ประเภทผลิตภัณฑ์ > DO Meter/Dissolve Oxygen Meter/Oxygen Gas Meter/เครื่องวัดค่าออกซิเจน
   เครื่องวัดออกซิเจน เครื่องวัดค่าออกซิเจน ละลายในน้ำ ดีโอมิเตอร์ ชนิดพกพา (Portable)                                                                   (8 items)
ครื่องวัดออกซิเจน   ครื่องวัดอกซิเจน เครื่องวัดค่าออกซิเจน DO Meter, Gas Mete เครื่องวัดก๊าซออกซิเจน วัดค่าออกซิเจน ออกซิเจน Dissolved Oxygen Meter   ครื่องวัดอกซิเจน เครื่องวัดค่าออกซิเจน DO Meter, Gas Mete เครื่องวัดก๊าซออกซิเจน วัดค่าออกซิเจน
  รหัสสินค้า : 199SAL-99D

3 in 1 Dissolved Oxygen/Temp/Salinity Meter Kit (AZ-8403)

เครื่องวัดออกซิเจน ความเค็ม และอุณหภูมิ ชนิดพกพา  Range : 0 - 19.99 mg/L,
0-50 ppt, 0 ~ 50 °C,  ความละเอียด 0.01 mg/L, ความแม่นยำ ±0.5 mg/L, ปิดเครื่องอัตโนมัติ
บันทึกความจำได้ 99 ข้อมูล จอภาพ LCD, มาตรฐาน CE
|ดูรายละเอียดเพิ่มเติม » More product info
 
ราคา/บาท

 19,800.00

ราคานี้ยังไม่รวม VAT

ครื่องวัดออกซิเจน   ครื่องวัดอกซิเจน เครื่องวัดค่าออกซิเจน DO Meter, Gas Mete เครื่องวัดก๊าซออกซิเจน วัดค่าออกซิเจน ออกซิเจน Dissolved Oxygen Meter   ครื่องวัดอกซิเจน เครื่องวัดค่าออกซิเจน DO Meter, Gas Mete เครื่องวัดก๊าซออกซิเจน วัดค่าออกซิเจน
  รหัสสินค้า : DOP-MW-600

MILWAUKEE Digital Dissolved Oxygen Meter
เครื่องวัดออกซิเจน
เครื่องวัดออกซิเจน  ชนิดพกพา Range : 0.0 - 19.9 mg/L, ความละเอียด 0.1 Mg/L, ความแม่นยำ ±1.5% Fullscale สายโพรบยาว 3.5 ม. ปิดเครื่องอัตโนมัติ, จอภาพ LCD, มาตรฐาน CE, |ดูรายละเอียดเพิ่มเติม » More product info
 
ราคา/บาท

 10,800.00

ราคานี้ยังไม่รวม VAT

ครื่องวัดออกซิเจน   ครื่องวัดอกซิเจน เครื่องวัดค่าออกซิเจน DO Meter, Gas Mete เครื่องวัดก๊าซออกซิเจน วัดค่าออกซิเจน ออกซิเจน Dissolved Oxygen Meter   ครื่องวัดอกซิเจน เครื่องวัดค่าออกซิเจน DO Meter, Gas Mete เครื่องวัดก๊าซออกซิเจน วัดค่าออกซิเจน
  รหัสสินค้า : DOP- DO-5509-35P

LUTRON Digital Dissolved Oxygen Meter
เครื่องวัดออกซิเจน
เครื่องวัดออกซิเจน  ชนิดพกพา Range : 0.0 - 20.0 mg/L, ความละเอียด 0.1 mg/L, ความแม่นยำ ±0.4 mg/L Fullscale ปิดเครื่องอัตโนมัติ, จอภาพ LCD, มาตรฐาน CE, |ดูรายละเอียดเพิ่มเติม » More product info
 
ราคา/บาท

 17,400.00

ราคานี้ยังไม่รวม VAT

ครื่องวัดออกซิเจน   ครื่องวัดอกซิเจน เครื่องวัดค่าออกซิเจน DO Meter, Gas Mete เครื่องวัดก๊าซออกซิเจน วัดค่าออกซิเจน ออกซิเจน Dissolved Oxygen Meter   ครื่องวัดอกซิเจน เครื่องวัดค่าออกซิเจน DO Meter, Gas Mete เครื่องวัดก๊าซออกซิเจน วัดค่าออกซิเจน

  รหัสสินค้า : DOP-850045

SPER SCIENTIFIC Dissolved Oxygen Pen
เครื่องวัดออกซิเจน
เครื่องวัดออกซิเจน และอุณหภูมิ ชนิดปากกา  Range : 0 - 20.0 mg/L, 0 ~ 50 °C,  ความละเอียด 0.1 mg/L, ความแม่นยำ ±0.4 mg/L, ปิดเครื่องอัตโนมัติ, กันน้ำ-กันฝุ่น(IP67),แสดงค่า 2 ค่าพร้อมกัน, ปิดเครื่องอัตโนมัต, ชดเชยอุณหภูมิ, จอภาพ LCD, มาตรฐาน CE |ดูรายละเอียดเพิ่มเติม » More product info
 
