เครื่องวัดอุณหภูมิ แบบไม่สัมผัส ใช้แสงอินฟราเรด (Infrared Thermometers)                                          (18 items)
เครื่องวัดอุณหภูมิ   เครื่องบันทึกอุณหภูมิ เครื่องวัดอุณหภูมิ เทอร์โมมิเตอร์  เครื่องวัดอุณหภูมิใช้แสงอินฟราเรด เครื่องวัดอุณหภูมิอินฟราเรด เครื่องวัดอุณหภูมิใช้แสงอินฟราเรด   เครื่องบันทึกอุณหภูมิ เครื่องวัดอุณหภูมิ
เครื่องบันทึกความชื้น เครื่องวัดค่าอุณหภูมิ
 
รหัสสินค้า : IRT-AR-320
 
Digital Infrared Thermometer
เครื่องวัดอุณหภูมิแบบไม่สัมผัส ใช้แสงอินฟราเรด
Range Unit Accuracy Resolution Display Probe Function
IR -32 to 320 C/F +/-2% 0.1C LCD Distance 12:1 Low bat/Hold

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม » More product info

 
ราคา/บาท

 1,490.00

ราคานี้ยังไม่รวม VAT

         
 
รหัสสินค้า : IRT-GM-320
 
Digital Infrared Thermometer
เครื่องวัดอุณหภูมิแบบไม่สัมผัส ใช้แสงอินฟราเรด
Range Unit Accuracy Resolution Display Probe Function
IR -50 to 330 C/F +/-1.5% 0.1C LCD Distance 12:1 Low bat/Hold

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม » More product info

 
ราคา/บาท

 1,390.00

ราคานี้ยังไม่รวม VAT

         
 
รหัสสินค้า : IRT-GM-380
 
Digital Infrared Thermometer
เครื่องวัดอุณหภูมิแบบไม่สัมผัส ใช้แสงอินฟราเรด
Range Unit Accuracy Resolution Display Probe Function
IR -50 to 380 C/F +/-1.5% 0.1C LCD Distance 12:1 Low bat/Hold

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม » More product info

 
ราคา/บาท

 1,590.00

ราคานี้ยังไม่รวม VAT

         
 
รหัสสินค้า : IRT-CA-380
 
Digital Infrared Thermometer
เครื่องวัดอุณหภูมิแบบไม่สัมผัส ใช้แสงอินฟราเรด
Range Unit Accuracy Resolution Display Probe Function
IR -32 to 380 C/F +/-2% 0.1C LCD Distance 12:1 Low bat/Hold

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม » More product info

 
ราคา/บาท

 1,690.00

ราคานี้ยังไม่รวม VAT

         
 
รหัสสินค้า : IRT-DT-8220
 
Digital Infrared Thermometer
เครื่องวัดอุณหภูมิแบบไม่สัมผัส ใช้แสงอินฟราเรด
Range Unit Accuracy Resolution Display Probe Function
IR -50 to 220 C/F +/-2% 1C LCD Distance 1:1 Hold

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม » More product info

 
ราคา/บาท

590.00

ราคานี้ยังไม่รวม VAT

         
 
รหัสสินค้า : IRKT-50-105K
 
2 in 1 Digital Infrared & K-type Thermometer
เครื่องวัดอุณหภูมิแบบ K-Type และ ใช้แสงอินฟราเรด
Range Unit Accuracy Resolution Display Probe Function
IR -50 to 1050
K -64 to 1400
C/F +/-2% 0.1C LCD Distance 30:1
1 x Wire
Min/Max/Dif
Avg/20 data Memory

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม » More product info

 
ราคา/บาท

 3,990.00

ราคานี้ยังไม่รวม VAT

         
 
รหัสสินค้า : IRKT-50108
 
2 in 1 Digital Infrared & K-type Thermometer
เครื่องวัดอุณหภูมิแบบ K-Type และ ใช้แสงอินฟราเรด
Range Unit Accuracy Resolution Display Probe Function
IR -60 to 500
K -40 to 1080
C/F +/-1.5% 0.1C LCD Distance 12:1
1 x Wire
Hold/Auto off

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม » More product info

 
ราคา/บาท

 3,890.00

ราคานี้ยังไม่รวม VAT

         
 
