดพกพา  Range : 0 ~ 80%, ความละเอียด 0.5%, ความแม่นยำ ±1%, แสดงผล LCD, มาตรฐาน CE |ดูรายละเอียดเพิ่มเติม » More product info
 
ราคา/บาท

13,890.00

ราคานี้ยังไม่รวม VAT

เครื่องวัดความชื้น   เครื่องวัดความชื้นไม้ เครื่องวัดความชื้นกระดาษ เครื่องวัดความชื้นวัสดุก่อสร้าง
เครื่องวัดความชื้นคอนกรีต เครื่องวัดความชื้นปูนฉาบ เครื่องวัดความชื้น
  เครื่องวัดความชื้นข้าว เครื่องวัดความดิน เครื่องวัดความชื้นแป้ง เครื่องวัดความชื้นทราย เครื่องวัดความเมล็ดพืช
  รหัสสินค้า : MTM-HSW-35-53AC

4 in 1 Inductive Wood/Wall/Paper/Material Moisture Meter with
Auto Calibration
(วัดความชื้นไม้)

เครื่องวัดความชื้นไม้ อนกรีต ผนัง กระดาษและวัสดุก่อสร้างแบบสัมผัสผิว ระบบดิจิตอล ชนิดพกพา  Range : 0~ 53%,  ความแม่นยำ 4% แสดงผล LCD, LED วัดได้ลึกจากผิวสัมผัส 20 ม. คิลิเบรชั่นอัตโนมัติ มาตรฐาน CE
|ดูรายละเอียดเพิ่มเติม » More product info
 
ราคา/บาท

3,490.00

ราคานี้ยังไม่รวม VAT

เครื่องวัดความชื้น   เครื่องวัดความชื้นไม้ เครื่องวัดความชื้นกระดาษ เครื่องวัดความชื้นวัสดุก่อสร้าง
เครื่องวัดความชื้นคอนกรีต เครื่องวัดความชื้นปูนฉาบ เครื่องวัดความชื้น
  เครื่องวัดความชื้นข้าว เครื่องวัดความดิน เครื่องวัดความชื้นแป้ง เครื่องวัดความชื้นทราย เครื่องวัดความเมล็ดพืช
  รหัสสินค้า : MTM-MD-918

MD Pinless Inteligent Moisture Meter(วัดความชื้นไม้)
เครื่องวัดความชื้นไม้ แยกประเภทไม้ได้ 10 ประเภท แบบสัมผัสผิว ระบบดิจิตอล ชนิดพกพา  Range : 4.0 ~ 80.0%, ความละเอียด 0.5%, ความแม่นยำ 1% แสดงผล LCD, วัดได้ลึกจากผิวสัมผัส 0.75 นิ้ว, มีชดเชยอุณหภูมิ มาตรฐาน CE
|ดูรายละเอียดเพิ่มเติม » More product info
 
ราคา/บาท

3,290.00

ราคานี้ยังไม่รวม VAT

เครื่องวัดความชื้น
เครื่องวัดความชื้น
  เครื่องวัดความชื้นไม้ เครื่องวัดความชื้นผิวกระดาษ เครื่องวัดความวัสดุก่อสร้าง
เครื่องวัดความชื้นคอนกรีต เครื่องวัดความชื้นปูนฉาบ เครื่องวัดความชื้น
  เครื่องวัดความชื้นไม้ เครื่องวัดความชื้นผิวกระดาษ เครื่องวัดความวัสดุก่อสร้าง เครื่องวัดความชื้นคอนกรีต
 เครื่องวัดความชื้น กระดาษ  (Paper Moisture Meters)                                                                                            (3 items)
เครื่องวัดความชื้น   เครื่องวัดความชื้นไม้ เครื่องวัดความชื้นกระดาษ เครื่องวัดความชื้นวัสดุก่อสร้าง
เครื่องวัดความชื้นคอนกรีต เครื่องวัดความชื้นปูนฉาบ เครื่องวัดความชื้น
  เครื่องวัดความชื้นข้าว เครื่องวัดความดิน เครื่องวัดความชื้นแป้ง เครื่องวัดความชื้นทราย เครื่องวัดความเมล็ดพืช
  รหัสสินค้า : MTM-WCP-812

