เครื่องบันทึกโทรศัพท์ เครื่องบันทึกเสียงโทรศัพท์ (Telephone Recorders)                                                                  (2 items)
เครื่องบันทึกโทรศัพท์   เครื่องบันทึกโทรศัพท์ เครื่องบันทึกเสียงโทรศัพท์ Telephone Recorders, Voice
Recorder
เครื่องบันทึกโทรศัพท์ เครื่องบันทึกเสียงโทรศัพท์
  เครื่องบันทึกโทรศัพท์ เครื่องบันทึกเสียงโทรศัพท์ Telephone Recorders, Voice Recorder เครื่องบันทึก
  รหัสสินค้า : TRD-T-910

Telephone Recorder with Caller ID
ดรื่องบันทึกโทรศัพท์
เครื่องบันทึกเสียงโทรศัพท์ อัตโนมัติ แสดงเลขหมายโทรเข้า, จอภาพ LCD, บันทึกเลขหมายโทรเข้า 40 เลขหมายและเลขหมายโทรออก 10 เลขหมาย, ใช้เทปมาตรฐาน C-60, เทปจะหยุดบันทึกเองเมื่อวางสาย, เลือกความเร็วในการบันทึกได้, ใช้ได้ทั้งไฟฟ้าและแบตเตอรี่ขนาด AA 4 ก้อน |ดูรายละเอียดเพิ่มเติม » More product info
 
ราคา/บาท

2,100.00

ราคานี้ยังไม่รวม VAT

เครื่องบันทึกโทรศัพท์   เครื่องบันทึกโทรศัพท์ เครื่องบันทึกเสียงโทรศัพท์ Telephone Recorders, Voice
Recorder
เครื่องบันทึกโทรศัพท์ เครื่องบันทึกเสียงโทรศัพท์
  เครื่องบันทึกโทรศัพท์ เครื่องบันทึกเสียงโทรศัพท์ Telephone Recorders, Voice Recorder เครื่องบันทึก
  รหัสสินค้า : TRD-TR-SD

Telephone Recorder with SD Card
เครื่องบันทึกเสียงโทรศัพท์ อัตโนมัติ บันทึกโดยแผ่นความจำ SD Card, เทปจะหยุดบันทึกเองเมื่อวางสาย, บันทึกและเล่น MP-3 ได้ , ใช้ไฟฟ้ามีอะแดปเตอร์
|ดูรายละเอียดเพิ่มเติม » More product ifo
 
ราคา/บาท

2,790.00

ราคานี้ยังไม่รวม VAT

เครื่องบันทึกโทรศัพท์   เครื่องบันทึกโทรศัพท์ เครื่องบันทึกเสียงโทรศัพท์ Telephone Recorders, Voice
Recorder
เครื่องบันทึกโทรศัพท์ เครื่องบันทึกเสียงโทรศัพท์
  เครื่องบันทึกโทรศัพท์ เครื่องบันทึกเสียงโทรศัพท์ Telephone Recorders, Voice Recorder เครื่องบันทึก
เครื่องบันทึกโทรศัพท์   เครื่องบันทึกโทรศัพท์ เครื่องบันทึกเสียงโทรศัพท์ Telephone Recorders, Voice
Recorder
เครื่องบันทึกโทรศัพท์ เครื่องบันทึกเสียงโทรศัพท์
  เครื่องบันทึกโทรศัพท์ เครื่องบันทึกเสียงโทรศัพท์ Telephone Recorders, Voice Recorder เครื่องบันทึก

เครื่องวัดแอลกอฮอล์ เครื่องเป่าแอลกอฮอล์ เครื่องวัดระดับแอลกอฮอล์ เครื่องตรวจวัดแอลกอฮอล์, Breathalyzer, Alcohol Tester, Alcohol Meter, Alcohol Breath Tester

    Action Panel Menu/แถบเมนูทำการสำหรับลูกค้า(ท่านสามารถทำการต่างๆ ได้ จากเมนูด้านล่างนี้)

    ดูวิธีการสั่งซื้อ  สั่งซื้อทางอินเตอร์เนต    สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม  ezylifenow@gmail.com

   

Copy Rights© 2013, All rights reserved, www.ezy-life.com,                      Email : ezylifenow@gmail.com                                       Powered by Abi Net Group. Thailand.