รหัสสินค้า : IRKT-50-105DL
 
Double Laser Digital Infrared Thermometer
เครื่องวัดอุณหภูมิแบบ ใช้แสงอินฟราเรด ลำแสงคู่ แม่นยำกว่า
Range Unit Accuracy Resolution Display Probe Function
IR -50 to 1050 C/F +/-1.0% 0.1C LCD Distance 12:1
Dual Laser
Hold/Auto off/
Min/Max/Avg/
20 data Memory

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม » More product info

 
ราคา/บาท

 3,290.00

ราคานี้ยังไม่รวม VAT

         
 
รหัสสินค้า : IRT-32-400
 
Digital Infrared Thermometer
เครื่องวัดอุณหภูมิแบบ ใช้แสงอินฟราเรด
Range Unit Accuracy Resolution Display Probe Function
IR -32 to 400 C/F +/-2% 0.1C LCD Distance 12:1 Hold/Auto off

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม » More product info

 
ราคา/บาท

 2,990.00

ราคานี้ยังไม่รวม VAT

         
 
รหัสสินค้า : IRT-32-300
 
Digital Infrared Thermometer
เครื่องวัดอุณหภูมิแบบ ใช้แสงอินฟราเรด
Range Unit Accuracy Resolution Display Probe Function
IR -32 to 300 C/F +/-2% 0.1C LCD Distance 12:1 Hold/Auto off

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม » More product info

 
ราคา/บาท

 2,890.00

ราคานี้ยังไม่รวม VAT

เครื่องวัดอุณหภูมิ   เครื่องบันทึกอุณหภูมิ เครื่องวัดอุณหภูมิ เทอร์โมมิเตอร์  เครื่องวัดอุณหภูมิใช้แสงอินฟราเรด เครื่องวัดอุณหภูมิอินฟราเรด เครื่องวัดอุณหภูมิใช้แสงอินฟราเรด   เครื่องบันทึกอุณหภูมิ เครื่องวัดอุณหภูมิ
เครื่องบันทึกความชื้น เครื่องวัดค่าอุณหภูมิ
 
รหัสสินค้า : IRT-Fluke-59-Mini
 
Digital Infrared Thermometer
เครื่องวัดอุณหภูมิแบบ ใช้แสงอินฟราเรด
Range Unit Accuracy Resolution Display Probe Function
IR -18 to 275 C/F +/-2C 0.2C LCD Distance 8:1 Hold/Auto off

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม » More product info

 
ราคา/บาท

 4,590.00

ราคานี้ยังไม่รวม VAT

         
 
รหัสสินค้า : IRT-MT-4
 
Digital Infrared Thermometer
เครื่องวัดอุณหภูมิแบบ ใช้แสงอินฟราเรด
Range Unit Accuracy Resolution Display Probe Function
IR -18 to 400 C/F +/-2% 0.1C LCD Distance 8:1 Hold/Auto off

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม » More product info

 
ราคา/บาท

 3,990.00

ราคานี้ยังไม่รวม VAT

         
 
รหัสสินค้า : IRT-9306
 
TAYLOR Dual Temperature Infrared-Thermocouple Thermometer
เครื่องวัดอุณหภูมิใช้แสงอินฟราเรดและโพรบ ดิจิตอล ความร้อนสูง ชนิดพกพา
Range Unit Accuracy Resolution Display Ratio/Probe Function

  IR : -55 to 250
  KT: -55 to 330

C/F +/-0.5C 0.2C LCD Distance 2.5 :1
& 1 x Stem
Hold/Auto off

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม » More product info

 
ราคา/บาท

 11,900.00

ราคานี้ยังไม่รวม VAT

         
 
รหัสสินค้า : BTM-IRT-BS-32-42
 
2 in 1 Digital Non-Contact Infrared Body Thermometer
เครื่องวัดอุณหภูมิร่างกาย เทอร์โมมิเตอร์วัดไข้ และวัดพื้นผิววัสดุ ใช้แสงอินฟราเรด
Range Unit Accuracy Resolution Display Probe Function
IR 32 to 42.9 C/F +/-0.3% 1C LCD Distance
1-15
Hold/Auto off