ราคา/บาท

 16,800.00

ราคานี้ยังไม่รวม VAT

ครื่องวัดออกซิเจน   ครื่องวัดอกซิเจน เครื่องวัดค่าออกซิเจน DO Meter, Gas Mete เครื่องวัดก๊าซออกซิเจน วัดค่าออกซิเจน ออกซิเจน Dissolved Oxygen Meter   ครื่องวัดอกซิเจน เครื่องวัดค่าออกซิเจน DO Meter, Gas Mete เครื่องวัดก๊าซออกซิเจน วัดค่าออกซิเจน
  รหัสสินค้า : DOP-850041

SPER SCIENTIFIC Dissolved Oxygen Meter Kit
เครื่องวัดออกซิเจน
เครื่องวัดออกซิเจน และอุณหภูมิ ชนิดพกพา  Range : 0 - 19.99 mg/L, 0 ~ 50 °C,  ความละเอียด 0.01 mg/L, ความแม่นยำ ±0.5 mg/L, ปิดเครื่องอัตโนมัติ, จอภาพ LCD, สายโพรบยาว 3.5 ม มาตรฐาน CE
|ดูรายละเอียดเพิ่มเติม » More product info
 
   
ราคา/บาท

 26,800.00

ราคานี้ยังไม่รวม VAT

ครื่องวัดออกซิเจน   ครื่องวัดอกซิเจน เครื่องวัดค่าออกซิเจน DO Meter, Gas Mete เครื่องวัดก๊าซออกซิเจน วัดค่าออกซิเจน ออกซิเจน Dissolved Oxygen Meter   ครื่องวัดอกซิเจน เครื่องวัดค่าออกซิเจน DO Meter, Gas Mete เครื่องวัดก๊าซออกซิเจน วัดค่าออกซิเจน
  รหัสสินค้า : 199PHSAL-99D

AZ 5
in 1 DO/PH/Conductivity/Temp/Salinity Meter Kit (AZ-8403)
เครื่องวัดออกซิเจน กรดด่าง ความนำไฟฟ้า ความเค็ม และอุณหภูมิ ชนิดพกพา  Range : 0 - 30.0mg/L, 2-12 pH, 0-1999us/cm, 0-60C, 0-42 ppt,  ความละเอียด 0.1 mg/L, ความแม่นยำ ±3%, ปิดเครื่องอัตโนมัติ บันทึกความจำได้ 99 ข้อมูล จอภาพ LCD, มาตรฐาน CE
|ดูรายละเอียดเพิ่มเติม » More product info
 
ราคา/บาท

 22,600.00

ราคานี้ยังไม่รวม VAT

         
  รหัสสินค้า : DOP- DO-ST-300D

OHAUS Digital Dissolved Oxygen/Temp Meter
เครื่องวัดออกซิเจน
เครื่องวัดออกซิเจน  ชนิดพกพา Range : 0.00 - 19.99 mg/L, ความละเอียด 0.1 mg/L, ความแม่นยำ ±0.3 mg/L Fullscale ปิดเครื่องอัตโนมัติ, จอภาพ LCD, ร้อมโพรบวัดออกซิเจนและแพรบวัดอุณหภูมิ และอุปกรณ์มาตรฐาน และกระเป๋าใส่เครื่องวัดมาตรฐาน CE, |ดูรายละเอียดเพิ่มเติม » More product info
 
ราคา/บาท

 33,900.00

ราคานี้ยังไม่รวม VAT

         
         
  ครื่องวัดก๊าซออกซิเจน เครื่องวัดค่าออกซิเจน ในอากาศ  ชนิดพกพา (Portable)                                                                            (5 items)
ครื่องวัดออกซิเจน   ครื่องวัดอกซิเจน เครื่องวัดค่าออกซิเจน DO Meter, Gas Mete เครื่องวัดก๊าซออกซิเจน วัดค่าออกซิเจน ออกซิเจน Dissolved Oxygen Meter   ครื่องวัดอกซิเจน เครื่องวัดค่าออกซิเจน DO Meter, Gas Mete เครื่องวัดก๊าซออกซิเจน วัดค่าออกซิเจน
  รหัสสินค้า : GLM-SP2nd(2217)

SENKO Oxygen Level Gas Detector
เครื่องวัดแก๊สรั่ว
เครื่องวัดออกซิเจน (ระดับออกซิเจนในอากาศ) ระบบดิจิตอล ชนิดพกพา Range : 0 - 30%,  ปรับค่าเป็น 0 (zero) ได้,  มีเสียงร้อง, สั่น และภาพเตือน
|ดูรายละเอียดเพิ่มเติม » More product info
 
