เครื่องวัดปริมาณการใช้ไฟฟ้า พลังงาน ความสิ้นเปลืองกระแสไฟฟ้า (Power /Watt Meters)                                     (2 items)
    เครื่องวัดปริมาณการใช้ไฟฟ้า เครื่องวัดการใช้พลังงานไฟฟ้า เครื่องวัดความสิ้นเปลืองกระแสไฟฟ้า เครื่องวัดปริมาณการใช้ไฟ Digital power meter   เครื่องวัดปริมาณการใช้ไฟฟ้า เครื่องวัดการใช้พลังงานไฟฟ้า เครื่องวัดความสิ้นเปลืองไฟฟ้า
  รหัสสินค้า : PPM-HPM-300

AD Power
Digital Power Meter เครื่องวัดปริมาณการใช้ไฟฟ้า
เครื่องวัดปริมาณการใช้ไฟฟ้า เครื่องวัดการใช้พลังงานไฟฟ้า เครื่องวัดความสิ้นเปลืองไฟฟ้า ระบบดิจิตอล Range : Current : 500 μA ~ 15 A (AC/ DC)±0.3% , Volt : 1 V ~ 1,000 V (DC) ±0.3% & 1 V ~ 500 V (AC) ±0.3%, Watt :  AC/ DC 1 mW ~ 4 kW (Direct) ±0.4%, แสดงผล LCD, มาตรฐาน CE ขยายพิกัดได้ ต่อคอมฯได้ lดูรายละเอียดเพิ่มเติม » More product info
 
 
ราคา/บาท

32,300.00

ราคานี้ยังไม่รวม VAT

    เครื่องวัดปริมาณการใช้ไฟฟ้า เครื่องวัดการใช้พลังงานไฟฟ้า เครื่องวัดความสิ้นเปลืองกระแสไฟฟ้า เครื่องวัดปริมาณการใช้ไฟ Digital power meter   เครื่องวัดปริมาณการใช้ไฟฟ้า เครื่องวัดการใช้พลังงานไฟฟ้า เครื่องวัดความสิ้นเปลืองไฟฟ้า
  รหัสสินค้า: PPM-HPM-100

AD Power
Digital Power Meter เครื่องวัดปริมาณการใช้ไฟฟ้า
เครื่องวัดปริมาณการใช้ไฟฟ้า เครื่องวัดการใช้พลังงานไฟฟ้า เครื่องวัดความสิ้นเปลืองไฟฟ้า ระบบดิจิตอล Range : Current : AC 100 μA ~ 15 A (Direct) ±0.3%, Volt : 90 ~ 260V ±0.3% , Watt : 9 mW ~ 3.75  kW ±0.4%, แสดงผล LCD, มาตรฐาน CE ต่อคอมฯได้ (option)
|ดูรายละเอียดเพิ่มเติม » More product info
 
ราคา/บาท

28,600.00

ราคานี้ยังไม่รวม VAT

    เครื่องวัดปริมาณการใช้ไฟฟ้า เครื่องวัดการใช้พลังงานไฟฟ้า เครื่องวัดความสิ้นเปลืองกระแสไฟฟ้า เครื่องวัดปริมาณการใช้ไฟ Digital power meter   เครื่องวัดปริมาณการใช้ไฟฟ้า เครื่องวัดการใช้พลังงานไฟฟ้า เครื่องวัดความสิ้นเปลืองไฟฟ้า
    เครื่องวัดปริมาณการใช้ไฟฟ้า เครื่องวัดการใช้พลังงานไฟฟ้า เครื่องวัดความสิ้นเปลืองกระแสไฟฟ้า เครื่องวัดปริมาณการใช้ไฟ Digital power meter   เครื่องวัดปริมาณการใช้ไฟฟ้า เครื่องวัดการใช้พลังงานไฟฟ้า เครื่องวัดความสิ้นเปลืองไฟฟ้า
เครื่องวัดความชื้นผิว เครื่องวัดสีผิว เครื่องวัดความชื้นผิว เครื่องวัดสีผิว
เครื่องวัดความชื้นผิว เครื่องวัดสีผิว เครื่องวัดความชื้นผิว เครื่องวัดสีผิว เครื่องวัดความชื้นผิว เครื่องวัดสีผิว เครื่องวัดความชื้นผิว เครื่องวัดสีผิว เครื่องวัดความชื้นผิว เครื่องวัดสีผิว

    Action Panel Menu/แถบเมนูทำการสำหรับลูกค้า(ท่านสามารถทำการต่างๆ ได้ จากเมนูด้านล่างนี้)

    ดูวิธีการสั่งซื้อ  สั่งซื้อทางอินเตอร์เนต    สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม  ezylifenow@gmail.com

 

Copy Rights© 2013, All rights reserved, www.ezy-life.com,                      Email : ezylifenow@gmail.com                          Powered by Advance Business Intertrade Ltd., Part.