Wood and Material Moisture Meter(วัดความชื้นไม้ ผ้าและกระดาษ)
เครื่องวัดความชื้นไม้ ผ้า กระดาษและวัสดุ แบบสัมผัสผิว ระบบดิจิตอล ชนิดพกพา  Range : 0 ~ 80%, ความละเอียด 0.1%, ความแม่นยำ ±1%, แสดงผล LCD, มาตรฐาน CE |ดูรายละเอียดเพิ่มเติม » More product info
 
ราคา/บาท

6,990.00

ราคานี้ยังไม่รวม VAT

เครื่องวัดความชื้น   เครื่องวัดความชื้นไม้ เครื่องวัดความชื้นกระดาษ เครื่องวัดความชื้นวัสดุก่อสร้าง
เครื่องวัดความชื้นคอนกรีต เครื่องวัดความชื้นปูนฉาบ เครื่องวัดความชื้น
  เครื่องวัดความชื้นข้าว เครื่องวัดความดิน เครื่องวัดความชื้นแป้ง เครื่องวัดความชื้นทราย เครื่องวัดความเมล็ดพืช
  รหัสสินค้า : MTM-MD-916-2-40

Digital Paper Moisture Meter (วัดความชื้นเนื้อกระดาษแบบสัมผัส)
เครื่องวัดความชื้นกระดาษ แบบสัมผัส  ระบบดิจิตอล ชนิดพกพา Range : 2 ~ 40%, ความละเอียด 1%, ความแม่นยำ ±0.5%, แสดงผล LED ดิจิตอล, มาตรฐาน CE
|ดูรายละเอียดเพิ่มเติม » More product info
 
ราคา/บาท

3,590.00

ราคานี้ยังไม่รวม VAT

เครื่องวัดความชื้น   เครื่องวัดความชื้นไม้ เครื่องวัดความชื้นกระดาษ เครื่องวัดความชื้นวัสดุก่อสร้าง
เครื่องวัดความชื้นคอนกรีต เครื่องวัดความชื้นปูนฉาบ เครื่องวัดความชื้น
  เครื่องวัดความชื้นข้าว เครื่องวัดความดิน เครื่องวัดความชื้นแป้ง เครื่องวัดความชื้นทราย เครื่องวัดความเมล็ดพืช
  รหัสสินค้า : MTM-DPM-542

Digital Paper Moisture Meter (วัดความชื้นเนื้อกระดาษแบบสัมผัส)
เครื่องวัดความชื้นกระดาษ แบบสัมผัส  ระบบดิจิตอล ชนิดพกพา Range : 5 ~ 42%, ความละเอียด 1%, ความแม่นยำ ±2%, แสดงผล LED ดิจิตอล, มาตรฐาน CE
|ดูรายละเอียดเพิ่มเติม » More product info
 
ราคา/บาท

2,890.00

ราคานี้ยังไม่รวม VAT

เครื่องวัดความชื้นกระดาษ เครื่องวัด   เครื่องวัดความชื้นกระดาษ เครื่องวัดความชื้นผิวกระดาษ เครื่องวัดความชื้นเนื้อกระดาษเครื่องวัดความชื้นกระดาษ เครื่องวัดความชื้นผิวกระดาษ   เครื่องวัดความชื้นกระดาษ เครื่องวัดความชื้นผิวกระดาษ เครื่องวัดความชื้นเนื้อกระดาษ เครื่องวัดความชื้น
 เครื่องวัดความชื้น ข้าว แป้ง ใบยาสูบ เมล็ดพืช แกลบ ทราย ขี้เลื่อย และความชื้นอื่นๆ (Moisture Meters)                (9 items)
เครื่องวัดความชื้น   เครื่องวัดความชื้นไม้ เครื่องวัดความชื้นกระดาษ เครื่องวัดความชื้นวัสดุก่อสร้าง
เครื่องวัดความชื้นคอนกรีต เครื่องวัดความชื้นปูนฉาบ เครื่องวัดความชื้น
  เครื่องวัดความชื้นข้าว เครื่องวัดความดิน เครื่องวัดความชื้นแป้ง เครื่องวัดความชื้นทราย เครื่องวัดความเมล็ดพืช
  รหัสสินค้า : MTM-MT-100G-6-15

