เครื่องตรวจจับโลหะ เครื่องตรวจหาโลหะ เครื่องตรวจหาอาวุธปืน(Metal Detectors)                                           (20 items)
เครื่องตรวจโลหะ Metal Detector     เครื่องตรวจโลหะ เครื่องตรวจจับโลหะ เครื่องตรวจหาโลหะ เครื่องตรวจอาวุธ เครื่องจับโลหะ Metal Detector เครื่องตรวจจับโลหะ เครื่องตรวจหาโลหะ เครื่องสแกนหาโลหะ   เครื่องตรวจโลหะ เครื่องตรวจจับโลหะ เครื่องตรวจหาโลหะ เครื่องตรวจอาวุธ เครื่องจับโลหะ Metal Detector
  รหัสสินค้า : MDM-System-B

Electronic Long Distance Locator Metal Detector
เครื่องตรวจจับโลหะ เครื่องตรวจหาโลหะ ชนิดพกพา มีไฟแสดงและเสียงร้องเตือน เมื่อพบโลหะ สแกนหาโลหะระยะไกล สูงสุด 1000 ฟุต เลือกเป็นทองหรือเงินได้
|ดูรายละเอียดเพิ่มเติม » More product info
 
ราคา/บาท

35,550.00

ราคานี้ยังไม่รวม VAT

         
  รหัสสินค้า : MDM-MD-30150

High Performance Underground Metal Detector(MD-3010II)
เครื่องตรวจจับโลหะ เครื่องตรวจหาโลหะ ชนิดพกพา ระยะความลึก 1.5 เมตร มีไฟแสดงและเสียงร้องเตือน เมื่อพบโลหะ เลือกชนิดโลหะได้ เลือกเป็นโลหะ, เพ็ชรพลอย และเหรียญได้, แยกประเภทโลหะได้ บอกตำแหน่งระยะความลึกได้
|ดูรายละเอียดเพิ่มเติม » More product info
 
ราคา/บาท

7,990.00

ราคานี้ยังไม่รวม VAT

เครื่องตรวจโลหะ Metal Detector     เครื่องตรวจโลหะ เครื่องตรวจจับโลหะ เครื่องตรวจหาโลหะ เครื่องตรวจอาวุธ เครื่องจับโลหะ Metal Detector เครื่องตรวจจับโลหะ เครื่องตรวจหาโลหะ เครื่องสแกนหาโลหะ   เครื่องตรวจโลหะ เครื่องตรวจจับโลหะ เครื่องตรวจหาโลหะ เครื่องตรวจอาวุธ เครื่องจับโลหะ Metal Detector
  รหัสสินค้า : MDM-ACE-150

GARRETT High Performance Underground Metal Detector
เครื่องตรวจจับโลหะ เครื่องตรวจหาโลหะ ชนิดพกพา มีไฟแสดงและเสียงร้องเตือน เมื่อพบโลหะ เลือกชนิดโลหะได้ 3 หมวด เลือกเป็นโลหะ, เพ็ชรพลอย และเหรียญได้, บอกตำแหน่งระยะความลึกของโลหะและปรับระยะความลึกได้ Auto calibration
|ดูรายละเอียดเพิ่มเติม » More product info
 
ราคา/บาท

18,990.00

ราคานี้ยังไม่รวม VAT

เครื่องตรวจโลหะ Metal Detector     เครื่องตรวจโลหะ เครื่องตรวจจับโลหะ เครื่องตรวจหาโลหะ เครื่องตรวจอาวุธ เครื่องจับโลหะ Metal Detector เครื่องตรวจจับโลหะ เครื่องตรวจหาโลหะ เครื่องสแกนหาโลหะ   เครื่องตรวจโลหะ เครื่องตรวจจับโลหะ เครื่องตรวจหาโลหะ เครื่องตรวจอาวุธ เครื่องจับโลหะ Metal Detector
  รหัสสินค้า : MDM-BH-Jr

BOUNTY HUNTER Underground Metal Detector
เครื่องตรวจจับโลหะ เครื่องตรวจหาโลหะ ชนิดพกพา มีเสียงร้องเตือน เมื่อพบโลหะ ระยะความลึก 1.5 ฟุต |ดูรายละเอียดเพิ่มเติม » More product info
 
