ประเภทผลิตภัณฑ์ >Anemometer/Air Flow/ Air Pressure/Thermo-Anemometer/Airflow/ เครื่องวัดความเร็วลม เครื่องวัดลม

 
   

 

     
 

ชื่อสินค้า : Product

  ครื่องวัดความเร็วลมและอุณหภูมิ ระบบดิจิตอล อัลตร้าโซนิค
    (Digital Ultrasonic Wind Meter)

รหัสสินค้า : Code

   ANM-DAVIS-Winscribe Product rating

ผลิตภัณฑ์ใช้วัด

มาตรฐาน การรับประกัน เอกสารประกอบ

Air Velocity/Temp/C

EC

 1 ปี

Manual /Specification
 
     
 
 

.

 

   
ราคา/บาท

 13,400.00

ราคานี้ยังไม่รวม VAT

     
 
     
NEW DIGITAL ULTRASONIC ANEMOMETER/THERMOMETER ANM-WINDSCEIBE

   
    The Davis WindScribe ultrasonic wind meter uses patented ultrasonic sensor technology to read current wind speed, highest positive speed (headwind), lowest negative speed (tailwind), 5-second average, and running average. It's portable, rugged, and has no moving parts!

         Select from mph, km/h, fpm, m/s, f/s, or knots, plus temperature and wind chill in tenths of °F or °C. Sensitive to breezes as low as 0.4 mph, yet withstands winds as high as 150 mph.

         The Davis WindScribe includes a replaceable standard 3-volt lithium coin cell battery, wrist lanyard and mounting bracket. The battery lasts up to 600 hours
     

FEATURES :

 • Wind Chill
 • Air Temperature
 • Current Wind Speed
 • Average Wind Speed (5 second)
 • Average Wind Speed (running average)
 • Highest Positive Speed (Headwind)
 • Lowest Negative Speed (Tailwind)
 • ON/HOLD button: on, display hold, off and clear
 • WIND button: wind speed display mode and units
 • TEMP button: temperature display mode and units
 • Update interval: 1.25 seconds
 • Electroluminescent backlight
 • Auto shutdown after 5 minutes of no button use and zero wind speed
 • Wrist Lanyard
 • Tripod mount or mounting bracket (included)
 • No moving parts!
   
    SPECIFICATIONS :

WIND SPEED  :

 • Display Modes: speed (current speed, based on 1.25 second average), 5 second average, running average, maximum, minimum
 • Measurement Units: MPH, knots, fps, fpm(x10)1, km/h, and m/s
 • Resolution: 0.1 for all measurement units
 • Maximum Speed, either direction: 150 mph, 130 knots, 220 f/s, 999 fpm(x10)1, 67 m/s, 241 km/h
 • Minimum Measured Speed: 0.4 mph, 0.3 knots, 0.06 f/s, 35.0 fpm(x10)1, 0.2 m/s, 0.6 km/h
 • Accuracy: ±3%
 • Sample Period: 80ms
 • Update Interval: 1.25 seconds (average of last 16 samples)
 • Running Average Capture: Every 5 seconds
 • Calibration: No calibration required, zero speed set at startup
 • Calibration Drift: None

TEMPERATURES :

 • Display Modes: current (based on 1.25 second average), maximum, minimum, wind chill, minimum wind chill
 • Resolution and Units: 0.1°F or 0.1°C
 • Range: -4° to +122°F (-20° to +50°C)
 • Accuracy: ±2°F (1°C) >32°F (0°C), ±4°F (2°C) <32°F (0°C)
 • Sample Period: 80 ms
 • Update Interval: 1.25 seconds (average of last 16 samples)
 • Calibration: Current temp range set at startup
 • Calibration Drift: None

WIND  CHILL :

 • Wind Chill Range: -40 to +122° F (-40 to +50°C)
 • Min Wind Chill Capture: Every 5 seconds
 • Wind Chill Formula: Osczevski (1995) (adopted by US NWS in 2001)
 • Wind Chill Source Variables: Current temp and 5 second average wind speed
 • Tripod and Bracket Mount: 1/4" x 20
 • Power requirements: 1 CR2032 Coin Cell (included)
 • Battery life: 600 hours
   

  Specifications

  Air Velocity
  Units Range Resolution

       Accuracy

   m/s  0.2 - 67   0.1  ±3% 
   ft/min  35.0 - 999(X 10)   0.1  ±3%
   km/h  0.6 - 241   0.1  ±3% 
   MPH  0.4 - 150   0.1  ±3% 
   Knots  0.3 - 130   0.1  ±3% 

                                                    Temperature

   °C   -20  to 50  0.1  ±2 °C
   °F   -4 to  122  0.1  ±2 °F
    Dimensions :                 127 x 76 x 23  mm
    Weight :                       182 g

     

   
    Item included :

1.  เครื่องวัดรุ่น DAVIS Windscribe
2.  สายคล้องมือ
3.  แบตเตอรี่ ขนาด 3
CR2032  1 ก้อน
4.  คู่มือการใช้งาน
 
   
    เครื่องวัดความเร็วลมและอุณหภูมิ DAVIS Windscribe :

 - เครื่องวัดความเร็วลม และอุณหภูมิ
 - มีความแม่นยำสูง
 - สามารถค้างค่า Data ได้
 - สามารถค้างต่ำสุด-สูงสูดได้ (Min-Max /Average)
 -
แสดงหน่วยความเร็วเป็น m/s, ft/min, km/h, MPH และ Knots
 - แสดงเฉลี่ยได้ (Average)

 -
ปิดเครื่องอัตโนมัติ
 - ระบบอัลตราโซนิค ไม่ต้องใช้ใบพัด ไม่มีขิ้นส่วนที่เคลือนไหวได้
 
- ใช้แบตเตอรี่ขนาด 3V CR2032 1 ก้อน
 
   
         
 
     
     
 

    Action Panel Menu/แถบเมนูทำการสำหรับลูกค้า(ท่านสามารถทำการต่างๆ ได้ จากเมนูด้านล่างนี้)

    ดูวิธีการสั่งซื้อ  สั่งซื้อทางอินเตอร์เนต    สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม  ezylifenow@gmail.com

   

Copy Rights© 2013, All rights reserved, www.ezy-life.com,                      Email : ezylifenow@gmail.com                                       Powered by Abi Net Group. Thailand.