Grain Moisture Meter (วัดความชื้นเมล็ดพืช)
เครื่องวัดความชื้น-อุณหภูมิ เมล็ดพืช ข้าว และอื่นๆ แบบเข็มเจาะ ชนิดพกพา Range : 7 ~ 30%,  ความละเอียด 0.1%, ความแม่นยำ ±0.5%, แสดงผล LCD, จอใหญ่ โพรบคู่สเตนเลส ยาว 15 นิ้ว มาตรฐาน CE |ดูรายละเอียดเพิ่มเติม » More product info
 
ราคา/บาท

5,890.00

ราคานี้ยังไม่รวม VAT

เครื่องวัดความชื้น   เครื่องวัดความชื้นไม้ เครื่องวัดความชื้นกระดาษ เครื่องวัดความชื้นวัสดุก่อสร้าง
เครื่องวัดความชื้นคอนกรีต เครื่องวัดความชื้นปูนฉาบ เครื่องวัดความชื้น
  เครื่องวัดความชื้นข้าว เครื่องวัดความดิน เครื่องวัดความชื้นแป้ง เครื่องวัดความชื้นทราย เครื่องวัดความเมล็ดพืช
  รหัสสินค้า : MTM-MTC-5022

Wile Digital Grain Moisture Meter (วัดความชื้นเมล็ดพืช)
ครื่องวัดความชื้นข้าวและเมล็ดพืชอื่นๆ   Range : เมล็ดพืช  0 ~ 50,  ความแม่นยำ ±0.5%, แสดงค่าเฉลี่ยอัตโนมัติ, ชดเชยอุณหภูมิอัตโนมัติ วัดเมล็ดพืชได้ถึง 22 ชนิด, แสดงผลมางจอภาพ LCD, มาตรฐาน CE
|ดูรายละเอียดเพิ่มเติม » More product info
 
ราคา/บาท

18,890.00

ราคานี้ยังไม่รวม VAT

เครื่องวัดความชื้น   เครื่องวัดความชื้นไม้ เครื่องวัดความชื้นกระดาษ เครื่องวัดความชื้นวัสดุก่อสร้าง
เครื่องวัดความชื้นคอนกรีต เครื่องวัดความชื้นปูนฉาบ เครื่องวัดความชื้น
  เครื่องวัดความชื้นข้าว เครื่องวัดความดิน เครื่องวัดความชื้นแป้ง เครื่องวัดความชื้นทราย เครื่องวัดความเมล็ดพืช
  รหัสสินค้า : MTM-MC-7825G

MC Digital Grain Moisture Meter(วัดความชื้นข้าวและเมล็ดพืช)
ครื่องวัดความชื้นเมล็ดข้าว ระบบดิจิตอล ชนิดพกพา  Range : 6 ~ 30%
 ความละเอียด 0.5%, ความแม่นยำ ±0.5%, แสดงผล LCD, มาตรฐาน CE
|ดูรายละเอียดเพิ่มเติม » More product info
 
ราคา/บาท

7,900.00

ราคานี้ยังไม่รวม VAT

เครื่องวัดความชื้น   เครื่องวัดความชื้นไม้ เครื่องวัดความชื้นกระดาษ เครื่องวัดความชื้นวัสดุก่อสร้าง
เครื่องวัดความชื้นคอนกรีต เครื่องวัดความชื้นปูนฉาบ เครื่องวัดความชื้น
  เครื่องวัดความชื้นข้าว เครื่องวัดความดิน เครื่องวัดความชื้นแป้ง เครื่องวัดความชื้นทราย เครื่องวัดความเมล็ดพืช
  รหัสสินค้า : MTM-MD-822-230

Grain Moisture & Temp Meter (วัดความชื้นเมล็ดพืช/อุณหภูมิ)
เครื่องวัดความชื้น-อุณหภูมิ เมล็ดพืช ข้าว และอื่นๆ แบบเข็มเจาะ ชนิดพกพา Range : 2.0 ~ 30.0%, -10 to 60 C ความละเอียด 0.5%, ความแม่นยำ ±1%, แสดงผล LCD, จอใหญ่ โพรบคู่สเตนเลส ยาว 27 ซม. มาตรฐาน CE
|ดูรายละเอียดเพิ่มเติม » More product info
 
