เครื่องปั่นเหวี่ยงตะกอน เครื่องเหวี่ยงตะกอน เครื่องปั่น (Centrifuges)                                                                           (2 items)
         
  รหัสสินค้า : CTF-6000-20

Medical Laboratory Centrifuge(Mini 6K-6000-3000g)
เครื่องปั่นเหวี่ยงตะกอน  ความเร็วรอบ : 6,000  ปริมาตร : ขนาดหลอด 2.0 ml ได้ 16 หลอด  ใช้ไฟฟ้า 220V 50/60Hz
|ดูรายละเอียดเพิ่มเติม » More product info
 
ราคา/บาท

16,900.00

ราคานี้ยังไม่รวม VAT

         
  รหัสสินค้า : CTF-SC5000-20

Medical Laboratory Centrifuge(Scilogex-D1008E)
เครื่องปั่นเหวี่ยงตะกอน  ความเร็วรอบ : 5,000  ปริมาตร : ขนาดหลอด 2.0 ml ได้ 16 หลอด  ใช้ไฟฟ้า 220V 50/60Hz
|ดูรายละเอียดเพิ่มเติม » More product info
 
ราคา/บาท

12,490.00

ราคานี้ยังไม่รวม VAT

         
เครื่องปั่นตะกอน เครื่องเหวี่ยงตะกอน   เครื่องปั่นตะกอน เครื่องเหวี่ยงตะกอน เครื่องปั่นเหวี่ยงตะกอน เครื่องปั่นตะกอน เครื่องเหวี่ยงตะกอน เครื่องปั่นตะกอน เครื่องเหวี่ยงตะกอน เครื่องปั่นเหวี่ยงตะกอน เครื่องปั่น   เครื่องปั่นตะกอน เครื่องเหวี่ยงตะกอน เครื่องปั่นเหวี่ยงตะกอน เครื่องปั่นตะกอน เครื่องเหวี่ยงตะกอน เครื่องปั่น
เครื่องปั่นตะกอน เครื่องเหวี่ยงตะกอน เครื่องปั่นเหวี่ยงตะกอน เครื่องปั่นตะกอน เครื่องเหวี่ยงตะกอน เครื่องปั่นเหวี่ยงตะกอน เครื่องปั่นตะกอน เครื่องเหวี่ยงตะกอน เครื่องปั่นเหวี่ยงตะกอน เครื่องปั่นตะกอน เครื่องเหวี่ยงตะกอน เครื่องปั่นเหวี่ยงตะกอน เครื่องปั่นตะกอน เครื่องเหวี่ยงตะกอน เครื่องปั่นเหวี่ยงตะกอน เครื่องปั่นตะกอน เครื่องเหวี่ยงตะกอน เครื่องปั่นเหวี่ยงตะกอน เครื่องปั่นตะกอน เครื่องเหวี่ยงตะกอน เครื่องปั่นเหวี่ยงตะกอน เครื่องปั่นตะกอน เครื่องเหวี่ยงตะกอน เครื่องปั่นเหวี่ยงตะกอน เครื่องปั่นตะกอน เครื่องเหวี่ยงตะกอน เครื่องปั่นตะกอน เครื่องเหวี่ยงตะกอน

    Action Panel Menu/แถบเมนูทำการสำหรับลูกค้า(ท่านสามารถทำการต่างๆ ได้ จากเมนูด้านล่างนี้)

    ดูวิธีการสั่งซื้อ  สั่งซื้อทางอินเตอร์เนต    สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม  ezylifenow@gmail.com

   

Copy Rights© 2013, All rights reserved, www.ezy-life.com,                      Email : ezylifenow@gmail.com                                       Powered by Abi Net Group. Thailand.