เครื่องวัดความลึกของน้ำ เครื่องหาตำแหน่งปลา ชนิดพกพา (Portable Sonar Meters/Depth Finder                    (9 items)
    เครื่องวัดความลึกของน้ำ เครื่องหาตำแหน่งฝูงปลา เครื่องวัดความลึก เครื่องวัดความลึก
เครื่องวัดความลึกของน้ำ เครื่องหาตำแหน่งฝูงปลา เครื่องวัดความลึก เครื่องวัดความลึก
   
  รหัสสินค้า : FWF-SRWD-250M

Portable Steel Ruler Water Level Dept Finder(STT-40F-100M)
เครื่องวัดความลึกของน้ำ ชนิดม้วนเทปเหล็ก ส่งสัญญาณเสียงเมื่อสัมผัสน้ำ ชนิดพกพา Range : 0 -250 เมตร, กันน้ำได้
|ดูรายละเอียดเพิ่มเติม » More product info
 
 
ราคา/บาท

 39,800.00

ราคานี้ยังไม่รวม VAT

         
  รหัสสินค้า : FWF-SRWD-100M

Portable Steel Ruler Water Level Dept Finder(STT-40F-100M)
เครื่องวัดความลึกของน้ำ ชนิดม้วนเทปเหล็ก ส่งสัญญาณเสียงเมื่อสัมผัสน้ำ ชนิดพกพา Range : 0 -100 เมตร, กันน้ำได้
|ดูรายละเอียดเพิ่มเติม » More product info
 
 
ราคา/บาท

 29,800.00

ราคานี้ยังไม่รวม VAT

         
  รหัสสินค้า : FWF-SRWD-50M

Portable Steel Ruler Water Level Dept Finder(STT-40F-100M)
เครื่องวัดความลึกของน้ำ ชนิดม้วนเทปเหล็ก ส่งสัญญาณเสียงเมื่อสัมผัสน้ำ ชนิดพกพา Range : 0 -50 เมตร, กันน้ำได้
|ดูรายละเอียดเพิ่มเติม » More product info
 
 
ราคา/บาท

 23,800.00

ราคานี้ยังไม่รวม VAT

         
  รหัสสินค้า : FWF-SRWD-30M

Portable Steel Ruler Water Level Dept Finder(STT-40F-100M)
เครื่องวัดความลึกของน้ำ ชนิดม้วนเทปเหล็ก ส่งสัญญาณเสียงเมื่อสัมผัสน้ำ ชนิดพกพา Range : 0 -30 เมตร, กันน้ำได้
|ดูรายละเอียดเพิ่มเติม » More product info
 
 
ราคา/บาท

 19,800.00

ราคานี้ยังไม่รวม VAT

         
  รหัสสินค้า : SNM-DF-HONDEX PS-7

Portable Sonar System Meter
เครื่องวัดความลึกของน้ำ เครื่องหาตำแหน่งปลา เครื่องโซนาร์  ชนิดพกพา Range : 0.6 -80 เมตร, เครื่องลอยน้ำได้ กันน้ำได้ พร้อมอุปกรณ์
|ดูรายละเอียดเพิ่มเติม » More product info
 
ราคา/บาท

 16,800.00

ราคานี้ยังไม่รวม VAT

         
  รหัสสินค้า : SNM-AF-100

Portable Fish Finder Sonar Alarm Meter เครื่องวัดความลึกของน้ำ
เครื่องวัดความลึกของน้ำ เครื่องหาตำแหน่งปลา เครื่องโซนาร์  ชนิดพกพา Range : 0.7 -100 เมตร, กันน้ำได้ พร้อมอุปกรณ์
|ดูรายละเอียดเพิ่มเติม » More product info
 
 
ราคา/บาท

 3,790.00

ราคานี้ยังไม่รวม VAT

เครื่องวัดความลึก
เครื่องวัดความลึก
  เครื่องวัดความลึกของน้ำ เครื่องหาตำแหน่งฝูงปลา เครื่องวัดความลึก เครื่องวัดความลึก
เครื่องวัดความลึกของน้ำ เครื่องหาตำแหน่งฝูงปลา เครื่องวัดความลึก เครื่องวัดความลึก
  เครื่องวัดความลึกของน้ำ เครื่องหาตำแหน่งฝูงปลา
เครื่องวัดความลึก เครื่องวัดความลึก เครื่องวัดความลึก
  รหัสสินค้า : SNM-FF-D-73

Professional Dot matrix  Sonar Fish Finder with Alarm Meter
เครื่องวัดความลึกของน้ำ เครื่องหาตำแหน่งปลา เครื่องโซนาร์ วัดอุณหภูมิได้  ชนิดพกพา Range : 0.6 -73.2 เมตร, แม่นยำสูง ซูมได้ ปรับหน้าจอได้ กันน้ำได้ พร้อมอุปกรณ์
|ดูรายละเอียดเพิ่มเติม » More product info
 