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม » More product info

 
ราคา/บาท

 1,700.00

ราคานี้ยังไม่รวม VAT

เครื่องวัดอุณหภูมิ   เครื่องบันทึกอุณหภูมิ เครื่องวัดอุณหภูมิ เทอร์โมมิเตอร์  เครื่องวัดอุณหภูมิใช้แสงอินฟราเรด เครื่องวัดอุณหภูมิอินฟราเรด เครื่องวัดอุณหภูมิใช้แสงอินฟราเรด   เครื่องบันทึกอุณหภูมิ เครื่องวัดอุณหภูมิ
เครื่องบันทึกความชื้น เครื่องวัดค่าอุณหภูมิ
 
รหัสสินค้า : BTM-Body-IR-30-45
 
2 in 1 Digital Non-Contact Infrared Body Thermometer
เครื่องวัดอุณหภูมิร่างกาย เทอร์โมมิเตอร์วัดไข้ และวัดพื้นผิววัสดุ ใช้แสงอินฟราเรด
Range Unit Accuracy Resolution Display Probe Function
IR 30 to 45.0 C/F +/-0.3% 1C LCD Distance
1-15
Hold/Auto off

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม » More product info

 
ราคา/บาท

 1,635.00

ราคานี้ยังไม่รวม VAT

เครื่องวัดอุณหภูมิ   เครื่องบันทึกอุณหภูมิ เครื่องวัดอุณหภูมิ เทอร์โมมิเตอร์  เครื่องวัดอุณหภูมิใช้แสงอินฟราเรด เครื่องวัดอุณหภูมิอินฟราเรด เครื่องวัดอุณหภูมิใช้แสงอินฟราเรด   เครื่องบันทึกอุณหภูมิ เครื่องวัดอุณหภูมิ
เครื่องบันทึกความชื้น เครื่องวัดค่าอุณหภูมิ
 
รหัสสินค้า : IRT-800101
 
SPER SCIENTIFIC Digital Infrared Thermometer
เครื่องวัดอุณหภูมิแบบ ใช้แสงอินฟราเรด
Range Unit Accuracy Resolution Display Probe Function
IR -20 to 320 C/F +/-2% 0.5C LCD Distance 8:1 Hold/Auto off

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม » More product info

 
ราคา/บาท

 6,900.00

ราคานี้ยังไม่รวม VAT

         
เครื่องวัดอุณหภูมิ   เครื่องบันทึกอุณหภูมิ เครื่องวัดอุณหภูมิ เทอร์โมมิเตอร์ เครื่องวัดความชื้น
เครื่องบันทึกความชื้น เครื่องวัดค่าอุณหภูมิ เทอร์โมมิเตอร์ เครื่องวัดความชื้น
  เครื่องบันทึกอุณหภูมิ เครื่องวัดอุณหภูมิ
เครื่องบันทึกความชื้น เครื่องวัดค่าอุณหภูมิ
   เครื่องวัดอุณหภูมิ แบบไม่สัมผัส ใช้แสงอินฟราเรด (Infrared Thermometers)                                     (10 items)
เครื่องวัดอุณหภูมิ   เครื่องบันทึกอุณหภูมิ เครื่องวัดอุณหภูมิ เทอร์โมมิเตอร์ เครื่องวัดความชื้น
เครื่องบันทึกความชื้น เครื่องวัดค่าอุณหภูมิ เทอร์โมมิเตอร์ เครื่องวัดความชื้น
  เครื่องบันทึกอุณหภูมิ เครื่องวัดอุณหภูมิ
เครื่องบันทึกความชื้น เครื่องวัดค่าอุณหภูมิ
 
รหัสสินค้า : IRT-IR-200-1650
 
Digital Infrared Thermometer
เครื่องวัดอุณหภูมิแบบ ใช้แสงอินฟราเรด
Range Unit Accuracy Resolution Display Probe Function
200 to 1650 C/F +/-1.5% 0.1C LCD Distance 50:1 Hold/Auto off
Mem.12 data

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม » More product info

 
ราคา/บาท

 9,890.00

ราคานี้ยังไม่รวม VAT

         
 
รหัสสินค้า : IRT-AR-50-1100
 
Digital Infrared Thermometer
เครื่องวัดอุณหภูมิแบบ ใช้แสงอินฟราเรด
Range Unit Accuracy Resolution Display Probe Function
-50 to 1100 C/F +/-1.5% 1C LCD Distance 16:1 Hold/Auto off

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม » More product info

 
ราคา/บาท

 9,190.00

ราคานี้ยังไม่รวม VAT

         
 
