เครื่องวัดอุณหภูมิ เทอร์โมมิเตอร์(Thermometers/K-Type Thermometer/Temperature Testers)                                                   (28 items)
เครื่องวัดอุณหภูมิ
เครื่องวัดความชื้น
  เครื่องวัดอุณหภูมิ เครื่องวัดค่าอุณหภูมิ เทอร์โมมิเตอร์ เครื่องวัดความชื้น
เครื่องวัดอุณหภูมิ เครื่องวัดค่าอุณหภูมิ เทอร์โมมิเตอร์ เครื่องวัดความชื้น
  เครื่องวัดอุณหภูมิ เครื่องวัดค่าอุณหภูมิ
เครื่องวัดความชื้น เครื่องวัดค่าความชื้น
  รหัสสินค้า : TMO-TP-06-250STP

Digital Food Thermometer with Stainless Steel Probe(TP-06)
เครื่องวัดอุณหภูมิ ชนิดพกพา Range : 0 ~ 250 °C เลือกเป็น F ได้ ความละเอียด 0.1 °C, ความแม่นยำ ±0.1°C, แสดงผล LCD, โพรบเดี่ยวสเตนเลสทั้งเส้น มีโปรแกรมสำเร็จรูปภายในเครื่อง พร้อมฟังก์ชั่นพิเศษมากมาย  มาตรฐาน CE/USDA
|ดูรายละเอียดเพิ่มเติม » More product info
 
ราคา/บาท

 2,390.00

ราคานี้ยังไม่รวม VAT

เครื่องวัดอุณหภูมิ
เครื่องวัดความชื้น
  เครื่องวัดอุณหภูมิ เครื่องวัดค่าอุณหภูมิ เทอร์โมมิเตอร์ เครื่องวัดความชื้น
เครื่องวัดอุณหภูมิ เครื่องวัดค่าอุณหภูมิ เทอร์โมมิเตอร์ เครื่องวัดความชื้น
  เครื่องวัดอุณหภูมิ เครื่องวัดค่าอุณหภูมิ
เครื่องวัดความชื้น เครื่องวัดค่าความชื้น
  รหัสสินค้า : TMO-TP-07-W300

Digital Wireless Food Thermometer with Stainless Steel Probe(TP-06)
เครื่องวัดอุณหภูมิ ชนิดพกพา แบบไร้สาย ส่งญาน 300 ฟุต Range : -9 ~ 250 °C เลือกเป็น F ได้ ความละเอียด 0.1 °C, ความแม่นยำ ±0.8°C, แสดงผล LCD, โพรบเดี่ยวสเตนเลสทั้งเส้น มีโปรแกรมสำเร็จรูปภายในเครื่อง พร้อมฟังก์ชั่นพิเศษมากมาย  มาตรฐาน CE/USDA |ดูรายละเอียดเพิ่มเติม » More product info
 
ราคา/บาท

 2,990.00

ราคานี้ยังไม่รวม VAT

เครื่องวัดอุณหภูมิ
เครื่องวัดความชื้น
  เครื่องวัดอุณหภูมิ เครื่องวัดค่าอุณหภูมิ เทอร์โมมิเตอร์ เครื่องวัดความชื้น
เครื่องวัดอุณหภูมิ เครื่องวัดค่าอุณหภูมิ เทอร์โมมิเตอร์ เครื่องวัดความชื้น
  เครื่องวัดอุณหภูมิ เครื่องวัดค่าอุณหภูมิ
เครื่องวัดความชื้น เครื่องวัดค่าความชื้น
  รหัสสินค้า : TMO-TP-10-250STP

Digital Food Thermometer with Stainless Steel Probe(TP-06)
เครื่องวัดอุณหภูมิ ชนิดพกพา Range : -9 ~ 250 °C เลือกเป็น F ได้ ความละเอียด 0.1 °C, ความแม่นยำ ±1°C, แสดงผล LCD, โพรบเดี่ยวสเตนเลสทั้งเส้น มีโปรแกรมสำเร็จรูปภายในเครื่อง พร้อมฟังก์ชั่นพิเศษมากมาย  มาตรฐาน CE/USDA
|ดูรายละเอียดเพิ่มเติม » More product info
 
