ประเภทผลิตภัณฑ์ >Anemometer/Air Flow/ Air Pressure/Thermo-Anemometer/Airflow/ เครื่องวัดความเร็วลม เครื่องวัดลม

ชื่อสินค้า : Product

   ครื่องวัดความเร็วลม  ระบบดิจิตอล
      (Digital Thermo-Anemometer)
 

รหัสสินค้า : Code

    ANM-AVT-81

ผลิตภัณฑ์ใช้วัด

มาตรฐาน การรับประกัน เอกสารประกอบ

Air Velocity

 CE

1 ปี

 
 
  Anemometer  Thermo-Anemometer  เครื่องวัดความเร็วลม เครื่องวัดลม เครื่องวัดอากาศ มิเตอร์วัดความเร็ว                       
 
 
 
 

 

     
        The Anemometer measures air velocity in five units of measure : feet per minute(ft/min),
meters per second(m/s), miles per hour(MPH), kilometers per hour(km/h), and nautical mile per
hour(knots).
        An internal sensor allows it to measure air temperature in Celsius or Fahrenheit units.
        This meter is shipped fully tested and calibrated and with proper use will provide year of
reliable service

  Display : Dual function 8888 count LCD display
   Measurement units : m/s, km/h, ft/min, knots, mph, Temp : C/F
   Memory recall : Record and Recall Max/Min reading
   Data hold functions
   Auto power off : After 15 minutes with disable feature
   Power supply : 1 x 9V battery
 

Measurement

Range

Resolution

Accuracy

Air Velocity 196 to 4,900 ft/min
1.00 to 25.00 m/s
3.6 to 90.0 km/h
1.94 to 48.5 knots
2.24 to 56.0 mph
1 ft/min
0.01 m/s
0.1 km/h
0.1 knots
0.1 mph
±(3%+40 ft/min)
±(3%+0.20 m/s)
±(3%+0.8 km/h)
±(3%+0.4 knots)
±(3%+0.4 mph)
Temperature
 
32° to 122 °F
0° to 50 °C
0.1 F
0.1 C
±4.0 °F
0
±2 °C

       เครื่องวัดความเร็วลม
      
มีความแม่นยำสูง
      
สามารถค้างค่า Data ได้
      
สามารถดูค่าต่ำสุด-สูงสูดได้ (Min-Max)
     
  แสดงหน่วยความเร็วเป็น m/s, ft/min, km/h, MPH และ Knots
       ใช้แบตเตอรี่ 9V 1 ก้อน

 

       
     
ราคา/บาท

 3,100.00

ราคานี้ยังไม่รวม VAT

     
       
       
       

 

เครื่องวัดความเร็วลม เครื่องวัดลม เครื่องวัดความเร็วลม เครื่องวัดลม Anemometer เครื่องวัดปริมาตรลม เครื่องวัดอากาศ เครื่องวัดทิศทางลม เครื่องวัดความเร็วลม เครื่องวัดความเร็วลม เครื่องวัดลม เครื่องวัดความเร็วลม เครื่องวัดลม Anemometer เครื่องวัดปริมาตรลม เครื่องวัดอากาศ เครื่องวัดทิศทางลม เครื่องวัดความเร็วลม เครื่องวัดความเร็วลม เครื่องวัดลม เครื่องวัดความเร็วลม เครื่องวัดลม Anemometer เครื่องวัดปริมาตรลม เครื่องวัดอากาศ เครื่องวัดทิศทางลม เครื่องวัดความเร็วลม เครื่องวัดความเร็วลม เครื่องวัดลม เครื่องวัดความเร็วลม เครื่องวัดลม Anemometer

    Action Panel Menu/แถบเมนูทำการสำหรับลูกค้า(ท่านสามารถทำการต่างๆ ได้ จากเมนูด้านล่างนี้)

    ดูวิธีการสั่งซื้อ  สั่งซื้อทางอินเตอร์เนต    สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม  ezylifenow@gmail.com

   

Copy Rights© 2013, All rights reserved, www.ezy-life.com,                      Email : ezylifenow@gmail.com                                       Powered by Abi Net Group. Thailand.