ราคา/บาท

8,890.00

ราคานี้ยังไม่รวม VAT

เครื่องตรวจโลหะ Metal Detector     เครื่องตรวจโลหะ เครื่องตรวจจับโลหะ เครื่องตรวจหาโลหะ เครื่องตรวจอาวุธ เครื่องจับโลหะ Metal Detector เครื่องตรวจจับโลหะ เครื่องตรวจหาโลหะ เครื่องสแกนหาโลหะ   เครื่องตรวจโลหะ เครื่องตรวจจับโลหะ เครื่องตรวจหาโลหะ เครื่องตรวจอาวุธ เครื่องจับโลหะ Metal Detector
  รหัสสินค้า : MDM-GARRETT-SuperScanner

Professional Electrinic Metal Detector
เครื่องตรวจจับโลหะ เครื่องตรวจหาโลหะ ความไวสูง มีเสียงร้องเตือนและไฟเตือน เมือพบโลหะ ชนิดตะบองแบน ยาว 16.5 นิ้ว ชนิดพกพา Distance : 8 inch
|ดูรายละเอียดเพิ่มเติม » More product info
 
ราคา/บาท

16,790.00

ราคานี้ยังไม่รวม VAT

         
  รหัสสินค้า : MDM-GARRETT-SuperScanner-V

Professional Electrinic Metal Detector
เครื่องตรวจจับโลหะ เครื่องตรวจหาโลหะ ความไวสูง มีเสียงร้องเตือนและไฟเตือน เมือพบโลหะ ชนิดตะบองแบน ยาว 16.5 นิ้ว ชนิดพกพา Distance : 9 inch Detects foil-wrapped drugs and tiny jewelry, self calibration
|ดูรายละเอียดเพิ่มเติม » More product info
 
ราคา/บาท

18,790.00

ราคานี้ยังไม่รวม VAT

เครื่องตรวจโลหะ Metal Detector     เครื่องตรวจโลหะ เครื่องตรวจจับโลหะ เครื่องตรวจหาโลหะ เครื่องตรวจอาวุธ เครื่องจับโลหะ Metal Detector เครื่องตรวจจับโลหะ เครื่องตรวจหาโลหะ เครื่องสแกนหาโลหะ   เครื่องตรวจโลหะ เครื่องตรวจจับโลหะ เครื่องตรวจหาโลหะ เครื่องตรวจอาวุธ เครื่องจับโลหะ Metal Detector
  รหัสสินค้า : MDM-AR-924

SMART SENSOR High Performance Underground Metal Detector
เครื่องตรวจจับโลหะ เครื่องตรวจหาโลหะ  มีไฟแสดงและเสียงร้องเตือน เมือพบโลหะ ชนิดพกพา Distance : 1.5 เมตร Auto calibration
|ดูรายละเอียดเพิ่มเติม » More product info
 
ราคา/บาท

12,490.00

ราคานี้ยังไม่รวม VAT

เครื่องตรวจโลหะ Metal Detector     เครื่องตรวจโลหะ เครื่องตรวจจับโลหะ เครื่องตรวจหาโลหะ เครื่องตรวจอาวุธ เครื่องจับโลหะ Metal Detector เครื่องตรวจจับโลหะ เครื่องตรวจหาโลหะ เครื่องสแกนหาโลหะ   เครื่องตรวจโลหะ เครื่องตรวจจับโลหะ เครื่องตรวจหาโลหะ เครื่องตรวจอาวุธ เครื่องจับโลหะ Metal Detector
  Model : MDM-GARRETT-SuperWand

Professional Electrinic Metal Detector 1165800
เครื่องตรวจจับโลหะ เครื่องตรวจหาโลหะ ความไวสูง มีเสียงร้องเตือนและไฟเตือน
เมือพบโลหะ ชนิดตะบองแบน ยาว 1
9 นิ้ว ชนิดพกพา Distance : 9 inch,
|ดูรายละเอียดเพิ่มเติม » More product info
 
ราคา/บาท

18,900.00

ราคานี้ยังไม่รวม VAT

         
  รหัสสินค้า : MDM-GARRETT-ProPointer

Professional Electrinic Metal Detector
เครื่องตรวจจับโลหะ เครื่องตรวจหาโลหะ ความไวสูง มีเสียงร้องเตือนและไฟเตือน เมือพบโลหะ ชนิดตะบองยาว 9 นิ้ว ชนิดพกพา Distance : 2.5 inch
|ดูรายละเอียดเพิ่มเติม » More product info
 
