ประเภทผลิตภัณฑ์ >Particle Counter/เครื่องวัดฝุ่นละอองในอากาศ  เครื่องวัดมลพิษในอากาศ                                                           (5 items)
    เครื่องวัดฝุ่นละออง, เครื่องวัดมลพิษในอากาศ, เครื่องวัดฝุ่นละอองในอากาศ, เครื่องวัดสิ่งแวดล้อม, เครื่องวัดมลพิษ, เครื่องวัดการปนเปื้อนในอากาศ Particle Counter   เครื่องวัดฝุ่นละออง, เครื่องวัดมลพิษในอากาศ, เครื่องวัดฝุ่นละอองในอากาศ, Particle Counter
  รหัสสินค้า : PC-CEM-DT-9850M

CEM Particle Counter
3 Channels with C/RH
ครื่องวัดฝุ่นละอองในอากาศ ระบบดิจิตอล ชนิดพกพา 3 ช่องวัด 0.3, 2.5 และ 10 um พร้อมวัดอุณหภูมิความชื้นในตัว  แสดงผลทางจอภาพ LCD บันทึกข้อมูลได้ พร้อมอุปกรณ์ |ดูรายละเอียดเพิ่มเติม » More product info
 
ราคา/บาท

48,300.00

ราคานี้ยังไม่รวม VAT

    เครื่องวัดฝุ่นละออง, เครื่องวัดมลพิษในอากาศ, เครื่องวัดฝุ่นละอองในอากาศ, เครื่องวัดสิ่งแวดล้อม, เครื่องวัดมลพิษ, เครื่องวัดการปนเปื้อนในอากาศ Particle Counter   เครื่องวัดฝุ่นละออง, เครื่องวัดมลพิษในอากาศ, เครื่องวัดฝุ่นละอองในอากาศ, Particle Counter
  รหัสสินค้า : PC-CEM-DT-9880

CEM Particle Counter 6 Channels with C/RH, Infrared Thermometer and Video Camera

ครื่องวัดฝุ่นละอองในอากาศ ระบบดิจิตอล ชนิดพกพา 6 ช่องวัด 0.3, 0.5, 1.0, 2.5, 5.0 และ 10 um พร้อมวัดอุณหภูมิความชื้นในตัว อุณหภูมิภายนอกแบบอินฟราเรด และกล้องวีดีโอในตัว แสดงผลทางจอภาพ LCD บันทึกข้อมูลได้ พร้อมอุปกรณ์
|ดูรายละเอียดเพิ่มเติม » More product info
 
ราคา/บาท

59,900.00

ราคานี้ยังไม่รวม VAT

    เครื่องวัดฝุ่นละออง, เครื่องวัดมลพิษในอากาศ, เครื่องวัดฝุ่นละอองในอากาศ, เครื่องวัดสิ่งแวดล้อม, เครื่องวัดมลพิษ, เครื่องวัดการปนเปื้อนในอากาศ Particle Counter   เครื่องวัดฝุ่นละออง, เครื่องวัดมลพิษในอากาศ, เครื่องวัดฝุ่นละอองในอากาศ, Particle Counter
  รหัสสินค้า : PC-CEM-DT-9881

CEM Particle Counter 6 Channels with C/RH, Infrared Thermometer, Video Camerq, HCHO/CO Gas Detector

ครื่องวัดฝุ่นละอองในอากาศ ระบบดิจิตอล ชนิดพกพา 6 ช่องวัด 0.3, 0.5, 1.0, 2.5, 5.0 และ 10 um พร้อมวัดอุณหภูมิความชื้นในตัว อุณหภูมิภายนอกแบบอินฟราเรด และกล้องวีดีโอในตัว เซ็นเซอร์วัดแก๊ส Methanal(HCHO)/Carbon Monoxide(CO) ในตัว แสดงผลทางจอภาพ LCD บันทึกข้อมูลได้ พร้อมอุปกรณ์
|ดูรายละเอียดเพิ่มเติม » More product info
 