ราคา/บาท

9,490.00

ราคานี้ยังไม่รวม VAT

เครื่องวัดความชื้น   เครื่องวัดความชื้นไม้ เครื่องวัดความชื้นกระดาษ เครื่องวัดความชื้นวัสดุก่อสร้าง
เครื่องวัดความชื้นคอนกรีต เครื่องวัดความชื้นปูนฉาบ เครื่องวัดความชื้น
  เครื่องวัดความชื้นข้าว เครื่องวัดความดิน เครื่องวัดความชื้นแป้ง เครื่องวัดความชื้นทราย เครื่องวัดความเมล็ดพืช
  รหัสสินค้า : MTM-MC-7821

MC Digital Grain Moisture Meter(วัดความชื้นข้าวและเมล็ดพืช)
ครื่องวัดความชื้นเมล็ดข้าว ระบบดิจิตอล ชนิดพกพา  Range : 8 ~ 20%, -10 ~ 50 °C, ความละเอียด 0.1%, ความแม่นยำ ±1%, แสดงผล LCD, มาตรฐาน CE
|ดูรายละเอียดเพิ่มเติม » More product info
 
ราคา/บาท

6,900.00

ราคานี้ยังไม่รวม VAT

เครื่องวัดความชื้น   เครื่องวัดความชื้นไม้ เครื่องวัดความชื้นกระดาษ เครื่องวัดความชื้นวัสดุก่อสร้าง
เครื่องวัดความชื้นคอนกรีต เครื่องวัดความชื้นปูนฉาบ เครื่องวัดความชื้น
  เครื่องวัดความชื้นข้าว เครื่องวัดความดิน เครื่องวัดความชื้นแป้ง เครื่องวัดความชื้นทราย เครื่องวัดความเมล็ดพืช
  รหัสสินค้า : MTM-LU-PMS-714

LUTRON Digital Soil Moisture Meter(วัดความชื้นในดิน ทราย ปุ๋ยหมัก)
ครื่องวัดความชื้น ในดิน ทราย ปุ๋ยหมัก ระบบดิจิตอล  ชนิดพกพา  Range : 0 ~ 50%, ความแม่นยำ ±5% , แสดงผล  LCD, หัววัดยาว 9 นิ้ว พร้อมใบ Cer มาตรฐาน CE |ดูรายละเอียดเพิ่มเติม » More product info
 
ราคา/บาท

13,890.00

ราคานี้ยังไม่รวม VAT

เครื่องวัดความชื้น   เครื่องวัดความชื้นไม้ เครื่องวัดความชื้นกระดาษ เครื่องวัดความชื้นวัสดุก่อสร้าง
เครื่องวัดความชื้นคอนกรีต เครื่องวัดความชื้นปูนฉาบ เครื่องวัดความชื้น
  เครื่องวัดความชื้นข้าว เครื่องวัดความดิน เครื่องวัดความชื้นแป้ง เครื่องวัดความชื้นทราย เครื่องวัดความเมล็ดพืช
  รหัสสินค้า : MTM-AgraTronix MT-Pro

AgraTronix Digital Grain Moisture Meter (วัดความชื้นเมล็ดพืช)
ครื่องวัดความชื้นข้าวและเมล็ดพืชอื่นๆ ได้ 40 ชนิด  Range : 5 ~ 40, ความละเอียด
0.1%, ความแม่นยำ ±0.5%, แสดงผล LCD, มาตรฐาน CE
|ดูรายละเอียดเพิ่มเติม » More product info
 
ราคา/บาท

28,790.00

ราคานี้ยังไม่รวม VAT

เครื่องวัดความชื้น   เครื่องวัดความชื้นไม้ เครื่องวัดความชื้นกระดาษ เครื่องวัดความชื้นวัสดุก่อสร้าง
เครื่องวัดความชื้นคอนกรีต เครื่องวัดความชื้นปูนฉาบ เครื่องวัดความชื้น
  เครื่องวัดความชื้นข้าว เครื่องวัดความดิน เครื่องวัดความชื้นแป้ง เครื่องวัดความชื้นทราย เครื่องวัดความเมล็ดพืช
  รหัสสินค้า : MTM-Wile-55-216

Wile Digital Grain Moisture Meter (วัดความชื้นเมล็ดพืช)
ครื่องวัดความชื้นข้าวและเมล็ดพืชอื่นๆ   Range : เมล็ดพืช  8 ~ 35%, เมล็ดพืชน้ำมัน 5 ~ 25%, ความแม่นยำ ±0.5%, แสดงค่าเฉลี่ยอัตโนมัติ, ชดเชยอุณหภูมิอัตโนมัติ วัดเมล็ดพืชได้ถึง 16 ชนิด, แสดงผลมางจอภาพ LCD, มาตรฐาน CE
|ดูรายละเอียดเพิ่มเติม » More product info
 