ราคา/บาท

3,990.00

ราคานี้ยังไม่รวม VAT

เครื่องตรวจโลหะ Metal Detector     เครื่องตรวจโลหะ เครื่องตรวจจับโลหะ เครื่องตรวจหาโลหะ เครื่องตรวจอาวุธ เครื่องจับโลหะ Metal Detector เครื่องตรวจจับโลหะ เครื่องตรวจหาโลหะ เครื่องสแกนหาโลหะ   เครื่องตรวจโลหะ เครื่องตรวจจับโลหะ เครื่องตรวจหาโลหะ เครื่องตรวจอาวุธ เครื่องจับโลหะ Metal Detector
  รหัสสินค้า : MDM-AR-954

SMART SENSOR Metal Detector
เครื่องตรวจจับโลหะ เครื่องตรวจหาโลหะ
เครื่องตรวจจับโลหะ เครื่องตรวจหาโลหะ มีไฟแสดงและเสียงร้องเตือน เมือพบโลหะ ชนิดพกพา Distance : 2 inch/50 mm  Metal size : >2*10 mm
|ดูรายละเอียดเพิ่มเติม » More product info
 
ราคา/บาท

4,590.00

ราคานี้ยังไม่รวม VAT

เครื่องตรวจโลหะ Metal Detector     เครื่องตรวจโลหะ เครื่องตรวจจับโลหะ เครื่องตรวจหาโลหะ เครื่องตรวจอาวุธ เครื่องจับโลหะ Metal Detector เครื่องตรวจจับโลหะ เครื่องตรวจหาโลหะ เครื่องสแกนหาโลหะ   เครื่องตรวจโลหะ เครื่องตรวจจับโลหะ เครื่องตรวจหาโลหะ เครื่องตรวจอาวุธ เครื่องจับโลหะ Metal Detector
  รหัสสินค้า : MDM-AR-911

SMART SENSOR Metal Detector
เครื่องตรวจจับโลหะ เครื่องตรวจหาโลหะ
เครื่องตรวจจับโลหะ เครื่องตรวจหาโลหะ มีไฟแสดงและเสียงร้องเตือน เมือพบโลหะ ชนิดตะบอง 10 นิ้ว ชนิดพกพา Distance : 1 inch/25 mm 
|ดูรายละเอียดเพิ่มเติม » More product info
 
ราคา/บาท

9,790.00

ราคานี้ยังไม่รวม VAT

เครื่องตรวจโลหะ Metal Detector     เครื่องตรวจโลหะ เครื่องตรวจจับโลหะ เครื่องตรวจหาโลหะ เครื่องตรวจอาวุธ เครื่องจับโลหะ Metal Detector เครื่องตรวจจับโลหะ เครื่องตรวจหาโลหะ เครื่องสแกนหาโลหะ   เครื่องตรวจโลหะ เครื่องตรวจจับโลหะ เครื่องตรวจหาโลหะ เครื่องตรวจอาวุธ เครื่องจับโลหะ Metal Detector
  รหัสสินค้า : MDM-RFMD-300

Round Portable Metal Detector(MD-300)
เครื่องตรวจจับโลหะ เครื่องตรวจหาโลหะ มีเสียงร้องเตือน เมือพบโลหะ
 
Distance : 1 inch/25 mm  |ดูรายละเอียดเพิ่มเติม » More product info
 
ราคา/บาท

1,290.00

ราคานี้ยังไม่รวม VAT

เครื่องตรวจโลหะ Metal Detector     เครื่องตรวจโลหะ เครื่องตรวจจับโลหะ เครื่องตรวจหาโลหะ เครื่องตรวจอาวุธ เครื่องจับโลหะ Metal Detector เครื่องตรวจจับโลหะ เครื่องตรวจหาโลหะ เครื่องสแกนหาโลหะ   เครื่องตรวจโลหะ เครื่องตรวจจับโลหะ เครื่องตรวจหาโลหะ เครื่องตรวจอาวุธ เครื่องจับโลหะ Metal Detector
  รหัสสินค้า : MDM-GC-100H