ราคา/บาท

 1,990.00

ราคานี้ยังไม่รวม VAT

เครื่องวัดอุณหภูมิ
เครื่องวัดความชื้น
  เครื่องวัดอุณหภูมิ เครื่องวัดค่าอุณหภูมิ เทอร์โมมิเตอร์ เครื่องวัดความชื้น
เครื่องวัดอุณหภูมิ เครื่องวัดค่าอุณหภูมิ เทอร์โมมิเตอร์ เครื่องวัดความชื้น
  เครื่องวัดอุณหภูมิ เครื่องวัดค่าอุณหภูมิ
เครื่องวัดความชื้น เครื่องวัดค่าความชื้น
  รหัสสินค้า : TMO-TP-11-W300

Digital Wireless Food Thermometer with Stainless Steel Probe(
เครื่องวัดอุณหภูมิ ชนิดพกพา แบบไร้สาย ส่งญาน 300 ฟุต Range : -9 ~ 250 °C เลือกเป็น F ได้ ความละเอียด 0.1 °C, ความแม่นยำ ±1°C, แสดงผล LCD, โพรบเดี่ยวสเตนเลสทั้งเส้น มีโปรแกรมสำเร็จรูปภายในเครื่อง พร้อมฟังก์ชั่นพิเศษมากมาย  มาตรฐาน CE/USDA |ดูรายละเอียดเพิ่มเติม » More product info
 
ราคา/บาท

 3,190.00

ราคานี้ยังไม่รวม VAT

เครื่องวัดอุณหภูมิ
เครื่องวัดความชื้น
  เครื่องวัดอุณหภูมิ เครื่องวัดค่าอุณหภูมิ เทอร์โมมิเตอร์ เครื่องวัดความชื้น
เครื่องวัดอุณหภูมิ เครื่องวัดค่าอุณหภูมิ เทอร์โมมิเตอร์ เครื่องวัดความชื้น
  เครื่องวัดอุณหภูมิ เครื่องวัดค่าอุณหภูมิ
เครื่องวัดความชื้น เครื่องวัดค่าความชื้น
  รหัสสินค้า : TMO-TP-09-W250

Digital Wireless Food Thermometer with Stainless Steel Probe
เครื่องวัดอุณหภูมิ ชนิดพกพา แบบไร้สาย ส่งญาน 300 ฟุต Range : -9 ~ 250 °C เลือกเป็น F ได้ ความละเอียด 0.1 °C, ความแม่นยำ ±0.8°C, แสดงผล LCD, โพรบเดี่ยวสเตนเลสทั้งเส้น มีโปรแกรมสำเร็จรูปภายในเครื่อง พร้อมฟังก์ชั่นพิเศษมากมาย  มาตรฐาน CE/USDA |ดูรายละเอียดเพิ่มเติม » More product info
 
ราคา/บาท

 1,990.00

ราคานี้ยังไม่รวม VAT

เครื่องวัดอุณหภูมิ
เครื่องวัดความชื้น
  เครื่องวัดอุณหภูมิ เครื่องวัดค่าอุณหภูมิ เทอร์โมมิเตอร์ เครื่องวัดความชื้น
เครื่องวัดอุณหภูมิ เครื่องวัดค่าอุณหภูมิ เทอร์โมมิเตอร์ เครื่องวัดความชื้น
  เครื่องวัดอุณหภูมิ เครื่องวัดค่าอุณหภูมิ
เครื่องวัดความชื้น เครื่องวัดค่าความชื้น
  รหัสสินค้า : IRKT-50-105K

2 in 1 Digital Infrared & K-type Thermometer เครื่องวัดอุณหภูมิ
เครื่องวัดอุณหภูมิแบบ K-Type และ ใช้แสงอินฟราเรด  ชนิดพกพา Range : IR :-50 ~ 1050 °C, K-Type :-64 ~ 1400 °C, ความละเอียด 0.1 °C, ความแม่นยำ ±2%,
แสดงผล LCD , ระยะทางต่อขนาดเป้า 30:1, บันทึกข้อมูลได้ 20 ข้อมูล ดูค่า MIN/MAX/DIF/AVG ได้ มาตรฐาน CE พร้อมอุปกรณ์
|ดูรายละเอียดเพิ่มเติม » More product info
 