รหัสสินค้า : IRT-IT-700
 
Digital Infrared Thermometer
เครื่องวัดอุณหภูมิแบบ ใช้แสงอินฟราเรด
Range Unit Accuracy Resolution Display Probe Function
-50 to 700 C/F +/-1.5% 1C LCD Distance 12:1 Hold/Auto off

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม » More product info

 
ราคา/บาท

 3,890.00

ราคานี้ยังไม่รวม VAT

เครื่องวัดอุณหภูมิ   เครื่องบันทึกอุณหภูมิ เครื่องวัดอุณหภูมิ เทอร์โมมิเตอร์ เครื่องวัดความชื้น
เครื่องบันทึกความชื้น เครื่องวัดค่าอุณหภูมิ เทอร์โมมิเตอร์ เครื่องวัดความชื้น
  เครื่องบันทึกอุณหภูมิ เครื่องวัดอุณหภูมิ
เครื่องบันทึกความชื้น เครื่องวัดค่าอุณหภูมิ
 
รหัสสินค้า : IRT-DT-50-1050K
 
2 in 1 Digital Infrared & K-type Thermometer
เครื่องวัดอุณหภูมิแบบ K-Type และ ใช้แสงอินฟราเรด
Range Unit Accuracy Resolution Display Probe Function
IR -50 to 1050
K -50 to 1370
C/F +/-1.5% 0.1C LCD Distance 30:1
1 x Wire
Min/Max/Dif
Avg/20 data Memory

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม » More product info

 
ราคา/บาท

 10,190.00

ราคานี้ยังไม่รวม VAT

         
 
รหัสสินค้า : IRT-Fluke-62
 
Gun Type Infrared Thermometer
เครื่องวัดอุณหภูมิแบบไม่สัมผัส ใช้แสงอินฟราเรด
Range Unit Accuracy Resolution Display Probe Function
IR -30 to 500 C/F +/-1C 0.2C LCD Distance 10:1 Hold/Backlight
Auto off

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม » More product info

 
ราคา/บาท

 6,100.00

ราคานี้ยังไม่รวม VAT

         
 
รหัสสินค้า : IRT-Fluke-62MAX
 
Gun Type Infrared Thermometer IP54/IEC60529
เครื่องวัดอุณหภูมิแบบไม่สัมผัส ใช้แสงอินฟราเรด
Range Unit Accuracy Resolution Display Probe Function
IR -30 to 500 C/F +/-1.5C 0.1C LCD Distance 10:1 Hold/Backlight
Auto off

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม » More product info

 
ราคา/บาท

 12,700.00

ราคานี้ยังไม่รวม VAT

         
 
รหัสสินค้า : IRT-AR-882A+
 
Gun Type Infrared Thermometer
เครื่องวัดอุณหภูมิแบบไม่สัมผัส ใช้แสงอินฟราเรด
Range Unit Accuracy Resolution Display Probe Function
IR 200 to 1850 C/F +/-2% 1C LCD Distance 50:1 Hold/Backlight
Auto off

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม » More product info

 
ราคา/บาท

 29,400.00

ราคานี้ยังไม่รวม VAT

         
 
รหัสสินค้า : IRT-ST-677
 
SENTRY Gun Type Infrared Thermometer
เครื่องวัดอุณหภูมิแบบไม่สัมผัส ใช้แสงอินฟราเรด
Range Unit Accuracy Resolution Display Probe Function
IR -32 to 1650 C/F +/-2C 0.1C LCD Distance 50:1 Hold/Backlight
Mem 10 data

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม » More product info

 
ราคา/บาท

 35,910.00

ราคานี้ยังไม่รวม VAT

         
 
รหัสสินค้า : IRT-ST-652
 
Professional Non-Contact Infrared Thermometer
เครื่องวัดอุณหภูมิแบบไม่สัมผัส ใช้แสงอินฟราเรด
Range Unit Accuracy Resolution Display Probe Function
-25 to 600 C/F +/-3% 0.2C LCD Distance 12:1 Hold/Backlight
Auto off

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม » More product info

 
ราคา/บาท

 4,290.00

ราคานี้ยังไม่รวม VAT

         
 
รหัสสินค้า : IRT-IR-6520
 
Digital Infrared/Laser Thermometer with Ambient Temperature Measurement (TAMB)
เครื่องวัดอุณหภูมิแบบไม่สัมผัส ใช้แสงอินฟราเรด
Range Unit Accuracy Resolution Display Probe Function
-50 to 500 C/F +/-1.5% 0.2C LCD Distance 8:1 Hold/Backlight
Auto off