ราคา/บาท

29,790.00

ราคานี้ยังไม่รวม VAT

         
เครื่องวัดกรดด่าง เครื่องวัดความเป็นกรด-ด่าง เครื่องวัดความชื้น ของดิน (Soil pH/Moisture)                                           (16 items)
เครื่องวัดกรดด่าง
เครื่องวัดความชื้น
  เครื่องวัดกรดด่างของดิน เครื่องวัดความชื้นของดิน  เครื่องวัดกรดด่าง เครื่องวัดกรด-ด่าง เครื่องวัดค่ากรดด่าง เครื่องวัดค่ากรด-ด่างเครื่องวัดกรดด่าง   เครื่องวัดกรดด่างของดิน เครื่องวัดความชื้นของดิน  เครื่องวัดกรดด่าง เครื่องวัดกรด-ด่าง เครื่องวัดค่ากรดด่าง
  รหัสสินค้า  : SMT-Rapitest-1825

Rapitest Digital Soil Moisture Meter เครื่องวัดกรดด่าง ของดิน
เครื่องวัดความชื้น ของดิน ชนิดพกพา ระบบดิจิตอล โพรบยาว 14.50 ซม  Range : 0  ~ 9.9 Moisture Level แสดงผลทางจอภาพ LCD
|ดูรายละเอียดเพิ่มเติม » More product info
 
ราคา/บาท

1,490.00

ราคานี้ยังไม่รวม VAT

เครื่องวัดกรดด่าง
เครื่องวัดความชื้น
  เครื่องวัดกรดด่างของดิน เครื่องวัดความชื้นของดิน  เครื่องวัดกรดด่าง เครื่องวัดกรด-ด่าง เครื่องวัดค่ากรดด่าง เครื่องวัดค่ากรด-ด่างเครื่องวัดกรดด่าง   เครื่องวัดกรดด่างของดิน เครื่องวัดความชื้นของดิน  เครื่องวัดกรดด่าง เครื่องวัดกรด-ด่าง เครื่องวัดค่ากรดด่าง
  รหัสสินค้า : SPH-Rapitest-1847

RAPITEST Digital Plus pH Meter with Built-in Programs
เครื่องวัดกรดด่าง ของดิน ระบบดิจิตอล มีความจำโปรแกรมพืช 400 ชนิดภายในเครื่องพกพาสะดวก โพรบวัดยาว 6.5 นิ้ว ถอดเก็บด้านหลัง ใช้แบตเตอรี่  Range : 3.5 ~ 9 pH, |ดูรายละเอียดเพิ่มเติม » More product info
 
ราคา/บาท

2,600.00

ราคานี้ยังไม่รวม VAT

เครื่องวัดกรดด่าง
เครื่องวัดความชื้น
  เครื่องวัดกรดด่างของดิน เครื่องวัดความชื้นของดิน  เครื่องวัดกรดด่าง เครื่องวัดกรด-ด่าง เครื่องวัดค่ากรดด่าง เครื่องวัดค่ากรด-ด่างเครื่องวัดกรดด่าง   เครื่องวัดกรดด่างของดิน เครื่องวัดความชื้นของดิน  เครื่องวัดกรดด่าง เครื่องวัดกรด-ด่าง เครื่องวัดค่ากรดด่าง
  รหัสสินค้า : SPH-Rapitest-1845

Rapitest Digital Soil pH Meter เครื่องวัดความชื้นดิน
เครื่องวัดกรดด่าง (pH) ของดิน ชนิดพกพา ระบบดิจิตอล โพรบยาว 14.50 ซม. Range : 3.0 to 9.0 pH แสดงผลทางจอภาพ LCD
|ดูรายละเอียดเพิ่มเติม » More product info
 
ราคา/บาท

1,790.00

ราคานี้ยังไม่รวม VAT

เครื่องวัดกรดด่าง
เครื่องวัดความชื้น
  เครื่องวัดกรดด่างของดิน เครื่องวัดความชื้นของดิน  เครื่องวัดกรดด่าง เครื่องวัดกรด-ด่าง เครื่องวัดค่ากรดด่าง เครื่องวัดค่ากรด-ด่างเครื่องวัดกรดด่าง   เครื่องวัดกรดด่างของดิน เครื่องวัดความชื้นของดิน  เครื่องวัดกรดด่าง เครื่องวัดกรด-ด่าง เครื่องวัดค่ากรดด่าง
  รหัสสินค้า  : SPH-Rapitest-1840