ราคา/บาท

 3,990.00

ราคานี้ยังไม่รวม VAT

เครื่องวัดอุณหภูมิ
เครื่องวัดความชื้น
  เครื่องวัดอุณหภูมิ เครื่องวัดค่าอุณหภูมิ เทอร์โมมิเตอร์ เครื่องวัดความชื้น
เครื่องวัดอุณหภูมิ เครื่องวัดค่าอุณหภูมิ เทอร์โมมิเตอร์ เครื่องวัดความชื้น
  เครื่องวัดอุณหภูมิ เครื่องวัดค่าอุณหภูมิ
เครื่องวัดความชื้น เครื่องวัดค่าความชื้น
  รหัสสินค้า : IRKT-50108

2 in 1 Digital Infrared & K-type Thermometer เครื่องวัดอุณหภูมิ
เครื่องวัดอุณหภูมิแบบ K-Type และ ใช้แสงอินฟราเรด  ชนิดพกพา Range : IR :-40 ~ 500 °C, K-Type :-40 ~ 1080 °C, ความละเอียด 0.1 °C, ความแม่นยำ ±1.5%,
แสดงผล LCD , ระยะทางต่อขนาดเป้า 12:1, มาตรฐาน CE พร้อมอุปกรณ์
|ดูรายละเอียดเพิ่มเติม » More product info
 
ราคา/บาท

 3,890.00

ราคานี้ยังไม่รวม VAT

เครื่องวัดอุณหภูมิ
เครื่องวัดความชื้น
  เครื่องวัดอุณหภูมิ เครื่องวัดค่าอุณหภูมิ เทอร์โมมิเตอร์ เครื่องวัดความชื้น
เครื่องวัดอุณหภูมิ เครื่องวัดค่าอุณหภูมิ เทอร์โมมิเตอร์ เครื่องวัดความชื้น
  เครื่องวัดอุณหภูมิ เครื่องวัดค่าอุณหภูมิ
เครื่องวัดความชื้น เครื่องวัดค่าความชื้น
  รหัสสินค้า : TMH-YC-64SP

Digital Thermometer K-Type, Dual input เครื่องวัดอุณหภูมิแบบพกพา
เครื่องวัดอุณหภูมิ ชนิดพกพา Range : -200 ~ 1372 °C (-328 ~ 2501 °F) ความละเอียด 1 °C, ความแม่นยำ ±0.05%, แสดงผล LCD, โพรบแท่งคู่, หน้าจอแสดงค่า T1-T2 ได้ ค้างค่าสูงสุด/ต่ำสุดได้, บอกค่าความต่างของอุณหภูมิระหว่างโพรบ 2 ตัวได้ จับเวลา(Timer) ได้ ตั้งระดับเตือนได้ เครื่องปิดเองอัตโนมัติ
|ดูรายละเอียดเพิ่มเติม » More product info
 
ราคา/บาท

 2,990.00

ราคานี้ยังไม่รวม VAT

เครื่องวัดอุณหภูมิ
เครื่องวัดความชื้น
  เครื่องวัดอุณหภูมิ เครื่องวัดค่าอุณหภูมิ เทอร์โมมิเตอร์ เครื่องวัดความชื้น
เครื่องวัดอุณหภูมิ เครื่องวัดค่าอุณหภูมิ เทอร์โมมิเตอร์ เครื่องวัดความชื้น
  เครื่องวัดอุณหภูมิ เครื่องวัดค่าอุณหภูมิ
เครื่องวัดความชื้น เครื่องวัดค่าความชื้น
  รหัสสินค้า : TMH-YC-64

Digital Thermometer K-Type, Dual input เครื่องวัดอุณหภูมิแบบพกพา
เครื่องวัดอุณหภูมิ ชนิดพกพา Range : -200 ~ 1372 °C (-328 ~ 2501 °F) ความละเอียด 1 °C, ความแม่นยำ ±0.05%, แสดงผล LCD, โพรบเส้นคู่, หน้าจอแสดงค่า T1-T2 ได้ ค้างค่าสูงสุด/ต่ำสุดได้, บอกค่าความต่างของอุณหภูมิระหว่างโพรบ 2 ตัวได้ จับเวลา(Timer) ได้ ตั้งระดับเตือนได้ เครื่องปิดเองอัตโนมัติ
|ดูรายละเอียดเพิ่มเติม » More product info
 