ราคา/บาท

 24,200.00

ราคานี้ยังไม่รวม VAT

ครื่องวัดออกซิเจน   ครื่องวัดอกซิเจน เครื่องวัดค่าออกซิเจน DO Meter, Gas Mete เครื่องวัดก๊าซออกซิเจน วัดค่าออกซิเจน ออกซิเจน Dissolved Oxygen Meter   ครื่องวัดอกซิเจน เครื่องวัดค่าออกซิเจน DO Meter, Gas Mete เครื่องวัดก๊าซออกซิเจน วัดค่าออกซิเจน
  รหัสสินค้า : GLM-SPD-201-O

SPD
Oxygen Level Gas Detectorเครื่องวัดแก๊สรั่ว
เครื่องวัดออกซิเจน (ระดับออกซิเจนในอากาศ) ระบบดิจิตอล ชนิดพกพา Range : 0 - 25%, ความละเอียด 0.1%, ความแม่นยำ ±0.5%,  ชดเชยอุณหภูมิอัตโนมัต ตั้งระดับเตือนได้ ด้วยเสียงและไฟแสดง มีไฟส่องสว่างหน้าจอ
|ดูรายละเอียดเพิ่มเติม » More product info
 
ราคา/บาท

8,600.00

ราคานี้ยังไม่รวม VAT

ครื่องวัดออกซิเจน   ครื่องวัดอกซิเจน เครื่องวัดค่าออกซิเจน DO Meter, Gas Mete เครื่องวัดก๊าซออกซิเจน วัดค่าออกซิเจน ออกซิเจน Dissolved Oxygen Meter   ครื่องวัดอกซิเจน เครื่องวัดค่าออกซิเจน DO Meter, Gas Mete เครื่องวัดก๊าซออกซิเจน วัดค่าออกซิเจน
  รหัสสินค้า : GLM-800047

SPER SCIENTIFIC
Oxygen Level Gas Detectorเครื่องวัดแก๊สรั่ว
เครื่องวัดออกซิเจน (ระดับออกซิเจนในอากาศ) และอุณหภูมิ ระบบดิจิตอล ชนิดปากกา Range : 0 - 30%, 0 - 50 °C  ความละเอียด 0.1%, ความแม่นยำ ±1%,  ค้างค่าหน้าจอและเรียกดูค่าสูงสุด-ต่ำสุดได้
|ดูรายละเอียดเพิ่มเติม » More product info
 
ราคา/บาท

22,400.00

ราคานี้ยังไม่รวม VAT

ครื่องวัดออกซิเจน   ครื่องวัดอกซิเจน เครื่องวัดค่าออกซิเจน DO Meter, Gas Mete เครื่องวัดก๊าซออกซิเจน วัดค่าออกซิเจน ออกซิเจน Dissolved Oxygen Meter   ครื่องวัดอกซิเจน เครื่องวัดค่าออกซิเจน DO Meter, Gas Mete เครื่องวัดก๊าซออกซิเจน วัดค่าออกซิเจน
  รหัสสินค้า : GLM-O2-80325

Digital Oxygen Level Gas Detectorเครื่องวัดแก๊สรั่ว(803)
เครื่องวัดออกซิเจน (ระดับออกซิเจนในอากาศ) และอุณหภูมิ ระบบดิจิตอล ชนิดพกพา Range : 0 - 25%,  มีเสียงร้อง, สั่น และภาพเตือน
|ดูรายละเอียดเพิ่มเติม » More product info
 
ราคา/บาท

 6,900.00

ราคานี้ยังไม่รวม VAT

         
  รหัสสินค้า : GLM-O2-AR-025T

Digital Oxygen Level Gas Detectorเครื่องวัดแก๊สรั่ว(803)
เครื่องวัดออกซิเจน (ระดับออกซิเจนในอากาศ) และอุณหภูมิ ระบบดิจิตอล ชนิดพกพา Range : 0 - 25%,  มีเสียงร้อง, สั่น และภาพเตือน มีใบ Certificate Calibration
|ดูรายละเอียดเพิ่มเติม » More product info
 
ราคา/บาท

9,980.00

ราคานี้ยังไม่รวม VAT

         
ครื่องวัดออกซิเจน   ครื่องวัดอกซิเจน เครื่องวัดค่าออกซิเจน DO Meter, Gas Mete เครื่องวัดก๊าซออกซิเจน วัดค่าออกซิเจน ออกซิเจน Dissolved Oxygen Meter   ครื่องวัดอกซิเจน เครื่องวัดค่าออกซิเจน DO Meter, Gas Mete เครื่องวัดก๊าซออกซิเจน วัดค่าออกซิเจน

 

    Action Panel Menu/แถบเมนูทำการสำหรับลูกค้า(ท่านสามารถทำการต่างๆ ได้ จากเมนูด้านล่างนี้)

    ดูวิธีการสั่งซื้อ  สั่งซื้อทางอินเตอร์เนต    สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม  ezylifenow@gmail.com

   

Copy Rights© 2013, All rights reserved, www.ezy-life.com,                      Email : ezylifenow@gmail.com                                       Powered by Abi Net Group. Thailand.