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม » More product info

 
ราคา/บาท

 4,190.00

ราคานี้ยังไม่รวม VAT

         
 
รหัสสินค้า : IRT-AR-852B
 
Smart Sensor Infrared Thermometer
เครื่องวัดอุณหภูมิแบบไม่สัมผัส ใช้แสงอินฟราเรด
Range Unit Accuracy Resolution Display Probe Function
-50 to 700 C/F +/-2% 0.1C LCD Distance
12:1
Hold/Auto off

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม » More product info

 
ราคา/บาท

 4,990.00

ราคานี้ยังไม่รวม VAT

         
 
รหัสสินค้า : IRT-AR-862A+
 
Smart Sensor Infrared Thermometer
เครื่องวัดอุณหภูมิแบบไม่สัมผัส ใช้แสงอินฟราเรด
Range Unit Accuracy Resolution Display Probe Function
-50 to 900 C/F +/-1.5% 0.1C LCD Distance
12:1
Hold/Auto off
Max/Min

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม » More product info

 
ราคา/บาท

 6,890.00

ราคานี้ยังไม่รวม VAT

         
 
รหัสสินค้า : IRT-CEM-DT-8828H
 
CEM Infrared Thermometer
เครื่องวัดอุณหภูมิแบบไม่สัมผัส ใช้แสงอินฟราเรด
Range Unit Accuracy Resolution Display Probe Function
-50 to 1000 C/F +/-1.5% 0.1C LCD Distance
16:1
Hold/Auto off
Max/Min

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม » More product info

 
ราคา/บาท

 9,890.00

ราคานี้ยังไม่รวม VAT

         
 
รหัสสินค้า : IRT-CEM-DT-8839
 
CEM Infrared Thermometer
เครื่องวัดอุณหภูมิแบบไม่สัมผัส ใช้แสงอินฟราเรด
Range Unit Accuracy Resolution Display Probe Function
-50 to 1000 C/F +/-1.5% 0.1C LCD Distance
50:1
Hold/Auto off
Max/Min

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม » More product info

 
ราคา/บาท

 17,490.00

ราคานี้ยังไม่รวม VAT

เครื่องวัดอุณหภูมิ   เครื่องบันทึกอุณหภูมิ เครื่องวัดอุณหภูมิ เทอร์โมมิเตอร์ เครื่องวัดความชื้น
เครื่องบันทึกความชื้น เครื่องวัดค่าอุณหภูมิ เทอร์โมมิเตอร์ เครื่องวัดความชื้น
  เครื่องบันทึกอุณหภูมิ เครื่องวัดอุณหภูมิ
เครื่องบันทึกความชื้น เครื่องวัดค่าอุณหภูมิ
 
 Tags : เครื่องวัดอุณหภูมิ, เครื่องวัดความชื้น, เครื่องวัดอุณหภูมิความชื้น, เครื่องวัดอุณหภูมิอินฟราเรด, เครื่องวัดอุณหภูมิใช้แสงอินฟราเรด, เครื่องวัดอุณหภูมิเลเซอร์, เครื่องวัดอุณหภูมิใช้แสง
           เลเซอร์, เครื่องวัดความร้อน,
เครื่องวัดความเย็น, เครื่องบันทึกอุณหภูมิ, เครื่องบันทึกความชื้น, เครื่องบันทึกอุณหภูมิความชื้น, Thermometer, Temperature, Humidity Meter, Relative
           Humidity Meter, Hygrometer, Hygro-Thermometer, Thermo-Hygrometer, Thermocouple, K-Type Thermometer, Infrared Thermometer, Laser Thermometer,
           Temperature Data Logger, Humidity Data Logger, Data Logger

    Action Panel Menu/แถบเมนูทำการสำหรับลูกค้า(ท่านสามารถทำการต่างๆ ได้ จากเมนูด้านล่างนี้)

    ดูวิธีการสั่งซื้อ  สั่งซื้อทางอินเตอร์เนต    สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม  ezylifenow@gmail.com

   

Copy Rights© 2013, All rights reserved, www.ezy-life.com,                      Email : ezylifenow@gmail.com                                       Powered by Abi Net Group. Thailand.