ราคา/บาท

 2,690.00

ราคานี้ยังไม่รวม VAT

เครื่องวัดอุณหภูมิ
เครื่องวัดความชื้น
  เครื่องวัดอุณหภูมิ เครื่องวัดค่าอุณหภูมิ เทอร์โมมิเตอร์ เครื่องวัดความชื้น
เครื่องวัดอุณหภูมิ เครื่องวัดค่าอุณหภูมิ เทอร์โมมิเตอร์ เครื่องวัดความชื้น
  เครื่องวัดอุณหภูมิ เครื่องวัดค่าอุณหภูมิ
เครื่องวัดความชื้น เครื่องวัดค่าความชื้น
  รหัสสินค้า : TMH-6802-2MMA

Digital Thermometer K-Type, Dual input เครื่องวัดอุณหภูมิแบบพกพา
เครื่องวัดอุณหภูมิ ชนิดพกพา Range : -50 ~ 1300 °C (-58 ~ 2372 °F) ความละเอียด 0.1 °C, ความแม่นยำ ±0.1 °C, แสดงผล LCD, โพรบคู่, หน้าจอแสดงค่า T1-T2 ได้, ค้างค่าหน้าจอ ดูค่าสูงสุด/ต่ำสุด/เฉลี่ยได้, บอกค่าความต่างของอุณหภูมิระหว่างโพรบ 2 ตัวได้, เครื่องปิดเองอัตโนมัติ |ดูรายละเอียดเพิ่มเติม » More product info
 
ราคา/บาท

 1,690.00

ราคานี้ยังไม่รวม VAT

         
  รหัสสินค้า : TMH-DM-6802BS

Digital Thermometer K-Type with 2 Stainless Steel Probes
เค
รื่องวัดอุณหภูมิ ชนิดพกพา Range : -50 ~ 1000 °C (-58 ~ 1999 °F) ความละเอียด 1 °C, ความแม่นยำ ±0.1 °C, แสดงผล LCD, โพรบเดี่ยว,  ค้างค่าสูงสุด/ต่ำสุดได้้, เครื่องปิดเองอัตโนมัติ พร้อมโพรบสเตนเลส ยาว 13 ซม. 2 อัน
|ดูรายละเอียดเพิ่มเติม » More product info
 
ราคา/บาท

 1,990.00

ราคานี้ยังไม่รวม VAT

เครื่องวัดอุณหภูมิ
เครื่องวัดความชื้น
  เครื่องวัดอุณหภูมิ เครื่องวัดค่าอุณหภูมิ เทอร์โมมิเตอร์ เครื่องวัดความชื้น
เครื่องวัดอุณหภูมิ เครื่องวัดค่าอุณหภูมิ เทอร์โมมิเตอร์ เครื่องวัดความชื้น
  เครื่องวัดอุณหภูมิ เครื่องวัดค่าอุณหภูมิ
เครื่องวัดความชื้น เครื่องวัดค่าความชื้น
  รหัสสินค้า : TMO-4CH-KT

4 Channel Temperature Data Logger
with USB
เครื่องวัดอุณหภูมิด้วยด้วยโพรบ  1-4 ช่อง T1-T2, T3-T4, ชนิดพกพกพา  Range :
-200 ~ 1372 °C ความละเอียด 0.1 °C, ความแม่นยำ ±0.1%, แสดงผล LCD, เรียกดูค่าสูงสุด/ต่ำสุดและค้างค่าหน้าจอได้ 
|ดูรายละเอียดเพิ่มเติม » More product info/
 
ราคา/บาท

 2,990.00

ราคานี้ยังไม่รวม VAT

 

เครื่องวัดอุณหภูมิ
เครื่องวัดความชื้น
  เครื่องวัดอุณหภูมิ เครื่องวัดค่าอุณหภูมิ เทอร์โมมิเตอร์ เครื่องวัดความชื้น
เครื่องวัดอุณหภูมิ เครื่องวัดค่าอุณหภูมิ เทอร์โมมิเตอร์ เครื่องวัดความชื้น
  เครื่องวัดอุณหภูมิ เครื่องวัดค่าอุณหภูมิ
เครื่องวัดความชื้น เครื่องวัดค่าความชื้น
  รหัสสินค้า : TMO-MS-750H

Digital Thermometer K-Type, Single input เครื่องวัดอุณหภูมิแบบพกพา
เครื่องวัดอุณหภูมิ ชนิดพกพา Range : -50 ~ 750 °C (-58 ~ 1382 °F) ความละเอียด 1 °C, ความแม่นยำ ±1%, แสดงผล LCD, โพรบเดี่ยว, ค้างค่าหน้าจอได้้, ครื่องปิดเองอัตโนมัติ |ดูรายละเอียดเพิ่มเติม » More product info
 