ราคา/บาท

 4,790.00

ราคานี้ยังไม่รวม VAT

เครื่องวัดความลึก
เครื่องวัดความลึก
  เครื่องวัดความลึกของน้ำ เครื่องหาตำแหน่งฝูงปลา เครื่องวัดความลึก เครื่องวัดความลึก
เครื่องวัดความลึกของน้ำ เครื่องหาตำแหน่งฝูงปลา เครื่องวัดความลึก เครื่องวัดความลึก
  เครื่องวัดความลึกของน้ำ เครื่องหาตำแหน่งฝูงปลา
เครื่องวัดความลึก เครื่องวัดความลึก เครื่องวัดความลึก
  รหัสสินค้า : SNM-FF-100

Portable Fish Finder Sonar Alarm Temp/Humid Meterเครื่องวัดความลึก
เครื่องวัดความลึกของน้ำ เครื่องหาตำแหน่งปลา เครื่องโซนาร์ วัดอุณหภูมิและความชื้นได้  ชนิดพกพา Range : 0.4 -100 เมตร, กันน้ำได้ พร้อมอุปกรณ์
|ดูรายละเอียดเพิ่มเติม » More product info
 
ราคา/บาท

 5,790.00

ราคานี้ยังไม่รวม VAT

เครื่องวัดความลึก
เครื่องวัดความลึก
  เครื่องวัดความลึกของน้ำ เครื่องหาตำแหน่งฝูงปลา เครื่องวัดความลึก เครื่องวัดความลึก
เครื่องวัดความลึกของน้ำ เครื่องหาตำแหน่งฝูงปลา เครื่องวัดความลึก เครื่องวัดความลึก
  เครื่องวัดความลึกของน้ำ เครื่องหาตำแหน่งฝูงปลา
เครื่องวัดความลึก เครื่องวัดความลึก เครื่องวัดความลึก
  รหัสสินค้า : SNM-DF-2200PX(H-22PX)

Portable Sonar System Meter
เครื่องวัดความลึกของน้ำ เครื่องหาตำแหน่งปลา เครื่องโซนาร์  ชนิดพกพา Range : 0.7 -61 เมตร, อุณหภูมิ -10 to 500 C, เครื่องลอยน้ำได้ พร้อมอุปกรณ์
|ดูรายละเอียดเพิ่มเติม » More product info
 
ราคา/บาท

 12,790.00

ราคานี้ยังไม่รวม VAT

เครื่องวัดความลึก
เครื่องวัดความลึก
  เครื่องวัดความลึกของน้ำ เครื่องหาตำแหน่งฝูงปลา เครื่องวัดความลึก เครื่องวัดความลึก
เครื่องวัดความลึกของน้ำ เครื่องหาตำแหน่งฝูงปลา เครื่องวัดความลึก เครื่องวัดความลึก
  เครื่องวัดความลึกของน้ำ เครื่องหาตำแหน่งฝูงปลา
เครื่องวัดความลึก เครื่องวัดความลึก เครื่องวัดความลึก
         
เครื่องวัดความลึกของน้ำ เครื่องหาตำแหน่งฝูงปลา เครื่องวัดความลึก เครื่องวัดความลึก เครื่องวัดความลึกของน้ำ เครื่องหาตำแหน่งฝูงปลา เครื่องวัดความลึก เครื่องวัดความลึก เครื่องวัดความลึกของน้ำ เครื่องหาตำแหน่งฝูงปลา เครื่องวัดความลึก เครื่องวัดความลึก เครื่องวัดความลึกของน้ำ เครื่องหาตำแหน่งฝูงปลา เครื่องวัดความลึก เครื่องวัดความลึก เครื่องวัดความลึกของน้ำ เครื่องหาตำแหน่งฝูงปลา เครื่องวัดความลึก เครื่องวัดความลึก เครื่องวัดความลึกของน้ำ เครื่องหาตำแหน่งฝูงปลา เครื่องวัดความลึก เครื่องวัดความลึก เครื่องวัดความลึกของน้ำ เครื่องหาตำแหน่งฝูงปลา เครื่องวัดความลึก

    Action Panel Menu/แถบเมนูทำการสำหรับลูกค้า(ท่านสามารถทำการต่างๆ ได้ จากเมนูด้านล่างนี้)

    ดูวิธีการสั่งซื้อ  สั่งซื้อทางอินเตอร์เนต    สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม  ezylifenow@gmail.com

   

Copy Rights© 2013, All rights reserved, www.ezy-life.com,                      Email : ezylifenow@gmail.com                                       Powered by Abi Net Group. Thailand.