เครื่องวัดกระแสไฟฟ้า แคลมป์มิเตอร์ (Clamp Meters)                                                                                                          (2 items)

    เครื่องวัดกระแสไฟฟ้า แคลมป์มิเตอร์    
  รหัสสินค้า : CLM-HP-870N

True RMS Professional AC/DC/Temp Clamp Meter เครื่องมือวัด
เครื่องตรวจวัดกระแสไฟฟ้า แคลมป์มิเตอร์ Range : Current AC/DC, Voltage AC/DC 600A, Resistance 60MΩ, Capacitance 99.99µF, Frequency 9,999 MHz, Temperature  พร้อมอุปกรณ์ |ดูรายละเอียดเพิ่มเติม » More product info
 
ราคา/บาท

3,390.00

ราคานี้ยังไม่รวม VAT

แคลมป์มิเตอร์
แคลมป์มิเตอร์
  เครื่องวัดกระแสไฟฟ้า แคลมป์มิเตอร์ เครื่องวัดกระแสไฟฟ้า แคลมป์มิเตอร์
เครื่องวัดกระแสไฟฟ้า แคลมป์มิเตอร์ เครื่องวัดกระแสไฟฟ้า แคลมป์มิเตอร์
  เครื่องวัดกระแสไฟฟ้า แคลมป์มิเตอร์ เครื่องวัดกระแสไฟฟ้า แคลมป์มิเตอร์ เครื่องวัดกระแสไฟฟ้า
  รหัสสินค้า : CLM-DT-3266

Digital
True AC/DC/Clamp Meter เครื่องวัดกระแสไฟฟ้า
เครื่องตรวจวัดกระแสไฟฟ้า แคลมป์มิเตอร์ Range :  Voltage Range : 10mV - 600V, Current Range :  1mA - 600A, Resistance Range : 1 -2 M,  
อภาพ LCD พร้อมอุปกรณ์ |ดูรายละเอียดเพิ่มเติม » More product info
 
ราคา/บาท

2,690.00

ราคานี้ยังไม่รวม VAT

แคลมป์มิเตอร์
แคลมป์มิเตอร์
  เครื่องวัดกระแสไฟฟ้า แคลมป์มิเตอร์ เครื่องวัดกระแสไฟฟ้า แคลมป์มิเตอร์
เครื่องวัดกระแสไฟฟ้า แคลมป์มิเตอร์ เครื่องวัดกระแสไฟฟ้า แคลมป์มิเตอร์
  เครื่องวัดกระแสไฟฟ้า แคลมป์มิเตอร์ เครื่องวัดกระแสไฟฟ้า แคลมป์มิเตอร์ เครื่องวัดกระแสไฟฟ้า
         
เครื่องวัดกระแสไฟฟ้า แคลมป์มิเตอร์ เครื่องวัดกระแสไฟฟ้า แคลมป์มิเตอร์ เครื่องวัดกระแสไฟฟ้า แคลมป์มิเตอร์ เครื่องวัดกระแสไฟฟ้า แคลมป์มิเตอร์เครื่องวัดกระแสไฟฟ้า แคลมป์มิเตอร์ เครื่องวัดกระแสไฟฟ้า แคลมป์มิเตอร์ เครื่องวัดกระแสไฟฟ้า แคลมป์มิเตอร์ เครื่องวัดกระแสไฟฟ้า แคลมป์มิเตอร์ เครื่องวัดกระแสไฟฟ้า แคลมป์มิเตอร์ เครื่องวัดกระแสไฟฟ้า แคลมป์มิเตอร์ เครื่องวัดกระแสไฟฟ้า แคลมป์มิเตอร์ เครื่องวัดกระแสไฟฟ้า แคลมป์มิเตอร์ เครื่องวัดกระแสไฟฟ้า แคลมป์มิเตอร์ เครื่องวัดกระแสไฟฟ้า แคลมป์มิเตอร์
 

    Action Panel Menu/แถบเมนูทำการสำหรับลูกค้า(ท่านสามารถทำการต่างๆ ได้ จากเมนูด้านล่างนี้)

    ดูวิธีการสั่งซื้อ  สั่งซื้อทางอินเตอร์เนต    สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม  ezylifenow@gmail.com

   

Copy Rights© 2013, All rights reserved, www.ezy-life.com,                      Email : ezylifenow@gmail.com                                       Powered by Abi Net Group. Thailand.