RAPITEST Soil pH Meter เครื่องวัดกรดด่าง ของดิน
เครื่องวัดกรดด่าง ของดิน ชนิดพกพา ระบบเข็ม ไม่ต้องใช้แบตเตอรี่ หัววัดโลหะยาว  Range : 3.5 ~ 9.0 pH, |ดูรายละเอียดเพิ่มเติม » More product info
 
ราคา/บาท

1,980.00

ราคานี้ยังไม่รวม VAT

เครื่องวัดกรดด่าง
เครื่องวัดความชื้น
  เครื่องวัดกรดด่างของดิน เครื่องวัดความชื้นของดิน  เครื่องวัดกรดด่าง เครื่องวัดกรด-ด่าง เครื่องวัดค่ากรดด่าง เครื่องวัดค่ากรด-ด่างเครื่องวัดกรดด่าง   เครื่องวัดกรดด่างของดิน เครื่องวัดความชื้นของดิน  เครื่องวัดกรดด่าง เครื่องวัดกรด-ด่าง เครื่องวัดค่ากรดด่าง
  รหัสสินค้า : SPH-Rapitest-1880

RAPITEST 4 Ways Soil pH/Light/Moisture/NPK Analyzer
เครื่องวัดกรดด่าง วัดแสง วัดความชื้น และวัดปุ๋ย NPK ของดิน ชนิดพกพา ระบบเข็ม ไม่ต้องใช้แบตเตอรี่ หัววัดโลหะยาว  Range : 0 ~ 9 pH, Moisture : 1-4,  Light : 1000-100000 Fc/Hr, Fertilizer : 3 Levels |ดูรายละเอียดเพิ่มเติม » More product info
 
ราคา/บาท

3,890.00

ราคานี้ยังไม่รวม VAT

เครื่องวัดกรดด่าง
เครื่องวัดความชื้น
  เครื่องวัดกรดด่างของดิน เครื่องวัดความชื้นของดิน  เครื่องวัดกรดด่าง เครื่องวัดกรด-ด่าง เครื่องวัดค่ากรดด่าง เครื่องวัดค่ากรด-ด่างเครื่องวัดกรดด่าง   เครื่องวัดกรดด่างของดิน เครื่องวัดความชื้นของดิน  เครื่องวัดกรดด่าง เครื่องวัดกรด-ด่าง เครื่องวัดค่ากรดด่าง
  รหัสสินค้า : SPH-KC-300-20C

4 in 1 Soil Survey Instrument pH/Temp/Moisture/Light Meter
เครื่องวัดกรดด่าง อุณหภูมิ ความชื้น และแสงสว่างของดิน ชนิดพกพา ระบบดิจิืตอล
โพรบยาว
220 มม. Range : 3.5 ~ 9.0 pH, Temp -9 to 50 °C, Moisture 5 levels, Light 5 Levels |ดูรายละเอียดเพิ่มเติม » More product info
 
ราคา/บาท

1,890.00

ราคานี้ยังไม่รวม VAT

เครื่องวัดกรดด่าง
เครื่องวัดความชื้น
  เครื่องวัดกรดด่างของดิน เครื่องวัดความชื้นของดิน  เครื่องวัดกรดด่าง เครื่องวัดกรด-ด่าง เครื่องวัดค่ากรดด่าง เครื่องวัดค่ากรด-ด่างเครื่องวัดกรดด่าง   เครื่องวัดกรดด่างของดิน เครื่องวัดความชื้นของดิน  เครื่องวัดกรดด่าง เครื่องวัดกรด-ด่าง เครื่องวัดค่ากรดด่าง
  รหัสสินค้า : STK-Rapitest-1601

RAPITEST 4 in 1 Soil pH/N/P/K Test Kits
เครื่องวัดกรดด่าง วัดปุ๋ย N-P-K ของดิน ระบบเทียบสี  Range : pH : 4.5 ~ 7.5,  N : 0-80 ppm, P : 5-100 ppmK : 50-900 ppm
|ดูรายละเอียดเพิ่มเติม » More product info
 