 
ราคา/บาท

 1,390.00

ราคานี้ยังไม่รวม VAT

เครื่องวัดอุณหภูมิ
เครื่องวัดความชื้น
  เครื่องวัดอุณหภูมิ เครื่องวัดค่าอุณหภูมิ เทอร์โมมิเตอร์ เครื่องวัดความชื้น
เครื่องวัดอุณหภูมิ เครื่องวัดค่าอุณหภูมิ เทอร์โมมิเตอร์ เครื่องวัดความชื้น
  เครื่องวัดอุณหภูมิ เครื่องวัดค่าอุณหภูมิ
เครื่องวัดความชื้น เครื่องวัดค่าความชื้น
  รหัสสินค้า : TMO-BS-750SSP

Digital Thermometer K-Type, Single input เครื่องวัดอุณหภูมิแบบพกพา
เครื่องวัดอุณหภูมิ ชนิดพกพา Range : -50 ~ 750 °C (-58 ~ 1382 °F) ความละเอียด 1 °C, ความแม่นยำ ±1%, แสดงผล LCD, โพรบเดี่ยวนิดแท่ง, ค้างค่าหน้าจอได้้, ครื่องปิดเองอัตโนมัติ |ดูรายละเอียดเพิ่มเติม » More product info
 

 
ราคา/บาท

 1,490.00

ราคานี้ยังไม่รวม VAT

เครื่องวัดอุณหภูมิ
เครื่องวัดความชื้น
  เครื่องวัดอุณหภูมิ เครื่องวัดค่าอุณหภูมิ เทอร์โมมิเตอร์ เครื่องวัดความชื้น
เครื่องวัดอุณหภูมิ เครื่องวัดค่าอุณหภูมิ เทอร์โมมิเตอร์ เครื่องวัดความชื้น
  เครื่องวัดอุณหภูมิ เครื่องวัดค่าอุณหภูมิ
เครื่องวัดความชื้น เครื่องวัดค่าความชื้น
  รหัสสินค้า : TMO-MS-6500

Digital Thermometer K-Type, Single input เครื่องวัดอุณหภูมิแบบพกพา
เครื่องวัดอุณหภูมิ ชนิดพกพา Range : -50 ~ 750 °C (-58 ~ 1382 °F) ความละเอียด 1 °C, ความแม่นยำ ±1%, แสดงผล LCD, โพรบเดี่ยว, ค้างค่าหน้าจอได้้, ครื่องปิดเองอัตโนมัติ |ดูรายละเอียดเพิ่มเติม » More product info
   
ราคา/บาท

 1,290.00

ราคานี้ยังไม่รวม VAT

         
  รหัสสินค้า : TMO-Thermo Pro-16

Digital Food Thermometer K-Type, Single input
เครื่องวัดอุณหภูมิ ชนิดพกพา Range : 0 ~ 250 °C ความละเอียด 0.1 °C, ความแม่นยำ ±1C, แสดงผล LCD, โพรบเดี่ยว, ตั้งเวลาได้ เตือนได้
|ดูรายละเอียดเพิ่มเติม » More product info
   
ราคา/บาท

 1,490.00

ราคานี้ยังไม่รวม VAT

         
  รหัสสินค้า : TMH-TEMPTEST-1

ETI Digital Food Thermometer Grill/Oven/BBQเครื่องวัดอุณหภูมิ
เครื่องวัดอุณหภูมิ ชนิดพกพา Range : -49.9 ~ 299.9 °C เลือกเป็น F ได้ ความละเอียด 0.1 °C, ความแม่นยำ ±0.4% °C, แสดงผล LCD ตัวเลขหมุนได้ อ่านค่าได้ทุกตำแหน่ง, โพรบเดี่ยวสเตนเลส, ค้างค่าหน้าจอได้้, ดูค่าสูงสุดได้, กันน้ำได้ มาตรฐาน CE/IP67
หน้าจอมีแสงสว่างอัตโนมัติกรณึแสงไม่พอ
|ดูรายละเอียดเพิ่มเติม » More product info
 