Electronic Metal Detector
เครื่องตรวจจับโลหะ (KT-2003)
เครื่องตรวจจับโลหะ เครื่องตรวจหาโลหะ มีเสียงเตือน ไฟแสดง และสั่น เมือพบโลหะ ชนิดตะบอง 37 ซม. ชนิดพกพา น้ำหนักเบา Distance : 10-60 mm 
|ดูรายละเอียดเพิ่มเติม » More product info
 
ราคา/บาท

1,290.00

ราคานี้ยังไม่รวม VAT

เครื่องตรวจโลหะ Metal Detector     เครื่องตรวจโลหะ เครื่องตรวจจับโลหะ เครื่องตรวจหาโลหะ เครื่องตรวจอาวุธ เครื่องจับโลหะ Metal Detector เครื่องตรวจจับโลหะ เครื่องตรวจหาโลหะ เครื่องสแกนหาโลหะ   เครื่องตรวจโลหะ เครื่องตรวจจับโลหะ เครื่องตรวจหาโลหะ เครื่องตรวจอาวุธ เครื่องจับโลหะ Metal Detector
  รหัสสินค้า : MDM-MD-200

Round Portable Metal Detector(MD-300)
เครื่องตรวจจับโลหะ เครื่องตรวจหาโลหะ มีเสียงร้องเตือน เมือพบโลหะ
 
Distance : 1 inch/25 mm  |ดูรายละเอียดเพิ่มเติม » More product info
 
ราคา/บาท

990.00

ราคานี้ยังไม่รวม VAT

เครื่องตรวจโลหะ Metal Detector     เครื่องตรวจโลหะ เครื่องตรวจจับโลหะ เครื่องตรวจหาโลหะ เครื่องตรวจอาวุธ เครื่องจับโลหะ Metal Detector เครื่องตรวจจับโลหะ เครื่องตรวจหาโลหะ เครื่องสแกนหาโลหะ   เครื่องตรวจโลหะ เครื่องตรวจจับโลหะ เครื่องตรวจหาโลหะ เครื่องตรวจอาวุธ เครื่องจับโลหะ Metal Detector
  รหัสสินค้า : MDM-TX-2002

PinPointer Metal Detector
เครื่องตรวจจับโลหะ เครื่องตรวจหาโลหะ
เครื่องตรวจจับโลหะ เครื่องตรวจหาโลหะ มีเสียงร้องและไฟเตือนเตือน เมือพบโลหะ  Distance : 1.50 inch/60 mm  |ดูรายละเอียดเพิ่มเติม » More product info
 
ราคา/บาท

1,790.00

ราคานี้ยังไม่รวม VAT

เครื่องตรวจโลหะ Metal Detector     เครื่องตรวจโลหะ เครื่องตรวจจับโลหะ เครื่องตรวจหาโลหะ เครื่องตรวจอาวุธ เครื่องจับโลหะ Metal Detector เครื่องตรวจจับโลหะ เครื่องตรวจหาโลหะ เครื่องสแกนหาโลหะ   เครื่องตรวจโลหะ เครื่องตรวจจับโลหะ เครื่องตรวจหาโลหะ เครื่องตรวจอาวุธ เครื่องจับโลหะ Metal Detector
  รหัสสินค้า : MDM-FMDM-80

Folding Detector Metal Detector
เครื่องตรวจจับโลหะ เครื่องตรวจหาโลหะ
เครื่องตรวจจับโลหะ เครื่องตรวจหาโลหะ มีเสียงร้องเตือน เมือพบโลหะ ชนิดพับได้ Distance : 1 inch/25 mm  |ดูรายละเอียดเพิ่มเติม » More product info
 
ราคา/บาท

1,490.00

ราคานี้ยังไม่รวม VAT

เครื่องตรวจโลหะ Metal Detector     เครื่องตรวจโลหะ เครื่องตรวจจับโลหะ เครื่องตรวจหาโลหะ เครื่องตรวจอาวุธ เครื่องจับโลหะ Metal Detector เครื่องตรวจจับโลหะ เครื่องตรวจหาโลหะ เครื่องสแกนหาโลหะ   เครื่องตรวจโลหะ เครื่องตรวจจับโลหะ เครื่องตรวจหาโลหะ เครื่องตรวจอาวุธ เครื่องจับโลหะ Metal Detector
  รหัสสินค้า : MDM-HMT-0325CM