ราคา/บาท

2,490.00

ราคานี้ยังไม่รวม VAT

เครื่องวัดกรดด่าง
เครื่องวัดความชื้น
  เครื่องวัดกรดด่างของดิน เครื่องวัดความชื้นของดิน  เครื่องวัดกรดด่าง เครื่องวัดกรด-ด่าง เครื่องวัดค่ากรดด่าง เครื่องวัดค่ากรด-ด่างเครื่องวัดกรดด่าง    เครื่องวัดกรดด่างของดิน เครื่องวัดความชื้นของดิน  เครื่องวัดกรดด่าง เครื่องวัดกรด-ด่าง เครื่องวัดค่ากรดด่าง
  รหัสสินค้า : SPH-FD-03

3 in 1 Soil pH/Moisture/Light Tester เครื่องวัดกรดด่าง ความชื้น
เครื่องวัดกรดด่าง ความชื้น และแสงสว่างของดิน ชนิดพกพา ระบบอนาล็อก โพรบยาว 21 ซม. Range : 3.5 ~ 8 pH, , Moisture : 1-10 Light  : 0-2000 lux 
|ดูรายละเอียดเพิ่มเติม » More product info
 
ราคา/บาท

690.00

ราคานี้ยังไม่รวม VAT

เครื่องวัดกรดด่าง
เครื่องวัดความชื้น
  เครื่องวัดกรดด่างของดิน เครื่องวัดความชื้นของดิน  เครื่องวัดกรดด่าง เครื่องวัดกรด-ด่าง เครื่องวัดค่ากรดด่าง เครื่องวัดค่ากรด-ด่างเครื่องวัดกรดด่าง   เครื่องวัดกรดด่างของดิน เครื่องวัดความชื้นของดิน  เครื่องวัดกรดด่าง เครื่องวัดกรด-ด่าง เครื่องวัดค่ากรดด่าง
  รหัสสินค้า : SPH-SW-37

Soil pH/Moisture Meter เครื่องวัดความชื้นดิน(Shinwa)
เครื่องวัดกรดด่าง ชนิดพกพา แบบหัววัดโลหะ 3 ชั้น  Range : 3 ~ 7  pH, , ความละเอียด 0.2 pH, ความแม่นยำ ±0.5 pH,
|ดูรายละเอียดเพิ่มเติม » More product info
 
ราคา/บาท

4,290.00

ราคานี้ยังไม่รวม VAT

เครื่องวัดกรดด่าง
เครื่องวัดความชื้น
  เครื่องวัดกรดด่างของดิน เครื่องวัดความชื้นของดิน  เครื่องวัดกรดด่าง เครื่องวัดกรด-ด่าง เครื่องวัดค่ากรดด่าง เครื่องวัดค่ากรด-ด่างเครื่องวัดกรดด่าง    เครื่องวัดกรดด่างของดิน เครื่องวัดความชื้นของดิน  เครื่องวัดกรดด่าง เครื่องวัดกรด-ด่าง เครื่องวัดค่ากรดด่าง
  รหัสสินค้า : SPH-ZD-05

Soil pH/Moisture Meter เครื่องวัดความชื้นดิน
เครื่องวัดกรดด่างและความชื้น ของดิน ชนิดพกพา แบบหัววัดโลหะ 3 ชั้น  Range : 3 ~ 8  pH, Moisture 1-8, ความละเอียด 0.2 pH, ความแม่นยำ ±0.2 pH,
|ดูรายละเอียดเพิ่มเติม » More product info
 
ราคา/บาท

2,790.00

ราคานี้ยังไม่รวม VAT

เครื่องวัดกรดด่าง
เครื่องวัดความชื้น
  เครื่องวัดกรดด่างของดิน เครื่องวัดความชื้นของดิน  เครื่องวัดกรดด่าง เครื่องวัดกรด-ด่าง เครื่องวัดค่ากรดด่าง เครื่องวัดค่ากรด-ด่างเครื่องวัดกรดด่าง    เครื่องวัดกรดด่างของดิน เครื่องวัดความชื้นของดิน  เครื่องวัดกรดด่าง เครื่องวัดกรด-ด่าง เครื่องวัดค่ากรดด่าง
  รหัสสินค้า : SPH- Soil pH/Moisture Tester-LP