 
ราคา/บาท

 7,900.00

ราคานี้ยังไม่รวม VAT

         
  รหัสสินค้า : TMO-Multi-Thermo-50-300

Digital Multi-Thermometer(Alarm/Max/Min/Hold)(PT-2)
เครื่องวัดอุณหภูมิ ชนิดพกพา Range : -50 ~ +300 °C (-58 ~572 °F) ความละเอียด 0.1 °C, ความแม่นยำ ±1%, แสดงผล LCD, โพรบสเตนเลส 10 ซม. ตั้งเดือนอุณหภูมิสูงและต่ำได้ แสดงค่าสุงสุด-ต่ำสุดและค้างค่าหน้าจอได้
|ดูรายละเอียดเพิ่มเติม » More product info
 

 
ราคา/บาท

 1,290.00

ราคานี้ยังไม่รวม VAT

         
  รหัสสินค้า : TMO-TT-05A

Double Probes
Digital Indoor/Outdoor Thermometer
เครื่องวัดอุณหภูมิ ชนิดแขวนผนังและตั้งได้ Range : Indoor -10 ~ 50 °C (14 ~ 122 °F), Outdoor -50 ~ 70 °C (58 ~ 158 °F) ความแม่นยำ : +/-1 °C, ความละเอียด 0.1 °C, แสดงผล LCD, แสดงค่า IN/OUT,  โพรบคู่ สายยาว 3 ม., เรียกดูค่าสูงสุด/ต่ำสุด(Min/Max)ได้้,  มาตรฐาน CE
|ดูรายละเอียดเพิ่มเติม » More product info
 

 
ราคา/บาท

 1,150.00

ราคานี้ยังไม่รวม VAT

เครื่องวัดอุณหภูมิ
เครื่องวัดความชื้น
  เครื่องวัดอุณหภูมิ เครื่องวัดค่าอุณหภูมิ เทอร์โมมิเตอร์ เครื่องวัดความชื้น
เครื่องวัดอุณหภูมิ เครื่องวัดค่าอุณหภูมิ เทอร์โมมิเตอร์ เครื่องวัดความชื้น
  เครื่องวัดอุณหภูมิ เครื่องวัดค่าอุณหภูมิ
เครื่องวัดความชื้น เครื่องวัดค่าความชื้น
  รหัสสินค้า : TMH-FT-50-300SPC

Digital Food Thermometer Grill/Oven/BBQเครื่องวัดอุณหภูมิแบบพกพา
เครื่องวัดอุณหภูมิ ชนิดพกพา Range : -50 ~ 300 °C เลือกเป็น F ได้ ความละเอียด 0.1 °C, ความแม่นยำ ±0.1% °C, แสดงผล LCD, โพรบเดี่ยวสเตนเลส, ค้างค่าหน้าจอได้้, ดูค่าสูงสุดได้, มาตรฐาน CE |ดูรายละเอียดเพิ่มเติม » More product info
 

 
ราคา/บาท

 1,190.00

ราคานี้ยังไม่รวม VAT

เครื่องวัดอุณหภูมิ
เครื่องวัดความชื้น
  เครื่องวัดอุณหภูมิ เครื่องวัดค่าอุณหภูมิ เทอร์โมมิเตอร์ เครื่องวัดความชื้น
เครื่องวัดอุณหภูมิ เครื่องวัดค่าอุณหภูมิ เทอร์โมมิเตอร์ เครื่องวัดความชื้น
  เครื่องวัดอุณหภูมิ เครื่องวัดค่าอุณหภูมิ
เครื่องวัดความชื้น เครื่องวัดค่าความชื้น
  รหัสสินค้า : TMH-WT-KG-200

Digital Wireless
Digital Indoor/Outdoor Thermometer(WH-200
เครื่องวัดอุณหภูมิ แบบไร้สาย แขวนหรือตั้งโต๊ะได้ รบบดิจิตอล Range : -40 ~ 65 °C ระยะส่งสัญญาน 100 เมตร, ความแม่นยำ +/-1°C, แสดงผล LCD, รายงานผลทุกๆ 4 วินาที  มีนาฬิกา  มาตรฐาน CE |ดูรายละเอียดเพิ่มเติม » More product info
 