ราคา/บาท

68,400.00

ราคานี้ยังไม่รวม VAT

    เครื่องวัดฝุ่นละออง, เครื่องวัดมลพิษในอากาศ, เครื่องวัดฝุ่นละอองในอากาศ, เครื่องวัดสิ่งแวดล้อม, เครื่องวัดมลพิษ, เครื่องวัดการปนเปื้อนในอากาศ Particle Counter   เครื่องวัดฝุ่นละออง, เครื่องวัดมลพิษในอากาศ, เครื่องวัดฝุ่นละอองในอากาศ, Particle Counter
  รหัสสินค้า : PC-HT-9600

HT Particle Counter PM2.5
with C/RH & IR
ครื่องวัดฝุ่นละอองในอากาศ ระบบดิจิตอล ชนิดพกพา ช่องวัด 2.5 um พร้อมวัด
อุณหภูมิความชื้นในตัว 
อุณหภูมิภายนอกแบบอินฟราเรด แสดงผลทางจอภาพ LCD บันทึกข้อมูลได้ พร้อมอุปกรณ์ |ดูรายละเอียดเพิ่มเติม » More product info
 
ราคา/บาท

18,900.00

ราคานี้ยังไม่รวม VAT

    เครื่องวัดฝุ่นละออง, เครื่องวัดมลพิษในอากาศ, เครื่องวัดฝุ่นละอองในอากาศ, เครื่องวัดสิ่งแวดล้อม, เครื่องวัดมลพิษ, เครื่องวัดการปนเปื้อนในอากาศ Particle Counter   เครื่องวัดฝุ่นละออง, เครื่องวัดมลพิษในอากาศ, เครื่องวัดฝุ่นละอองในอากาศ, Particle Counter
  รหัสสินค้า : PC-DT-96

CEM Particle Counter PM2.5, PM10
with C/RH
ครื่องวัดฝุ่นละอองในอากาศ ระบบดิจิตอล ชนิดพกพา ช่องวัด 2.5, 10um พร้อมวัด
อุณหภูมิความชื้นในตัว แสดงผลทางจอภาพ
LCD พร้อมอุปกรณ์
|ดูรายละเอียดเพิ่มเติม » More product info
 
ราคา/บาท

22,900.00

ราคานี้ยังไม่รวม VAT

         
                 

เครื่องวัดความเร็วลม เครื่องวัดลม เครื่องวัดความเร็วลม เครื่องวัดลม Anemometer เครื่องวัดปริมาตรลม เครื่องวัดอากาศ เครื่องวัดทิศทางลม เครื่องวัดความเร็วลม เครื่องวัดความเร็วลม เครื่องวัดลม เครื่องวัดความเร็วลม เครื่องวัดลม Anemometer เครื่องวัดปริมาตรลม เครื่องวัดอากาศ เครื่องวัดทิศทางลม เครื่องวัดความเร็วลม เครื่องวัดความเร็วลม เครื่องวัดลม เครื่องวัดความเร็วลม เครื่องวัดลม Anemometer เครื่องวัดปริมาตรลม เครื่องวัดอากาศ เครื่องวัดทิศทางลม เครื่องวัดความเร็วลม เครื่องวัดความเร็วลม เครื่องวัดลม เครื่องวัดความเร็วลม เครื่องวัดลม Anemometer
  Tags : เครื่องวัดฝุ่นละออง, เครื่องวัดมลพิษในอากาศ, เครื่องวัดฝุ่นละอองในอากาศ, เครื่องวัดสิ่งแวดล้อม, เครื่องวัดมลพิษ, เครื่องวัดการปนเปื้อนในอากาศ Particle Counter

    Action Panel Menu/แถบเมนูทำการสำหรับลูกค้า(ท่านสามารถทำการต่างๆ ได้ จากเมนูด้านล่างนี้)

    ดูวิธีการสั่งซื้อ  สั่งซื้อทางอินเตอร์เนต    สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม  ezylifenow@gmail.com

   

Copy Rights© 2013, All rights reserved, www.ezy-life.com,                      Email : ezylifenow@gmail.com                                       Powered by Abi Net Group. Thailand.