Electronic Metal Detector
เครื่องตรวจจับโลหะ (KT-2003)
เครื่องตรวจจับโลหะ เครื่องตรวจหาโลหะ มีเสียงเตือนและสั่น เมือพบโลหะ ชนิดตะบอง 25 ซม. ชนิดพกพา น้ำหนักเบา แขวนในเข็มขัดได้ Distance : 1 inch/25 mm 
|ดูรายละเอียดเพิ่มเติม » More product info
 
ราคา/บาท

2,290.00

ราคานี้ยังไม่รวม VAT

เครื่องตรวจโลหะ Metal Detector     เครื่องตรวจโลหะ เครื่องตรวจจับโลหะ เครื่องตรวจหาโลหะ เครื่องตรวจอาวุธ เครื่องจับโลหะ Metal Detector เครื่องตรวจจับโลหะ เครื่องตรวจหาโลหะ เครื่องสแกนหาโลหะ   เครื่องตรวจโลหะ เครื่องตรวจจับโลหะ เครื่องตรวจหาโลหะ เครื่องตรวจอาวุธ เครื่องจับโลหะ Metal Detector
  รหัสสินค้า : MDM-HMT-037SVL

Electronic Metal Detector
เครื่องตรวจจับโลหะ (KT-2003)
เครื่องตรวจจับโลหะ เครื่องตรวจหาโลหะ มีเสียงเตือน ไฟแสดง และสั่น เมือพบโลหะ ชนิดตะบอง 37 ซม. ชนิดพกพา น้ำหนักเบา Distance : 10-60 mm 
|ดูรายละเอียดเพิ่มเติม » More product info
 
ราคา/บาท

1,890.00

ราคานี้ยังไม่รวม VAT

เครื่องตรวจโลหะ Metal Detector     เครื่องตรวจโลหะ เครื่องตรวจจับโลหะ เครื่องตรวจหาโลหะ เครื่องตรวจอาวุธ เครื่องจับโลหะ Metal Detector เครื่องตรวจจับโลหะ เครื่องตรวจหาโลหะ เครื่องสแกนหาโลหะ   เครื่องตรวจโลหะ เครื่องตรวจจับโลหะ เครื่องตรวจหาโลหะ เครื่องตรวจอาวุธ เครื่องจับโลหะ Metal Detector
  รหัสสินค้า : MDM-AR-914

SMART SENSOR Metal Detector
เครื่องตรวจจับโลหะ เครื่องตรวจหาโลหะ
เครื่องตรวจจับโลหะ เครื่องตรวจหาโลหะ มีไฟแสดง เครื่องสั่นและเสียงร้องเตือน เมือพบโลหะ ชนิดตะบอง 18 นิ้ว พกพา Distance : 1 inch/25 mm 
|ดูรายละเอียดเพิ่มเติม » More product info
 
ราคา/บาท

9,990.00

ราคานี้ยังไม่รวม VAT

เครื่องตรวจโลหะ Metal Detector     เครื่องตรวจโลหะ เครื่องตรวจจับโลหะ เครื่องตรวจหาโลหะ เครื่องตรวจอาวุธ เครื่องจับโลหะ Metal Detector เครื่องตรวจจับโลหะ เครื่องตรวจหาโลหะ เครื่องสแกนหาโลหะ   เครื่องตรวจโลหะ เครื่องตรวจจับโลหะ เครื่องตรวจหาโลหะ เครื่องตรวจอาวุธ เครื่องจับโลหะ Metal Detector
         
เครื่องตรวจโลหะ เครื่องตรวจจับโลหะ เครื่องตรวจหาโลหะ เครื่องตรวจอาวุธ เครื่องจับโลหะ Metal Detector เครื่องตรวจจับโลหะ เครื่องตรวจหาโลหะ เครื่องสแกนหาโลหะ

    Action Panel Menu/แถบเมนูทำการสำหรับลูกค้า(ท่านสามารถทำการต่างๆ ได้ จากเมนูด้านล่างนี้)

    ดูวิธีการสั่งซื้อ  สั่งซื้อทางอินเตอร์เนต    สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม  สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม  ezylifenow@gmail.com

 

Copy Rights© 2013, All rights reserved, www.ezy-life.com,                          Email : ezylifenow@gmail.com                          Powered by Abi Net Group Thailand