 
ราคา/บาท

 1,350.00

ราคานี้ยังไม่รวม VAT

เครื่องวัดอุณหภูมิ
เครื่องวัดความชื้น
  เครื่องวัดอุณหภูมิ เครื่องวัดค่าอุณหภูมิ เทอร์โมมิเตอร์ เครื่องวัดความชื้น
เครื่องวัดอุณหภูมิ เครื่องวัดค่าอุณหภูมิ เทอร์โมมิเตอร์ เครื่องวัดความชื้น
  เครื่องวัดอุณหภูมิ เครื่องวัดค่าอุณหภูมิ
เครื่องวัดความชื้น เครื่องวัดค่าความชื้น
  รหัสสินค้า : TMH-WL-308

La Crosse Wireless
Digital Indoor/Outdoor Thermometer
เครื่องวัดอุณหภูมิ แบบไร้สาย แขวนหรือตั้งโต๊ะได้ รบบดิจิตอล Range : -9.9 ~ 59.9 °C ระยะส่งสัญญาน 100 เมตร, ความแม่นยำ 0.1°C, แสดงผล LCD, รายงานผลทุกๆ 4 วินาที  มีนาฬิกา  มาตรฐาน CE |ดูรายละเอียดเพิ่มเติม » More product info
 

 
ราคา/บาท

 4,790.00

ราคานี้ยังไม่รวม VAT

         
  รหัสสินค้า : TMH-WL-9160U-29U

La Crosse Wireless
Digital Indoor/Outdoor Thermometer
เครื่องวัดอุณหภูมิ แบบไร้สาย แขวนหรือตั้งโต๊ะได้ รบบดิจิตอล Range : -9.9 ~ 59.9 °C ระยะส่งสัญญาน 100 เมตร, ความแม่นยำ 0.1°C, แสดงผล LCD, รายงานผลทุกๆ 4 วินาที  มีนาฬิกา  มาตรฐาน CE |ดูรายละเอียดเพิ่มเติม » More product info
 

 
ราคา/บาท

 4,900.00

ราคานี้ยังไม่รวม VAT

         
  รหัสสินค้า : TMH-WT-110

Digital Wireless
Digital Indoor/Outdoor Thermometer(WH-200
เครื่องวัดอุณหภูมิ แบบไร้สาย แขวนหรือตั้งโต๊ะได้ รบบดิจิตอล Range : -40 ~ 65 °C ระยะส่งสัญญาน 60 เมตร, ความแม่นยำ +/-1°C, แสดงผล LCD, รายงานผลทุกๆ 4 วินาที  มีนาฬิกา  มาตรฐาน CE |ดูรายละเอียดเพิ่มเติม » More product info
 

 
ราคา/บาท

 1,100.00

ราคานี้ยังไม่รวม VAT

         
  รหัสสินค้า : TMO-CDN-IRL-500

CDN INSTA-READ® Long Stem Fry Thermometer 12"ครื่องวัดอุณหภูมิ
เครื่องวัดอุณหภูมิ สำหรับ การทอดในน้ำมันที่อุณหภูมิสูง  ชนิดพกติดตัว Range : 40~ 260 °C, 100 ~ 500 °F  โพรบสเตนเลส ยาว 12 นิ้ว ทนความร้อน กันน้ำได้ พร้อมคลิ๊ปหนีบ มาตรฐาน CE |ดูรายละเอียดเพิ่มเติม » More product info
 

 
ราคา/บาท

 1,790.00

ราคานี้ยังไม่รวม VAT

เครื่องวัดอุณหภูมิ
เครื่องวัดความชื้น
  เครื่องวัดอุณหภูมิ เครื่องวัดค่าอุณหภูมิ เทอร์โมมิเตอร์ เครื่องวัดความชื้น
เครื่องวัดอุณหภูมิ เครื่องวัดค่าอุณหภูมิ เทอร์โมมิเตอร์ เครื่องวัดความชื้น
  เครื่องวัดอุณหภูมิ เครื่องวัดค่าอุณหภูมิ
เครื่องวัดความชื้น เครื่องวัดค่าความชื้น
  รหัสสินค้า : TMO-CDN-AT-120

STICK'M UPS™ Stick Up Air Thermometerครื่องวัดอุณหภูมิ
เครื่องวัดอุณหภูมิ สำหรับใช้ในตู้เย็น ตู้แช่แข็ง Range : -40 ~ 50 °C(-40 ~ 120 °F)   ติดหรือแปะได้ ไม่ต้องใช้แบตเตอรี่ มาตรฐาน CE 
|ดูรายละเอียดเพิ่มเติม » More product info
 

