เครื่องวัดความต่างศักดิ์  เครื่องวัดโออาร์พี ชนิดปากกา (Pen Type)                                                                                           (9 items)
    เครื่องวัดความต่างศักดิ์  เครื่องวัดโออาร์พี    
  รหัสสินค้า : PHT-PH-MP720-3(6 in 1)

6 in 1 Waterproof Digital pH/ORP/Temp/Conductivity/TDS/Salinity Tester(Replaceable Electrode)PH99720
เครื่องวัดกรดด่าง โออาร์พี อุณหภูมิ ความนำไฟฟ้า ทีดีเอสและความเค็ม วัด 6 อย่าง
ในเครื่องเดียวกัน ชนิดปากกา
Range : -2 ~ 16 pH, -1000 ~ 1000 mV, 0 ~90.0 C, 0 ~ 2000 uS/cm(2.0 - 20.0 mS), 0-1300 ppm(1.30-13.00 ppt), 0-1000 ppm(1.00-12.00 ppt) ความละเอียด 0.01 pH, 1mV, 0.1 C, 1 uS, 1 ppm, 1 ppm  ความแม่นยำ ±0.01 pH, อภาพใหญ่ LCD 2 แถว  กันน้ำได้ ลอยน้ำได้ มีชดเชยอุณหภูมิอัตโนมัติ โพรบเปลี่ยนได้ ดูค่าสูงสุด-ต่ำสุดและค้างค่าหน้าจอได้ พร้อมหัววัดอีเลคโทรด 3 อัน มาตรฐาน CE/IP57 มีใบ Certificate of Calibration
|ดูรายละเอียดเพิ่มเติม » More product info
 
ราคา/บาท

 17,500.0

ราคานี้ยังไม่รวม VAT

    เครื่องวัดความต่างศักดิ์  เครื่องวัดโออาร์พี    
  รหัสสินค้า : PHT-PHCL-20A(6 in 1)

6 in 1 Waterproof Digital pH/ORP/Temp/Free Chlorine/TDS/Salinity Tester(Replaceable Electrode)PH99720
เครื่องวัดกรดด่าง โออาร์พี อุณหภูมิ คลอรีน ทีดีเอสและความเค็ม วัด 6 อย่าง
ในเครื่องเดียวกัน ชนิดปากกา
Range : 0 ~ 12 pH, 0 ~ 999 mV, 5 ~50 C, 0 ~ 5000 ppm, 0-5000 ppm ความละเอียด 0.1 pH, 1mV, 0.1 C, 20%, 20%  ความแม่นยำ ±0.01 pH, อภาพใหญ่ LCD 5 แถว  กันน้ำได้  มีชดเชยอุณหภูมิอัตโนมัติ โพรบเปลี่ยนได้ ดูค่าสูงสุด-ต่ำสุดและค้างค่าหน้าจอได้ พร้อมหัววัดอีเลคโทรด 3 อัน มาตรฐาน CE/IP57 |ดูรายละเอียดเพิ่มเติม » More product info
 
ราคา/บาท

 19,600.0

ราคานี้ยังไม่รวม VAT

    เครื่องวัดความต่างศักดิ์  เครื่องวัดโออาร์พี    
  รหัสินค้า : ORP-RD-52-999H

Digital
 ORP/Redox Tester(AZ-8552)
เครื่องวัดความต่างศักดิ์ เครื่องวัดโออาร์พี ชนิดปากกา Range : -999mV to +999mV,  ความละเอียด 1 mV, ความแม่นยำ ±4 mV, จอภาพ LCD, ค้างค่าหน้าจอได้ ปิดเครื่องอัตโนมัติ |ดูรายละเอียดเพิ่มเติม » More product info
 
ราคา/บาท

 4,690.0

ราคานี้ยังไม่รวม VAT

    เครื่องวัดความต่างศักดิ์  เครื่องวัดโออาร์พี    
  รหัสินค้า : ORP-RD-1999T

Digital
 ORP/Redox Tester(ORP-619)
เครื่องวัดความต่างศักดิ์ เครื่องวัดโออาร์พี และอุณหภูมิ ชนิดปากกา Range : -1999mV to +1999mV, -50C ~ 70C ความละเอียด 1 mV, ความแม่นยำ ±5 mV, จอภาพ LCD,  ปิดเครื่องอัตโนมัติ |ดูรายละเอียดเพิ่มเติม » More product info
 
ราคา/บาท

3,590.0

ราคานี้ยังไม่รวม VAT

    เครื่องวัดความต่างศักดิ์  เครื่องวัดโออาร์พี    
  รหัสินค้า : ORP-RD-01999

Digital
 ORP/Redox Tester(ORP-1692)
เครื่องวัดความต่างศักดิ์ เครื่องวัดโออาร์พี และอุณหภูมิ ชนิดปากกา Range : -1999mV to +1999mV, ความละเอียด 1 mV, ความแม่นยำ ±5 mV, จอภาพ LCD,  
|ดูรายละเอียดเพิ่มเติม » More product info
 
ราคา/บาท

2,890.0

ราคานี้ยังไม่รวม VAT

    เครื่องวัดความต่างศักดิ์  เครื่องวัดโออาร์พี    
  รหัสินค้า : ORP-RD-0199BL

Digital
 ORP/Redox Tester(ORP-1692)
เครื่องวัดความต่างศักดิ์ เครื่องวัดโออาร์พี และอุณหภูมิ ชนิดปากกา Range : -1999mV to +1999mV, ความละเอียด 1 mV, ความแม่นยำ ±5 mV, จอภาพ LCD,  
|ดูรายละเอียดเพิ่มเติม » More product info
 
ราคา/บาท

2,990.0

ราคานี้ยังไม่รวม VAT

    เครื่องวัดความต่างศักดิ์  เครื่องวัดโออาร์พี    
       
 

    Action Panel Menu/แถบเมนูทำการสำหรับลูกค้า(ท่านสามารถทำการต่างๆ ได้ จากเมนูด้านล่างนี้)

    ดูวิธีการสั่งซื้อ  สั่งซื้อทางอินเตอร์เนต    สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม  ezylifenow@gmail.com

 

Copy Rights© 2013, All rights reserved, www.ezy-life.com,                      Email : ezylifenow@gmail.com                          Powered by Advance Business Intertrade Ltd., Part.