Long Probe Soil pH/Moisture Tester เครื่องวัดกรดด่าง ความชื้นดิน
เครื่องวัดกรดด่างและความชื้น ของดิน ชนิดพกพา แบบหัววัดโลหะ ยาวพิเศษ 29.5 ซม Range : 3 ~ 8  pH, Moisture 1-8, ความละเอียด 0.2 pH, ความแม่นยำ ±0.2 pH, |ดูรายละเอียดเพิ่มเติม » More product info
 
ราคา/บาท

2,990.00

ราคานี้ยังไม่รวม VAT

เครื่องวัดกรดด่าง
เครื่องวัดความชื้น
  เครื่องวัดกรดด่างของดิน เครื่องวัดความชื้นของดิน  เครื่องวัดกรดด่าง เครื่องวัดกรด-ด่าง เครื่องวัดค่ากรดด่าง เครื่องวัดค่ากรด-ด่างเครื่องวัดกรดด่าง    เครื่องวัดกรดด่างของดิน เครื่องวัดความชื้นของดิน  เครื่องวัดกรดด่าง เครื่องวัดกรด-ด่าง เครื่องวัดค่ากรดด่าง
  รหัสสินค้า : SLM-Rapitest-1830

Rapitest Soil Moisture/Light Meter เครื่องวัดความชื้น แสง
เครื่องวัดความชื้นและแสงสว่างของดิน ชนิดพกพา ระบบอนาล็อก โพรบยาว 15 ซม พร้อมสายยาว 2 ฟุต  Range : Moisture 1-10, Light 10 Levels
รายละเอียดเพิ่มเติม » More product info
 
ราคา/บาท

1,590.00

ราคานี้ยังไม่รวม VAT

เครื่องวัดความชื้น   เครื่องวัดความชื้นไม้ เครื่องวัดความชื้นกระดาษ เครื่องวัดความชื้นวัสดุก่อสร้าง
เครื่องวัดความชื้นคอนกรีต เครื่องวัดความชื้นปูนฉาบ เครื่องวัดความชื้น
  เครื่องวัดความชื้นข้าว เครื่องวัดความดิน เครื่องวัดความชื้นแป้ง เครื่องวัดความชื้นทราย เครื่องวัดความเมล็ดพืช
  รหัสสินค้า : MTM-LU-PMS-714

LUTRON Digital Soil Moisture Meter(วัดความชื้นในดิน ทราย ปุ๋ยหมัก)
ครื่องวัดความชื้น ในดิน ทราย ปุ๋ยหมัก ระบบดิจิตอล  ชนิดพกพา  Range : 0 ~ 50%, ความแม่นยำ ±5% , แสดงผล  LCD, หัววัดยาว 9 นิ้ว พร้อมใบ Cer มาตรฐาน CE |ดูรายละเอียดเพิ่มเติม » More product info
 
ราคา/บาท

13,890.00

ราคานี้ยังไม่รวม VAT

เครื่องวัดความชื้น   เครื่องวัดความชื้นไม้ เครื่องวัดความชื้นกระดาษ เครื่องวัดความชื้นวัสดุก่อสร้าง
เครื่องวัดความชื้นคอนกรีต เครื่องวัดความชื้นปูนฉาบ เครื่องวัดความชื้น
  เครื่องวัดความชื้นข้าว เครื่องวัดความดิน เครื่องวัดความชื้นแป้ง เครื่องวัดความชื้นทราย เครื่องวัดความเมล็ดพืช
เครื่องวัดความชื้น   เครื่องวัดความชื้นไม้ เครื่องวัดความชื้นกระดาษ เครื่องวัดความชื้นวัสดุก่อสร้าง
เครื่องวัดความชื้นคอนกรีต เครื่องวัดความชื้นปูนฉาบ เครื่องวัดความชื้น
  เครื่องวัดความชื้นข้าว เครื่องวัดความดิน เครื่องวัดความชื้นแป้ง เครื่องวัดความชื้นทราย เครื่องวัดความเมล็ดพืช
       
 

    Action Panel Menu/แถบเมนูทำการสำหรับลูกค้า(ท่านสามารถทำการต่างๆ ได้ จากเมนูด้านล่างนี้)

    ดูวิธีการสั่งซื้อ  สั่งซื้อทางอินเตอร์เนต    สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม  ezylifenow@gmail.com

   

Copy Rights© 2013, All rights reserved, www.ezy-life.com,                      Email : ezylifenow@gmail.com                                       Powered by Abi Net Group. Thailand.