 
ราคา/บาท

 490.00

ราคานี้ยังไม่รวม VAT

         
  รหัสสินค้า : TMO-AT-41-20

Digital Thermometerเครื่องวัดอุณหภูมิแบบปากกา
เครื่องวัดอุณหภูมิ  ชนิดพกติดตัว Range : -50.0 ~ 300.0 °C (-58 ~ 572 °F) ความละเอียด 0.1°C, ความแม่นยำ ±1°C, แสดงผล LCD, โพรบสเตนเลส ยาว 20 ซม.
ค้างค่าหน้าจอได้|ดูรายละเอียดเพิ่มเติม » More product info
 

 
ราคา/บาท

 1,190.00

ราคานี้ยังไม่รวม VAT

         
  รหัสสินค้า : TMO-TL-8009

Digital Thermometerเครื่องวัดอุณหภูมิแบบติดผนัง
เครื่องวัดอุณหภูมิ  ชนิดติดหรือสอดผนัง Range : -50.0 ~ 108 °C ความละเอียด 0.1°C, ความแม่นยำ : +/-1 C แสดงผล LCD, โพรบวัดสายยาว 80 ซม.
| ดูรายละเอียดเพิ่มเติม » More product info
 

 
ราคา/บาท

 690.00

ราคานี้ยังไม่รวม VAT

เครื่องวัดอุณหภูมิ
เครื่องวัดความชื้น
  เครื่องวัดอุณหภูมิ เครื่องวัดค่าอุณหภูมิ เทอร์โมมิเตอร์ เครื่องวัดความชื้น
เครื่องวัดอุณหภูมิ เครื่องวัดค่าอุณหภูมิ เทอร์โมมิเตอร์ เครื่องวัดความชื้น
  เครื่องวัดอุณหภูมิ เครื่องวัดค่าอุณหภูมิ
เครื่องวัดความชื้น เครื่องวัดค่าความชื้น
  รหัสสินค้า : TMO-PT-03-14

Digital Thermometerเครื่องวัดอุณหภูมิแบบปากกา
เครื่องวัดอุณหภูมิ  ชนิดพกติดตัว Range : -50.0 ~ 300.0 °C (-58 ~ 572 °F) ความละเอียด 0.1°C, ความแม่นยำ ±1°C, แสดงผล LCD, โพรบสเตนเลส ยาว 140 มม.
ค้างค่าหน้าจอได้ แสดงค่าสูงสุด/ต่ำสุดได้
|ดูรายละเอียดเพิ่มเติม » More product info
 

 
ราคา/บาท

950.00

ราคานี้ยังไม่รวม VAT

เครื่องวัดอุณหภูมิ
เครื่องวัดความชื้น
  เครื่องวัดอุณหภูมิ เครื่องวัดค่าอุณหภูมิ เทอร์โมมิเตอร์ เครื่องวัดความชื้น
เครื่องวัดอุณหภูมิ เครื่องวัดค่าอุณหภูมิ เทอร์โมมิเตอร์ เครื่องวัดความชื้น
  เครื่องวัดอุณหภูมิ เครื่องวัดค่าอุณหภูมิ
เครื่องวัดความชื้น เครื่องวัดค่าความชื้น
เครื่องวัดอุณหภูมิ
เครื่องวัดความชื้น
  เครื่องวัดอุณหภูมิ เครื่องวัดค่าอุณหภูมิ เทอร์โมมิเตอร์ เครื่องวัดความชื้น
เครื่องวัดอุณหภูมิ เครื่องวัดค่าอุณหภูมิ เทอร์โมมิเตอร์ เครื่องวัดความชื้น
  เครื่องวัดอุณหภูมิ เครื่องวัดค่าอุณหภูมิ
เครื่องวัดความชื้น เครื่องวัดค่าความชื้น
       

    Action Panel Menu/แถบเมนูทำการสำหรับลูกค้า(ท่านสามารถทำการต่างๆ ได้ จากเมนูด้านล่างนี้)

    ดูวิธีการสั่งซื้อ  สั่งซื้อทางอินเตอร์เนต    สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม  ezylifenow@gmail.com

   

Copy Rights© 2013, All rights reserved, www.ezy-life.com,                      Email : ezylifenow@gmail.com                                       Powered by Abi Net Group. Thailand.