ประเภทผลิตภัณฑ์ >Anemometer/Air Flow/ Air Pressure/Thermo-Anemometer/Airflow/ เครื่องวัดความเร็วลม เครื่องวัดลม
 
   

 

     
 

ชื่อสินค้า : Product

  ครื่องวัดความเร็วลม-อุณหภูมิ และปริมาตรของลม
    (Digital Hot Wire Air Velocity & Air Volume Thermo-Anemometer)

รหัสสินค้า : Code

   ANM-AR-866 Product rating

ผลิตภัณฑ์ใช้วัด

มาตรฐาน การรับประกัน เอกสารประกอบ

Air Velocity/Air Flow/Temp

EC

 1 ปี

 
 
     
 
 

.

 

   
ราคา/บาท

11,990.00

ราคานี้ยังไม่รวม VAT

     
 
   
Digital Hot wire Anemometer & Air volume thermo-anemometer
 
           Digital anemometer in measure wind speed as the basic function, increase the calculation, measuring temperature and relative air temperature with a combination of a variety of functions such as series of instrumentation.

           This is a kind of portable, has the low speed, multifunctional intellectualized measurement in the basic instruments, heating, ventilation, air conditioning, environmental protection, energy conservation monitoring, meteorology, agriculture, refrigerating, drying, labor health survey, clean workshop, chemical fiber and textile, various aspects of wind laboratory wide range of purposes.

 
Temperature :
- Technical data 
- Measuring range: 0 to +45 °C
- Accuracy:±3 °C
- Resolution: 0.1 °C
 
Velocity - Hot wire anemometer
- Technical data 
- Measuring range : 0 to 30 m/s
- Measuring units : m/s, Ft/min, Knots, km/h, Mph
- Accuracy: ±3%
- Resolution: 0.1 m/s
 
Air Flow Volume :
- Technical data 
- Measuring range : 0 - 999900 m3/min

Data Storage : 500 group data
Power : 1 x 9V battery

SPECIFICATIONS :
 

 Wind Speed Measuring Range 0~30 m/s
 Accuracy of Temperature ±3%±0.1dgt
 Air Velocity Unit m/s, Ft/min, Knots, km/h, Mph 
 Wind Volume Range 0~999900m3/min
 Max/Min wind speed measuring
 Temperature Measuring Range 0~45C
 Accuracy of Temperature ±2C
 Backlight Display
 Low Battery Indication
 Analog Quantity Display
 Resolution 0.1m/s
 
   
    Item included :

1.  เครื่องวัดรุ่น AR-866
2.  แบตเตอรี่ ขนาด 1 x 9V แบตเตอรี่
3.  คู่มือการใช้งาน
   
    เครื่องวัดความเร็วลมและอุณหภูมิ แบบ Hot Wire AR-866 :

 - เครื่องวัดความเร็วลม และอุณหภูมิ
 - มีความแม่นยำสูง
 -
แสดงหน่วยความเร็วเป็น m/s, เลือกหน่วยวัดได้
 -
วัดปริมาตรลมได้
 - ใช้แบตเตอรี่ขนาด 9V 1 ก้อน
 
   
         
 
     
     
 

    Action Panel Menu/แถบเมนูทำการสำหรับลูกค้า(ท่านสามารถทำการต่างๆ ได้ จากเมนูด้านล่างนี้)

    ดูวิธีการสั่งซื้อ  สั่งซื้อทางอินเตอร์เนต    สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม  ezylifenow@gmail.com

   

Copy Rights© 2013, All rights reserved, www.ezy-life.com,                      Email : ezylifenow@gmail.com                                       Powered by Abi Net Group. Thailand.